Απολογισμός συλλόγου Αύγουστος 2007

Στο χρονικό, λοιπόν, διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου οι κυριότερες δραστηριότητες και αποφάσεις που έλαβαν χώρα είναι οι παρακάτω