Ο σύλλογός μας κάνει σημαντική προσπάθεια να συμβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο, για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του χωριού μας. Η προσπάθειά μας είναι καθαρά μη κερδοσκοπική με γνώμονα το συναίσθημα και την μεγάλη αγάπη προς το χωριό μας. Κάθε είδους έσοδα του συλλόγου είτε από τη συνδρομή των μελών, είτε από εκδηλώσεις, είτε από χορηγίες, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ενέργειες κοινής ωφέλειας αλλά και την προβολή του χωριού μας.

Η καρδιά και η δύναμη του συλλόγου, είναι τα μέλη του. Τα μέλη του συλλόγου μας διακρίνονται από αίσθημα προσφοράς για το κοινό συμφέρον, εθελοντισμού αλλά κυρίως αγάπης για το χωριό μας, την Οξυά. Βοηθήστε και εσείς την προσπάθειά μας με την εγγραφή σας ως μέλος του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς, “Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας”.

Απλή εγγραφή με 10€

Εγγραφή + Πολιτιστικό Υλικό του συλλόγου 3 DVD, 2 CD, έντυπα (για το κόστος προμήθειας του παραπάνω υλικού και τον τρόπο καταβολής του αντίστοιχου χρηματικού ποσού θα επικοινωνεί το ΔΣ με τον ενδιαφερόμενο)

Τηλέφωνο προέδρου
6974-456301
Τηλέφωνο γραμματέα
6977-781605
Τηλέφωνο ταμία
6977-629261
Email επικοινωνίας
info@oxyakarditsas.gr

Φόρμα εγγραφής στο Σύλλογο