ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι, εξαιτίας των μέτρων για τον κορωνοϊό δεν κατέστη δυνατή η προβλεπόμενη για το μήνα Αύγουστο ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.

 

Αντ’ αυτής, δημοσιοποιούμε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη περίοδο (25-8-2019 μέχρι και 31- 8-2020) καθώς και τον αντίστοιχο οικονομικό απολογισμό, όπως ακριβώς θα παρουσιάζονταν στη Γενική Συνέλευση, και γνωστοποιούμε την πρόθεσή μας να ζητηθεί η επίσημη από το Σώμα έγκρισή τους στην πρώτη ανοιχτή και χωρίς περιορισμούς συγκέντρωση των μελών του Συλλόγου, αμέσως μόλις αυτή καταστεί εφικτή.

 

Για τυχόν απορίες, παρατηρήσεις ή οποιουδήποτε είδους ενστάσεις σχετικά με τα παραπάνω, τα πεπραγμένα ή τον οικονομικό απολογισμό, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτές να καταγραφούν και να τεθούν υπόψη των μελών.

 

 1. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 • Συνεχίστηκε με επιτυχία η έκδοση της εφημερίδας του Συλλόγου μας με τίτλο «Το χωριό μου …..Η ΟΞΥΑ», με εξαίρεση το φύλλο Απρ- Μαϊ – Ιουν 2020, που λόγω της «πανδημίας» και των αντίστοιχων απαγορεύσεων, δεν εκδόθηκε και θα ενσωματωθεί στο επόμενο φύλλο.

 

 • Συνεχίστηκε η λειτουργία της ανανεωμένης, πλέον, ιστοσελίδας μας (www.oxyakarditsas.gr).

 

 • Διοργανώθηκε, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η καθιερωμένη πλέον επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων του χωριού της Οξυάς, η οποία τελείται στον οικισμό Πλατάνια του χωριού μας, γενέτειρα του Απόστολου Καραβίδα, πρώτου πεσόντα από το νομό Καρδίτσας στον πόλεμο του 1940. Οι ενέργειες του Συλλόγου μας για τον εντοπισμό και των υπολοίπων πεσόντων συνεχίζονται.

 

 • Διοργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ημερήσια εκδρομή με τη συμμετοχή μελών και φίλων του Συλλόγου μας.

 

 • Συνεχίστηκε η προσπάθεια για την αναβίωση παλαιών εθίμων και συνηθειών του χωριού μας.

 

 • Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η καθιερωμένη χειμερινή εκδήλωση χορού του Συλλόγου μας. Δεν πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη καλοκαιρινή λόγω των σχετικών με την «πανδημία» απαγορεύσεων.

 

 • Συνεχίστηκαν οι εργασίες συντήρησης του κτηρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Παλαιοχωρίου Οξυάς, που έχει παραχωρηθεί στο Σύλλογό μας, και άρχισε η αξιοποίησή του ως χώρου εκθεμάτων της αγροτικής ζωής των Οξυωτών. Συγκεντρώνονται χρήματα κυρίως από αποφοίτους του ίδιου σχολείου, προκειμένου να εξωραϊστούν και οι υπόλοιπες δύο αίθουσές του και ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους ενισχύουν.

 

 • Συνεχίστηκε η λειτουργία του Ιστορικού, Αρχαιολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Οξυάς και συνεχίστηκε η προσπάθεια για τον εμπλουτισμό του με νέα αντικείμενα.

 

 • Συνεχίστηκε η συνεργασία με τη νεοσύστατη περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» αλλά και άλλους αρμόδιους φορείς με σκοπό την αποτροπή εγκατάστασης στο χωριό μας αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών, που στόχο έχουν το φυσικό και υδάτινο πλούτο του χωριού μας.

 

 • Οργανώθηκαν διάφορες άλλες εκδηλώσεις, όπως η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας, την οποία ο Σύλλογος έχει καθιερώσει να γιορτάζεται στο χωριό, πεζοπορίες στο δάσος με σκοπό τη γνωριμία και την επαφή των συγχωριανών μας με το φυσικό περιβάλλον του χωριού μας και την ιστορία του, κ.λ.π..

