Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012 από το Δίκτυο Ιστορικών και Λαογραφικών  Μουσείων και Συλλογών του Νομού Καρδίτσας, του οποίου ο Σύλλογός μας είναι μέλος, ψηφιακή καταγραφή και φωτογράφηση της συλλογής που έχει συγκεντρώσει και εκθέτει ο Σύλλογός μας, ως  Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού.

     Η καταγραφή έγινε από ειδική ομάδα επιστημόνων, αποτελούμενη από τρία άτομα, αρχαιολόγο, λαογράφο και ειδικό στους Η/Υ. Για την καταγραφή χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό, ενώ το υλικό που καταγράφηκε θα προβληθεί  από το Δίκτυο με απώτερο στόχο την προβολή της λαογραφίας και ιστορίας της περιοχής μας.

     Ως αποτέλεσμα μακρών και επίπονων προσπαθειών εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου η παραπάνω εξέλιξη σκόρπισε σε όλους μας χαρά και ικανοποίηση, η οποία μεγάλωσε ακόμα περισσότερο με τα ενθαρρυντικά σχόλια της επιστημονικής ομάδας για την οργάνωση της Συλλογής αλλά και για την πληρότητα και αντιπροσωπευτικότητα αυτής για ένα χωριό, όπως η Οξυά.

     Η προσπάθεια του Συλλόγου για τη συγκέντρωση ακόμα περισσοτέρων αντικειμένων συνεχίζεται και ελπίζουμε η παραπάνω εξέλιξη να αποτελέσει κίνητρο για όσους συγχωριανούς μπορούν να συνεισφέρουν με ανάλογης φύσης υλικό.

 

 

 

                                         Από το ΔΣ του Συλλόγου