Την Κυριακή 1 Αυγούστου 2010 ο Σύλλογος μας
και ομάδα συγχωριανών μας, παίρνοντας ..…. φόρα από πέρυσι, προγραμματίζουν
ανάβαση στην κορυφή της Καράβας, μια δραστηριότητα που, όπως ήδη
δημοσιοποιήσαμε, θα προσπαθούμε να οργανώνουμε κάθε χρόνο, προκειμένου να
απολαμβάνουμε τις ομορφιές του χωριού μας και να μαθαίνουν για αυτές και οι
νεότερες γενιές.

    Θεού επιτρέποντος, λοιπόν, περιμένουμε κάθε
τολμηρό να ακολουθήσει. Σημεία αναχώρησης η βρύση του Ζέρφυ στο κέντρο του
χωριού την 07 : 00 ώρα και η βρύση του Βλαχογιάννη στην Καράβα την 07 : 15 ώρα.
(Η μετάβαση από το κέντρο του χωριού μέχρι τη βρύση του Βλαχογιάννη θα γίνει με
αυτοκίνητο).

                                                 Από το ΔΣ του Συλλόγου