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (για την παρουσίαση και μόνο παραλείπονται οι δεκαδικοί αριθμοί)

ΕΣΟΔΑ από 25-8-2019 μέχρι 31-12-2019 

 

–  Συνδρομές-εγγραφές μελών (συμπεριλαμβανομένων

εισφορών από εκδρομές, υπέρ εντύπου Συλλόγου, κ.λ.π.) : …………            1. 620 €

 

ΣΥΝΟΛΟ :        ………………………………………………….                               1. 620

 

ΕΞΟΔΑ από 25-8-2019 μέχρι 31-12-2019  :

 

 • Έκδοση πολιτιστικού εντύπου ……………………………..                          410 €

 

–    Αναλώσιμα Η/Υ,  φωτογραφίες, φωτοαντίγραφα,

λοιπά αναλώσιμα: ………………………………………….                                      38 €

 

 • Δαπάνες διαχείρισης και λειτουργίας

ιστοσελίδας, λοιπές δαπάνες internet ……………                                 365 €

 

–   Δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας κτηρίων  Συλλόγου

και διάφορες μικροδαπάνες : …………………………………                              176 €

 

–  Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων, κατάθεσης στεφάνων,

εορτών, για παιδικά χορευτικά, δαπάνες ασφαλιστικών

φορέων, (ΙΚΑ), κ.λ.π. : ………………………………………                                       427 €

 

 • Δαπάνες ταχυδρομικών αποστολών εντύπου και λοιπά

ταχυδρομικά έξοδα :     …………………………………………                           108  €

 

 • Λογιστικές δαπάνες ………………………………………..                  120 €

 

 • Διοργάνωση εκδρομών : ……………………………………                600 €

 

        ΣΥΝΟΛΟ : ………………………………………………………                             2.244 €

 

    Συνυπολογιζομένων των εσόδων – εξόδων ολόκληρου του έτους 2019 (έχουν ήδη παρουσιασθεί σε προηγούμενες ΓΣ), καθώς και των διαθεσίμων προς χρήση  χρηματικών ποσών από προηγούμενα έτη, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο εσόδων – εξόδων του Συλλόγου, το έτος 2019 έκλεισε με καθαρό ποσό προς χρήση 2.366 €.

      

      Από αυτά, την 31-12-2019, βρίσκονταν στην τράπεζα το ποσό των 2.072 €

και κρατούσε ο ταμίας ποσό 294 €.

 

       ΕΣΟΔΑ από 1-1-2020 μέχρι 31-8-2020

 

               –  Συνδρομές-εγγραφές μελών (συμπεριλαμβανομένων

εισφορών υπέρ εντύπου Συλλόγου, κ.λ.π): …..…………………                      760 €

 

–  Έσοδα χειμερινού χορού 2020  …………………………….             2.125 €

 

        ΣΥΝΟΛΟ  …………………………………………………………                          2.885 €       

                                                        

      ΕΞΟΔΑ από 1–1-2020 μέχρι και 31-8-2020  :

 

 • Έκδοση πολιτιστικού εντύπου…………………..…………              820   €

 

–    Αναλώσιμα Η/Υ,  φωτογραφίες, φωτοαντίγραφα,

λοιπά αναλώσιμα: ………………………………………….                              71  €

 

–  Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων, κατάθεσης στεφάνων,

εορτών για παιδικά χορευτικά, δαπάνες  ασφαλιστικών

φορέων (ΙΚΑ), κ.λ.π. : ………………………………………….                              1.778 €

 

 • Δαπάνες ταχυδρομικών αποστολών εντύπου και λοιπά

ταχυδρομικά έξοδα :     …………………………………………                        284 €

 

 • Λογιστικές δαπάνες : ……………………………………                          100 €

 

 • Διάφορες μικροδαπάνες : …………………………………             55 €

                                     

     ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ από 1–1-2020 μέχρι και 31-8-2020 :             3.108 €

 

        Ως εκ τούτων η περίοδος από 1-1-2020 μέχρι και 31-8-2020 κλείνει με

 όφελος για το Σύλλογο το καθαρό ποσό των  223

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ από χρήση 2020 και υπόλοιπων χρηματικών ποσών από προηγούμενα έτη (2.366 €) :  ………………………………      2.589 €.

