Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση του προγράμματος Leader,
από το οποίο και μέσω της Τοπικής Ομάδας Δράσης της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ επιχορηγήθηκε ο
Σύλλογός μας για την αναβίωση του εθίμου ΣΙΓΝΑ. Η εκδήλωση για την αναβίωση του
εθίμου αυτού, οργανώθηκε από το Σύλλογό μας σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας, στα πλαίσια της υλοποίησης του παραπάνω
προγράμματος της ΑΝΚΑ Α.Ε. και έλαβε χώρα την τρίτη μέρα του Πάσχα, 29 Απριλίου
2008. Η εκδήλωση περιλάμβανε περιφορά των Ιερών εικόνων του Ναού, «ύψωμα»
επιλεγμένων  δένδρων κατά τη διαδρομή, όπως το έθιμο απαιτεί, και
αγιασμό στο τέλος της περιφοράς από τον ιερέα της ενορίας. Ακολούθησε φαγητό,
που προσέφερε ο Σύλλογος. Δυστυχώς, φέτος την εκδήλωση επισκίασε ο θάνατος την
προηγούμενη μέρα του αγαπητού συγχωριανού μας Δημήτρη Μπλέτσα και έτσι η
εκδήλωση παραδοσιακού τραγουδιού και χορού δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί,
λόγω του πένθους στο οποίο συμμετείχε ολόκληρο το χωριό αλλά και τα μέλη της
χορευτικής ομάδας του Συλλόγου, ειδικότερα.