Διοικητικό Συμβούλιο

 • Καραβίδας, Γεώργιος του Δημητρίου, πρόεδρος
 • Γκαραβέλας Χρήστος του Βασιλείου, αντιπρόεδρος
 • Τρίμμη – Πάτα Ευδοξία του Χρήστου, Γραμματέας
 • Πάτας Ηλίας του Πέτρου, Ταμίας
 • Γκέκας Κων/νος του Χρήστου, ειδικός σύμβουλος
 • Μπλέτσας Νικόλαος του Χρήστου, ειδικός σύμβουλος
 • Κουτσικουρής Κων/νος του Βασιλείου, ειδικός σύμβουλος

Αναπληρωματικοί εκλέχτηκαν οι Πάτας Γρηγόριος του Δημητρίου, Βαϊράμης Δημήτριος του Γεωργίου και Χαλίλης Ηλίας του Κων/νου.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι Γκέκας Νικόλαος του Αντωνίου, Πάτας Χρήστος του Ηλία και Τόλιας Πέτρος του Ηλία, με αναπληρωματικούς τους Λύτρα Κων/νο του Στέφανου και Καραβίδα Απόστολο του Ηλία.

Μετά την παραίτηση, για προσωπικούς λόγους, του μέλους του ΔΣ Κουτσικουρή Κων/νου του Βασίλειου καθώς και,για προσωπικούς, επίσης, λόγους των δύο πρώτων αναπληρωματικών, η σύνθεση του ΔΣ έχει σήμερα ως εξής :

 • Καραβίδας, Γεώργιος του Δημητρίου, πρόεδρος
 • Γκαραβέλας Χρήστος του Βασιλείου, αντιπρόεδρος
 • Τρίμμη – Πάτα Ευδοξία του Χρήστου, Γραμματέας
 • Πάτας Ηλίας του Πέτρου, Ταμίας
 • Γκέκας Κων/νος του Χρήστου, ειδικός σύμβουλος
 • Μπλέτσας Νικόλαος του Χρήστου, ειδικός σύμβουλος
 • Χαλίλης Ηλίας του Κων/νου, ειδικός σύμβουλος