ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι, εξαιτίας των μέτρων για τον κορωνοϊό δεν κατέστη δυνατή η προβλεπόμενη για το μήνα Αύγουστο ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.

 

Αντ’ αυτής, δημοσιοποιούμε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη περίοδο (25-8-2019 μέχρι και 31- 8-2020) καθώς και τον αντίστοιχο οικονομικό απολογισμό, όπως ακριβώς θα παρουσιάζονταν στη Γενική Συνέλευση, και γνωστοποιούμε την πρόθεσή μας να ζητηθεί η επίσημη από το Σώμα έγκρισή τους στην πρώτη ανοιχτή και χωρίς περιορισμούς συγκέντρωση των μελών του Συλλόγου, αμέσως μόλις αυτή καταστεί εφικτή.

 

Για τυχόν απορίες, παρατηρήσεις ή οποιουδήποτε είδους ενστάσεις σχετικά με τα παραπάνω, τα πεπραγμένα ή τον οικονομικό απολογισμό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτές να καταγραφούν και να τεθούν υπόψη των μελών.

 

 1. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 • Συνεχίστηκε με επιτυχία η έκδοση της εφημερίδας του Συλλόγου μας με τίτλο «Το χωριό μου …..Η ΟΞΥΑ», με εξαίρεση το φύλλο Απρ- Μαϊ – Ιουν 2020, που λόγω της «πανδημίας» και των αντίστοιχων απαγορεύσεων, δεν εκδόθηκε και θα ενσωματωθεί στο επόμενο φύλλο.

 

 • Συνεχίστηκε η λειτουργία της ανανεωμένης, πλέον, ιστοσελίδας μας (www.oxyakarditsas.gr).

 

 • Διοργανώθηκε, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η καθιερωμένη πλέον επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων του χωριού της Οξυάς, η οποία τελείται στον οικισμό Πλατάνια του χωριού μας, γενέτειρα του Απόστολου Καραβίδα, πρώτου πεσόντα από το νομό Καρδίτσας στον πόλεμο του 1940. Οι ενέργειες του Συλλόγου μας για τον εντοπισμό και των υπολοίπων πεσόντων συνεχίζονται.

 

 • Διοργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ημερήσια εκδρομή με τη συμμετοχή μελών και φίλων του Συλλόγου μας.

 

 • Συνεχίστηκε η προσπάθεια για την αναβίωση παλαιών εθίμων και συνηθειών του χωριού μας.

 

 • Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η καθιερωμένη χειμερινή εκδήλωση χορού του Συλλόγου μας. Δεν πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη καλοκαιρινή λόγω των σχετικών με την «πανδημία» απαγορεύσεων.

 

 • Συνεχίστηκαν οι εργασίες συντήρησης του κτηρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Παλαιοχωρίου Οξυάς, που έχει παραχωρηθεί στο Σύλλογό μας, και άρχισε η αξιοποίησή του ως χώρου εκθεμάτων της αγροτικής ζωής των Οξυωτών. Συγκεντρώνονται χρήματα κυρίως από αποφοίτους του ίδιου σχολείου, προκειμένου να εξωραϊστούν και οι υπόλοιπες δύο αίθουσές του και ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους ενισχύουν.

 

 • Συνεχίστηκε η λειτουργία του Ιστορικού, Αρχαιολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Οξυάς και συνεχίστηκε η προσπάθεια για τον εμπλουτισμό του με νέα αντικείμενα.

 

 • Συνεχίστηκε η συνεργασία με τη νεοσύστατη περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» αλλά και άλλους αρμόδιους φορείς με σκοπό την αποτροπή εγκατάστασης στο χωριό μας αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών, που στόχο έχουν το φυσικό και υδάτινο πλούτο του χωριού μας.

 

 • Οργανώθηκαν διάφορες άλλες εκδηλώσεις, όπως η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας, την οποία ο Σύλλογος έχει καθιερώσει να γιορτάζεται στο χωριό, πεζοπορίες στο δάσος με σκοπό τη γνωριμία και την επαφή των συγχωριανών μας με το φυσικό περιβάλλον του χωριού μας και την ιστορία του, κ.λ.π..

