Η παρέμβαση του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού, Πολιτιστικού
Συλλόγου Οξυάς   και της Κίνησης «Εξόρμηση
για την προστασία του χωριού της Οξυάς», στην συζήτηση (εξ αναβολής) για τον
ανεμολογικό ιστό στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Οξυάς, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24-1-2017. Δείτε σχετικό video εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=zxrhjq1lMDM

     Η παρέμβαση έγινε από τον πρόεδρο του Λαογραφικού,
Αρχαιολογικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς κο Καραβίδα Γιώργο, παρουσία πολλών Οξυωτών και μόνιμων
κατοίκων του χωριού, και σ’ αυτή επισημάνθηκαν τα παρακάτω:

 

      «Κατ’ αρχήν, ελπίζω να μας επιτρέψετε αυτή τη φορά να ολοκληρώσουμε και
να εκφράσουμε ήρεμα και με τον προσήκοντα τρόπο τις απόψεις μας για όσα
σχεδιάζετε για τον τόπο μας, αγνοώντας τις θέσεις των κατοίκων του, καθώς και
την αγωνία  και τους προβληματισμούς των
Οξυωτών για όσα αναμένεται ν’ ακολουθήσουν και τα οποία θεωρούμε ότι επηρεάζουν
άμεσα την τύχη τόσο των ίδιων όσο και του χωριού μας. 

 

     Θεωρώντας δεδομένο ότι μιλώντας για εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού στην
περιοχή, μιλάμε και για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου, που αναμένεται ν’
ακολουθήσει. Άρα αδύνατο να μη μας απασχολήσει και να μη μας προβληματίσει το
ζήτημα της αιολικής ενέργειας, η χρησιμότητά της, οι παρεμβάσεις που
απαιτούνται για την παραγωγή της, οι συνέπειές τους και όλα τα σχετικά.

 

    Προσπαθήσαμε κι άλλη φορά εδώ
μέσα ν’ αναπτύξουμε τις συγκεκριμένες αυτές θέσεις αλλά δεν μας επιτράπηκε να
ολοκληρώσουμε, ενώ ο ίδιος ο κος δήμαρχος χαρακτήρισε τις απόψεις όλων εμάς ως
«θέσεις ΚΑΡΑΒΙΔΑ» και μερικών, ακόμα, «άσχετων».

 

     Για να μη σας απασχολήσουμε, λοιπόν, και πάλι
με θέσεις και απόψεις «άσχετων», όπως χαρακτηριστήκαμε, αυτή τη φορά
επικαλούμαστε για το θέμα τη με αριθμό 2723/22 – 10 – 2015 ΑΡΝΗΤΙΚΗ Γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας (κατατέθηκε στη Γραμματεία κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του
προηγούμενου ΔΣ), που αναφέρεται στις συνέπειες
από την επιχειρούμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου
σε περιοχή, που
γειτνιάζει με τη δική μας.

 

  Μια αρνητική Γνωμοδότηση που, μεταξύ πολλών άλλων, αναφέρει ξεκάθαρα
πως, σε περίπτωση εγκατάστασης αιολικού πάρκου στην περιοχή :

 

      Χλωρίδα, πανίδα και ανεξερεύνητες
αρχαιολογικές θέσεις, παραδοσιακά μονοπάτια, κ.λ.π., θα χαθούν.

 

     Ανεμογεννήτριες, υποσταθμοί και γραμμές
μεταφοράς θα εξαφανίσουν φυσικά τοπία και θα τα μετατρέψουν σε βιομηχανικές
ζώνες.

 

     Τουρισμός, κτηνοτροφία και όλοι όσοι εργάζονται
και ζουν από το δάσος, θα υποστούν καίριο πλήγμα, αφού βοσκότοποι και λοιπές εκτάσεις γης θα χαθούν.

 

     Ισχυρισμοί περί καταπολέμησης της
ανεργίας, κ.λ.π., δεν ευσταθούν, αφού ακόμα και το μεγαλύτερο αιολικό «πάρκο»
στην Ευρώπη, απασχολεί μόνο τρεις μόνιμους υπαλλήλους.

 

     Έργα βελτίωσης της υφιστάμενης δασικής
οδοποιίας ή διάνοιξης νέων δασικών δρόμων θα επιφέρουν καταστροφή του δάσους
και μεγάλης έκτασης αποψιλώσεις δασικών εκτάσεων.   