 

Από αυτά, την 31-8-2020, βρίσκονταν στην τράπεζα το ποσό των 2.122 €

και κρατά η ταμίας ποσό των 467 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : η Οικονομική διαχείριση του Συλλόγου έχει ελεγχθεί και από τη  Εξελεγκτική Επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα.

 

                                                                   Από το Διοικητικό Συμβούλιο

Δυναμική αντίδραση των Οξυωτών στα επιχειρούμενα σχέδια κατά του φυσικού πλούτου του χωριού

Αυτή τη φορά με αφορμή την πρόταση εμφιάλωσης νερού

Όλο και πιο μαζική αλλά και δυναμική εξελίσσεται η αντίδραση των Οξυωτών κατά των σχεδίων που εν αγνοία τους έχουν επιχειρηθεί και επιχειρούνται με στόχο την, υπό το πρόσχημα της «αξιοποίησης», καταστροφή ή παραχώρηση του φυσικού και υδάτινου πλούτου του χωριού σε ιδιωτικά συμφέροντα, με αμφισβητούμενα από πολλούς ή και ανύπαρκτα για το χωριό οφέλη.

Η αντίδραση ξεκίνησε και γιγαντώθηκε με αφορμή τα σχεδιαζόμενα στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή αιολικά πάρκα και μικρά υδροηλεκτρικά και συνεχίστηκε την περασμένη Κυριακή, 28-6-2020, έξω και εντός της αίθουσας παιδείας και πολιτισμού (πρώην δημοτικό σχολείο κεντρικού οικισμού Οξυάς) με αφορμή την απόπειρα του προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Οξυάς  κου Λάμπρου Ευθυμίου να ενημερώσει τον καταγόμενο από το χωριό της Οξυάς επιχειρηματικό κόσμο, με αφορμή και στη βάση της πρότασης γνωστής στην περιοχή εταιρίας για εμφιάλωση νερού.

Η εμμονή του προέδρου του Συμβουλίου Κοινότητας Οξυάς να συνεχίζει τις επαφές του με τη συγκεκριμένη εταιρία χωρίς προηγούμενη συνέλευση των κατοίκων, που αποτελεί πάγιο αίτημά τους, αλλά και οι διφορούμενες και ασαφείς ανακοινώσεις του στον τοπικό Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τους αποδέκτες της πρόσκλησής του για την ενημέρωση της 28-6-2020, η αποστολή τηλεφωνικών μηνυμάτων σε επιλεγμένους από τον ίδιο επιχειρηματίες και ο έμμεσος παραγκωνισμός πολλών άλλων, η έλλειψη εξουσιοδότησής του  από το Συμβούλιο της Κοινότητας για την ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών, οι προσωπικές επιθέσεις του κατά συγκεκριμένων παριστάμενων Οξυωτών – συμπεριλαμβανομένων και εκλεγμένων στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι αντιφάσεις στις οποίες περιέπεσε κατά την ενημέρωση που επιχείρησε και η μη παρουσίαση συγκεκριμένης  και εμπεριστατωμένης πρότασης από την ενδιαφερόμενη εταιρία, η πρόσκληση αστυνομικής δύναμης προκειμένου να απαλλαγεί από την ανεπιθύμητη γι’ αυτόν παρουσία των παριστάμενων Οξυωτών, η αδιαφορία απέναντι στο αίτημα για καταγραφή και εξασφάλιση των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης του χωριού καθώς και ο παραγκωνισμός εναλλακτικών προτάσεων για την αξιοποίηση του φυσικού και υδάτινου πλούτου, ήταν μερικοί μόνο από τους λόγους που εξόργισαν τους παραβρισκόμενους Οξυώτες και απογοήτευσαν ακόμα και όσους από τους καταγόμενους από το χωριό επιχειρηματίες προσήλθαν  και παρέμειναν (γιατί άλλοι αποχώρησαν αμέσως) ν’ ακούσουν, έστω, για την υφιστάμενη πρόταση.