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (για την παρουσίαση και μόνο παραλείπονται οι δεκαδικοί αριθμοί)

ΕΣΟΔΑ από 25-8-2019 μέχρι 31-12-2019 

 

–  Συνδρομές-εγγραφές μελών (συμπεριλαμβανομένων

εισφορών από εκδρομές, υπέρ εντύπου Συλλόγου, κ.λ.π.) : …………            1. 620 €

 

ΣΥΝΟΛΟ :        ………………………………………………….                               1. 620

 

ΕΞΟΔΑ από 25-8-2019 μέχρι 31-12-2019  :

 

 • Έκδοση πολιτιστικού εντύπου ……………………………..                          410 €

 

–    Αναλώσιμα Η/Υ,  φωτογραφίες, φωτοαντίγραφα,

λοιπά αναλώσιμα: ………………………………………….                                      38 €

 

 • Δαπάνες διαχείρισης και λειτουργίας

ιστοσελίδας, λοιπές δαπάνες internet ……………                                 365 €

 

–   Δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας κτηρίων  Συλλόγου

και διάφορες μικροδαπάνες : …………………………………                              176 €

 

–  Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων, κατάθεσης στεφάνων,

εορτών, για παιδικά χορευτικά, δαπάνες ασφαλιστικών

φορέων, (ΙΚΑ), κ.λ.π. : ………………………………………                                       427 €

 

 • Δαπάνες ταχυδρομικών αποστολών εντύπου και λοιπά

ταχυδρομικά έξοδα :     …………………………………………                           108  €

 

 • Λογιστικές δαπάνες ………………………………………..                  120 €

 

 • Διοργάνωση εκδρομών : ……………………………………                600 €

 

        ΣΥΝΟΛΟ : ………………………………………………………                             2.244 €

 

    Συνυπολογιζομένων των εσόδων – εξόδων ολόκληρου του έτους 2019 (έχουν ήδη παρουσιασθεί σε προηγούμενες ΓΣ), καθώς και των διαθεσίμων προς χρήση  χρηματικών ποσών από προηγούμενα έτη, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο εσόδων – εξόδων του Συλλόγου, το έτος 2019 έκλεισε με καθαρό ποσό προς χρήση 2.366 €.

      

      Από αυτά, την 31-12-2019, βρίσκονταν στην τράπεζα το ποσό των 2.072 €

και κρατούσε ο ταμίας ποσό 294 €.

 

       ΕΣΟΔΑ από 1-1-2020 μέχρι 31-8-2020

 

               –  Συνδρομές-εγγραφές μελών (συμπεριλαμβανομένων

εισφορών υπέρ εντύπου Συλλόγου, κ.λ.π): …..…………………                      760 €

 

–  Έσοδα χειμερινού χορού 2020  …………………………….             2.125 €

 

        ΣΥΝΟΛΟ  …………………………………………………………                          2.885 €       

                                                        

      ΕΞΟΔΑ από 1–1-2020 μέχρι και 31-8-2020  :

 

 • Έκδοση πολιτιστικού εντύπου…………………..…………              820   €

 

–    Αναλώσιμα Η/Υ,  φωτογραφίες, φωτοαντίγραφα,

λοιπά αναλώσιμα: ………………………………………….                              71  €

 

–  Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων, κατάθεσης στεφάνων,

εορτών για παιδικά χορευτικά, δαπάνες  ασφαλιστικών

φορέων (ΙΚΑ), κ.λ.π. : ………………………………………….                              1.778 €

 

 • Δαπάνες ταχυδρομικών αποστολών εντύπου και λοιπά

ταχυδρομικά έξοδα :     …………………………………………                        284 €

 

 • Λογιστικές δαπάνες : ……………………………………                          100 €

 

 • Διάφορες μικροδαπάνες : …………………………………             55 €

                                     

     ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ από 1–1-2020 μέχρι και 31-8-2020 :             3.108 €

 

        Ως εκ τούτων η περίοδος από 1-1-2020 μέχρι και 31-8-2020 κλείνει με

 όφελος για το Σύλλογο το καθαρό ποσό των  223

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ από χρήση 2020 και υπόλοιπων χρηματικών ποσών από προηγούμενα έτη (2.366 €) :  ………………………………      2.589 €.