 

     Η περιοχή θα υποστεί μεγάλες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αλλαγές από την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε
πολύ μεγάλα υψόμετρα, κάτι που δεν παρατηρείται στον υπόλοιπο κόσμο!!!

 

     Η ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά πάρκα
ήταν και είναι προβληματική, με πολλά προβλήματα στις εγκαταστάσεις υψηλής
τάσης, κ.λ.π..

 

     Η πραγματική συμβολή των
ανεμογεννητριών στην αποκόμιση περιβαλλοντικών οφελών είναι ανύπαρκτη, αφού η
συνεισφορά της αιολικής ενέργειας προς αποφυγή του «φαινομένου του
θερμοκηπίου», ανέρχεται, λέει,  μόλις στο 1 έως 2 τοις χιλίοις.

 

     Το τοπίο της περιοχής θα υποστεί
οριστικές αλλοιώσεις από τις εκσκαφές, όπως π.χ. αποδεικνύουν τα πρανή των
δρόμων βοσκοτόπων της περιοχής ή πρανή εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας
τοποθετημένων προ πολλών ετών, που παραμένουν “κρανίου τόπος”.

 

     Θα υποστούμε όλοι μας το κόστος
συντήρησης των δασικών δρόμων, που θα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των
αναγκών των αιολικών πάρκων, αφού η ευθύνη συντήρησης των οποίων ανήκει στο ελληνικό
δημόσιο, ενώ τα οφέλη θα καρπούνται ιδιωτικές εταιρίες.

 

     Το ανθρωπογενές και όχι μόνο περιβάλλον
της περιοχής μας θα υποστεί τις φανερές ή λανθάνουσες βλαπτικές συνέπειες από
το θόρυβο των ανεμογεννητριών αλλά και τις σωρευτικές
επιπτώσεις
από τις πολυάριθμες
άδειες
εγκατάστασης αιολικών πάρκων, που έχουν εκδοθεί, και οι οποίες από
κανέναν δεν έχουν ελεγχθεί και υπολογιστεί.

 

   Θυμίζουμε και πάλι πως όλα αυτά δεν είναι απόψεις «άσχετων», όπως χαρακτηριστήκαμε, αλλά θέσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και
απόψεις πολλών ανά τον κόσμο ειδικών επιστημόνων, που για χρόνια μελέτησαν και
εξακολουθούν να μελετούν τις συνέπειες από την παραγωγή αιολικής ενέργειας και
τη χρησιμότητά της.

 

     Σ’ όλα αυτά εμείς να προσθέσουμε ότι :

 

     Τα συγκεκριμένα έργα θίγουν
παραδοσιακά επαγγέλματα της περιοχής από τα οποία εξαρτώνται ακόμα και σήμερα
ολόκληρες οικογένειες του χωριού μας, ενώ, και γενικότερα,  εγκυμονούν κινδύνους απώλειας εθνικών
εκτάσεων, που παραχωρούνται σε ιδιώτες, ποιος ξέρει ποιους, Έλληνες και ξένους.

     Τα ίδια έργα αλλοιώνουν δραματικά το
τοπίο και τη φυσιογνωμία του χωριού μας και θίγουν πολιτισμικές, θρησκευτικές,
κ.λ.π. ευαισθησίες μας, βασισμένες σε παραδόσεις αιώνων.

 

     Αποτελούν εμπόδιο για άλλες, πραγματικά
ωφέλιμες, επενδύσεις για την ανάπτυξη του τόπου μας, όπως είναι ο τουρισμός και
η αγροτοκτηνοτροφία, κάτι το οποίο ομολογούν
πλέον όλοι οι κάτοικοι των περιοχών, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί και
λειτουργούν παρόμοια έργα.

 

 Ως κάτοικοι, λοιπόν, του χωριού της Οξυάς και
για όλους τους παραπάνω λόγους δηλώνουμε πως δεν επιθυμούμε τα συγκεκριμένα
έργα στο χωριό μας, ειδικότερα από τη στιγμή που δεν έχει προηγηθεί καμία
απολύτως ενημέρωση και το θέμα αυτό δεν έχει συζητηθεί στην από το νόμο
προβλεπόμενη «Συνέλευση των κατοίκων» του χωριού μας.

