Δυναμικό παρόν έδωσαν και πάλι οι Οξυώτες και οι φίλοι της Οξυάς στο χορό του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού

Δυναμικό παρόν έδωσαν και πάλι οι Οξυώτες και οι φίλοι της Οξυάς
στο χορό του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού

Με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας συναντήθηκε αντιπροσωπία του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς και της Κίνησης «Εξόρμηση για την προστασία του

Με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας συναντήθηκε αντιπροσωπία του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς και της Κίνησης «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς»