Επιστολή στο Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς, στάλθηκε από το Σύλλογό μας, μετά από ομόφωνη απόφαση σε σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, για γενικότερα θέματα που αφορούν το χωριό μας και για τα οποία και ο ίδιος έχει καταστεί αποδέκτης παραπόνων εκ μέρους συγχωριανών μας.  Συγκεκριμένα, τα ζητήματα που τέθηκαν με την επιστολή αφορούσαν :

 

 

                    – Την κατασκευή Πλατείας στο χωριό και αν έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη, δεδομένου ότι, με βάση πληροφορίες του Συλλόγου, το Φθινόπωρο του έτους 2010 είχαν ληφθεί από αρμόδιους επιστήμονες αντίστοιχα στοιχεία.

 

 

                    – Την απομάκρυνση, με τη συνδρομή και υπαλλήλων του Δήμου – αν αυτό είναι δυνατό – των απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων που έχουν αποτεθεί πλησίον του χώρου της Αγίας Παρασκευής, στον οικισμό Πλατάνια Οξυάς.

 

 

                    – Τον καθαρισμό – εξωραϊσμό της βρύσης, που βρίσκεται στη θέση «Ταμπούρια» του χωριού μας (και που φέρει την ιδιαίτερη επωνυμία «βρύσ’ Τούρκ’»), καθόσον, με βάση καταγγελίες συγχωριανών μας, η κατάστασή της έχει αποτελέσει αφορμή για δυσμενή σχόλια σε βάρος του χωριού εκ μέρους περαστικών.

 

 

                      Τον καθαρισμό της υδρομάστευσης και την αποκατάσταση των όποιων άλλων βλαβών έχουν προκληθεί στη βρύση του οικισμού Μελίσσι – όπου ο χώρος έχει διαμορφωθεί και ως χώρος αναψυχής για τους περαστικούς – με αποτέλεσμα η βρύση αυτή να έχει στερέψει.                                  

           Να σημειώσουμε σχετικά, ότι ήδη αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα της βρύσης στο Μελίσσι ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες μας, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας του χωριού μας προτίθεται να προβεί και σε διορθωτικές παρεμβάσεις, που θα βελτιώσουν την κατάσταση και την εικόνα της βρύσης που βρίσκεται στη θέση «Ταμπούρια».