 

   Ο
ίδιος ο κος Δήμαρχος σε πρόσφατο άρθρο του στον τοπικό Τύπο σχετικά με τις
Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας, αναφερόμενος στην αιολική ενέργεια τη χαρακτήρισε «μέγιστο πρόβλημα»,  για το οποίο οι κυβερνήσεις και οι επιστήμονες καταβάλλουν, λέει, προσπάθειες
να αντιμετωπίσουν, ελπίζοντας πως στο μέλλον «θα αμβλυνθεί»…. Για εξάλειψη, βέβαια, των προβλημάτων ούτε λόγος….

  

   Ωστόσο, παρά τα παραπάνω, προτίθεται, λέει ο κος Δήμαρχος, να προωθήσει
αυτές τις μορφές ενέργειας στο Δήμο μας…

 

   Θέλει, δηλαδή, για λόγους ανεξήγητους, σ’ εμάς, τουλάχιστο τους κοινούς
θνητούς, να προωθήσει λύσεις που και ο ίδιος αναγνωρίζει δημόσια ως
προβληματικές και, άρα, με αμφισβητούμενα αποτελέσματα, αγνοώντας τις αντιδράσεις
της τοπικής κοινωνίας και θέτοντας, παράλληλα, σε κίνδυνο  το φυσικό πλούτο της περιοχής μας, χωρίς
κανένα ουσιαστικό όφελος για τον τόπο αλλά και την ίδια την ίδια μας την
πατρίδα, η οποία, ας σημειωθεί και αυτό, έχει πιάσει ήδη όλους τους στόχους που
από διεθνείς συμφωνίες είχε υποχρέωση σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από
Ανανεώσιμες πηγές.

 

    Με
αφορμή την τελευταία απόφασή σας για αναβολή της συζήτησης του συγκεκριμένου
ζητήματος,  ο τοπικός σύμβουλος της
πλειοψηφίας στο χωριό μας δήλωνε δημόσια πως «είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι,
το παλούκι εκεί πάνω θα μπει…».

 

   Έτσι, λοιπόν, αντιμετωπίζετε τους δημότες σας, που ανησυχούν και
προβληματίζονται για τον τόπο τους, και από πάνω τους χαρακτηρίζετε και
«τραμπούκους»;

 

   Και
εν πάση περιπτώσει, γιατί αρνείστε τόσο πολύ να αποδεχθείτε πως αυτοί οι
«κάποιοι», που εσείς χαρακτηρίζετε και αντιμετωπίζετε ως «μειοψηφία» και ως
«μια χούφτα ανθρώπους»,  είναι κάποιες
εκατοντάδες Οξυωτών, που μπορεί μεν να μην συγκεντρώνονται όλοι εδώ κάθε φορά,
αλλά έχουν δημόσια και επώνυμα τοποθετηθεί ενάντια στα συγκεκριμένα έργα;

 

   Ευτυχώς το ζήτημα έχει ήδη απασχολήσει
αρκετά την τοπική κοινωνία και έχουν ήδη καταγραφεί όλα εκείνα τα στοιχεία, που
θα βοηθήσουν στο μέλλον τόσο τους νεότερους από τις υπάρχουσες γενιές όσο και
τις επόμενες να κρίνουν τις θέσεις, τις πράξεις και τις αποφάσεις όλων μας
σήμερα. 

 

   Εμείς, λοιπόν, σας, καλούμε να αναλογιστείτε
όλα τα παραπάνω και να μην υπερψηφίσετε κανένα θέμα σχετικό με την εγκατάσταση
ανεμολογικού ιστού ή αιολικού πάρκου στο χωριό μας, χωρίς, τουλάχιστο, αυτό να έχει τεθεί, προηγουμένως, στην από το
νόμο προβλεπόμενη «Συνέλευση των Κατοίκων»,
αποφεύγοντας, έτσι να
προσθέσετε στα εκατοντάδες ανά την Ελλάδα ξεσηκωμένα για το συγκεκριμένο ζήτημα
χωριά, και ένα χωριό του Δήμου μας.

 

      Ευχαριστώ πολύ…»

 

     Ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία (μετά από
σχετικό αίτημα της αντιπολίτευσης) και το θέμα υπερψηφίστηκε απ’  όλους τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους της
πλειοψηφίας, μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης.

 

       Κατά της σχετικής απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ασκήθηκε ένσταση αρμοδίως, το αποτέλεσμα της οποίας αναμένεται.