Η αντίδραση των παριστάμενων Οξυωτών – πολλοί εκ των οποίων ενεργούσαν και μιλούσαν, όπως οι ίδιοι δήλωναν, και εξ ονόματος κι άλλων, που αδυνατούσαν να είναι παρόντες τη συγκεκριμένη μέρα – απέναντι στα επιχειρούμενα σε βάρος του φυσικού πλούτου του χωριού σχέδια ήταν καθολική, όπως καθολικό και το αίτημα για τη   σύγκλιση της από το νόμο προβλεπόμενης συνέλευσης των κατοίκων, ώστε αυτοί να εκφράσουν τη γνώμη τους, εξετάζοντας όλες τις υφιστάμενες αλλά και όσες άλλες ήθελε προκύψει προτάσεις για την αξιοποίηση του φυσικού και υδάτινου πλούτου του χωριού, προκειμένου να αποφευχθούν διχασμοί και άλλες περιπέτειες.

Εν αναμονή και ….επιφυλακή, λοιπόν, κι εμείς!!!

             Περιβαλλοντική Κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς»

Απαραίτητες οι διευκρινίσεις

Τη διάνοιξη νέου (χωμάτινου, εννοείται) δρόμου από Ράχη Άγιος Γεώργιος Οξυάς μέχρι και το ρέμα Γκέκα αποφάσισε, με κατά πλειοψηφία σχετική απόφασή του, το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Οξυάς, προκειμένου, όπως λέει, να συνδεθούν οδικώς τα δημοτικά διαμερίσματα Κρυοπηγής, Πευκοφύτου και η Λίμνη Πλαστήρα με το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Οξυάς και, όπως στη σχετική απόφαση αναφέρεται, μετά από σχετικό αίτημα των εφημεριών των ιερών ναών των ανωτέρω δημοτικών διαμερισμάτων.

Και μπορεί η συγκεκριμένη απόφαση αρχικά να προκάλεσε ικανοποίηση σε ορισμένους αλλά αυτή δεν άργησε να μετατραπεί σε προβληματισμό και ανησυχία, δεδομένου ότι από πολλούς συσχετίστηκε με συμφωνίες και άλλες αποφάσεις αρμόδιων αρχών (Δήμος Μουζακίου) και λοιπών φορέων για αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μουζάκι – μοναστήρι Αγίας Τριάδας και την παραχώρηση σε εταιρίες κατασκευής μικρών υδροηλεκτρικών δικαιωμάτων χρήσης επί του συγκεκριμένου δρόμου αλλά και επεμβάσεων επ’ αυτού, που θα λειτουργούν απολύτως περιοριστικά και σε βάρος των κατοίκων της Οξυάς.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα οδήγησαν ήδη, εξ όσων πληροφορηθήκαμε, άλλους φορείς του χωριού μας (βλ. Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς) να δημοσιοποιήσει το ζήτημα, ζητώντας από τον πρόεδρο του χωριού διευκρινίσεις, που όμως δε δόθηκαν μέχρι σήμερα.

Τις αναμένουμε, λοιπόν, όλοι μας!!!

Θλιβερές οι εικόνες από τη δράση των κυνηγών στο χωριό μας…..

….αυτές είναι οι εικόνες, που άφησαν πίσω τους ασυνείδητοι «κυνηγοί» στο χωριό μας!!!
Τώρα, αν αυτό λέγεται «κυνήγι» και όσοι το πράττουν «κυνηγοί», αφήνουμε να το κρίνετε μόνοι σας.
Εμείς δηλώνουμε απερίφραστα, πως αν αντιληφθούμε (και έχουμε τον τρόπο) ποιοι το κάνουν, θα ενεργήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο εναντίον τους αλλά και κατά των κυνηγετικών Συλλόγων που ανήκουν. Με κάθε νόμιμο τρόπο…..
Το διαβεβαιώνουμε….

Την Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα κοπεί στο καφενείο της Αγίας Τριάδας Οξυάς, όπως πάντα, η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου μας.

Καλούνται τα μέλη αλλά και όλοι οι συγχωριανοί μας να παραβρεθούν. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες (χιόνια, παγετός, κ.λ.π.) δεν θα επιτρέπουν τη διοργάνωση της εκδήλωσης, θ’ ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

     Ευχόμαστε Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους!!!