 

Από αυτά, την 31-8-2020, βρίσκονταν στην τράπεζα το ποσό των 2.122 €

και κρατά η ταμίας ποσό των 467 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : η Οικονομική διαχείριση του Συλλόγου έχει ελεγχθεί και από τη  Εξελεγκτική Επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα.

 

                                                                   Από το Διοικητικό Συμβούλιο

…συνάντηση Οξυωτών και σημαντικές αποφάσεις

Απορρίφθηκε πρόσφατα αρμοδίως, με το αιτιολογικό της αναρμοδιότητας για τη λήψη σχετικής απόφασης, η διοικητική προσφυγή που από κοινού με την περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» αλλά και δημοτικούς συμβούλους του Δήμου είχαν καταθέσει κάτοικοι του χωριού.

Η προσφυγή είχε γίνει κατά της με αριθμό 18/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου, η οποία, στα πλαίσια της κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού «Μελίσσι», εγκρίνει συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και ενδιαφερόμενης εταιρίας με όρο τη διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι – Αγία Τριάδα και την εκτροπή της από τη θέση «Γέφυρα Βαένια» σε άλλη χωμάτινη και κάκιστης βατότητας, εγκαταλειμμένη κατά μεγάλο τμήμα της, δημοτική οδό, που διέρχεται χείμαρρο, κ.λ.π..

Η παραπάνω, ωστόσο, απόφαση μόνο πείσμα, ενότητα και αποφασιστικότητα προκάλεσε στους Οξυώτες και κυρίως στους ενορίτες του μοναστηριού της Αγίας Τριάδας Οξυάς, που, πέρα από τις λοιπές συνέπειες από την κατασκευή του έργου, θα υποστούν, ως επί το πλείστον, κι αυτές από τη μεταξύ του Δήμου Μουζακίου και της ενδιαφερόμενης εταιρίας συμφωνία για εκτροπή της κυκλοφορίας αλλά και από τους πιθανούς μελλοντικούς περιορισμούς στη χρήση του δρόμου, στον οποίο σχεδιάζεται να εγκιβωτιστεί ο (διαστάσεων 1300 έως και 1100 mm) αγωγός μεταφοράς του νερού από το ποτάμι της Οξυάς, κ.λ.π..

Αποφασισμένοι, πλέον, οι παραπάνω φορείς και κάτοικοι της Οξυάς συμφώνησαν να αντιταχθούν ενωμένοι και με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο τόσο στην κατασκευή του έργου, που απειλεί το φυσικό και υδάτινο πλούτο του χωριού τους, όσο και, ειδικότερα, στη διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι – μοναστήρι Αγίας Τριάδας Οξυάς, την εκτροπή της σε άλλο χωμάτινο δρόμο της περιοχής καθώς και στις συνέπειες που αυτά θα έχουν για τους ίδιους, για το χωριό γενικότερα αλλά και για το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδας.

Στα μέτρα που συμφωνήθηκε να ληφθούν είναι και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, με την κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου και των αποφάσεων που την επικύρωσαν. Η σχετική εντολή δόθηκε ήδη στο Σωματείο μας, που, συνεπικορούμενο και από λοιπούς κατοίκους το χωριού, δημοτικούς συμβούλους του Δήμου, κ.λ.π., θα καταθέσει την αίτηση ακύρωσης ενώ συγκεντρώθηκαν και τα απαραίτητα για το πρώτο στάδιο (κατάθεση της αίτησης) χρήματα.

Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» κάτοικοι του χωριού

…συνάντηση Οξυωτών και σημαντικές αποφάσεις

Απορρίφθηκε πρόσφατα αρμοδίως, με το αιτιολογικό της αναρμοδιότητας για τη λήψη σχετικής απόφασης, η διοικητική προσφυγή που από κοινού με την περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» αλλά και δημοτικούς συμβούλους του Δήμου είχαν καταθέσει κάτοικοι του χωριού.

Η προσφυγή είχε γίνει κατά της με αριθμό 18/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου, η οποία, στα πλαίσια της κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού «Μελίσσι», εγκρίνει συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και ενδιαφερόμενης εταιρίας με όρο τη διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι – Αγία Τριάδα και την εκτροπή της από τη θέση «Γέφυρα Βαένια» σε άλλη χωμάτινη και κάκιστης βατότητας, εγκαταλειμμένη κατά μεγάλο τμήμα της, δημοτική οδό, που διέρχεται χείμαρρο, κ.λ.π..

Η παραπάνω, ωστόσο, απόφαση μόνο πείσμα, ενότητα και αποφασιστικότητα προκάλεσε στους Οξυώτες και κυρίως στους ενορίτες του μοναστηριού της Αγίας Τριάδας Οξυάς, που, πέρα από τις λοιπές συνέπειες από την κατασκευή του έργου, θα υποστούν, ως επί το πλείστον, κι αυτές από τη μεταξύ του Δήμου Μουζακίου και της ενδιαφερόμενης εταιρίας συμφωνία για εκτροπή της κυκλοφορίας αλλά και από τους πιθανούς μελλοντικούς περιορισμούς στη χρήση του δρόμου, στον οποίο σχεδιάζεται να εγκιβωτιστεί ο (διαστάσεων 1300 έως και 1100 mm) αγωγός μεταφοράς του νερού από το ποτάμι της Οξυάς, κ.λ.π..

Αποφασισμένοι, πλέον, οι παραπάνω φορείς και κάτοικοι της Οξυάς συμφώνησαν να αντιταχθούν ενωμένοι και με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο τόσο στην κατασκευή του έργου, που απειλεί το φυσικό και υδάτινο πλούτο του χωριού τους, όσο και, ειδικότερα, στη διακοπή της κυκλοφορίας στο δρόμο Μουζάκι – μοναστήρι Αγίας Τριάδας Οξυάς, την εκτροπή της σε άλλο χωμάτινο δρόμο της περιοχής καθώς και στις συνέπειες που αυτά θα έχουν για τους ίδιους, για το χωριό γενικότερα αλλά και για το ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Τριάδας.

Στα μέτρα που συμφωνήθηκε να ληφθούν είναι και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, με την κατάθεση αίτησης ακύρωσης κατά της προαναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου και των αποφάσεων που την επικύρωσαν. Η σχετική εντολή δόθηκε ήδη στο Σωματείο μας, που, συνεπικορούμενο και από λοιπούς κατοίκους το χωριού, δημοτικούς συμβούλους του Δήμου, κ.λ.π., θα καταθέσει την αίτηση ακύρωσης ενώ συγκεντρώθηκαν και τα απαραίτητα για το πρώτο στάδιο (κατάθεση της αίτησης) χρήματα.

Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» κάτοικοι του χωριού

Πεζοπορία στο δάσος της Οξυάς

Την καθιερωμένη δραστηριότητά του με πεζοπορία για γνωριμία με τοποθεσίες του χωριού διοργάνωσε την Κυριακή, 2 Αυγούστου, ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς «το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας».

Το σημείο συνάντησης ήταν η Αγία Βαρβάρα Οξυάς, ώρα 07:00. Από το συγκεκριμένο σημείο ακολουθήθηκε πορεία εντός του δάσους της Οξυάς  και κατά μήκος του δημόσιου δρόμου (για να είναι περισσότερο προσιτή η διαδρομή) με προορισμό την τοποθεσία «Μάτι» και την ομώνυμη πηγή, απ’ όπου, μέσω των οικισμών «Σούλα» και «Γουρνόλακα»,  ακολούθησε επιστροφή  στην Αγία Βαρβάρα για ξεκούραση.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου