Σε ψήφισμα, με το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στα σχεδιαζόμενα για το χωριό της Οξυάς έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (υδροηλεκτρικά και ανεμογεννήτριες) προχώρησε η Γενική Συνέλευση των μελών του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου τους χωριού της Οξυάς. Το ψήφισμα, που – πλην μεμονωμένων αντιδράσεων – εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό, από τα μέλη του Συλλόγου, έχει ως εξής :

«ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΗΣ ΑΠΟ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΞΥΑΣ « ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»

Ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού της Οξυάς Καρδίτσας, σήμερα Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015, στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του και μετά από σχετική συζήτηση και ψηφοφορία, δηλώνει την αντίθεσή του σε κάθε μορφή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά), που έχει σχεδιαστεί ή σχεδιάζεται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στο χωριό της Οξυάς, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των μόνιμων και μη κατοίκων του χωριού και τη λήψη από τους ίδιους σχετικής απόφασης.

Στα πλαίσια των ανωτέρω και θεωρώντας πως η δεδομένη έλλειψη, παρά τα προβλεπόμενα και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενεργούς και ουσιαστικής διαβούλευσης για τα ήδη σχεδιαζόμενα στο χωριό μας έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά), επηρεάζει άμεσα και τη νομιμότητα των αντίστοιχων Πράξεων της Διοίκησης και των αρμόδιων αυτής οργάνων, ζητούμε από κάθε αρμόδιο Φορέα, πρόσωπο και Υπηρεσία να ενεργήσει άμεσα για την αναστολή κάθε διαδικασίας αδειοδότησης των έργων αυτών.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τις πλείστες αριθμητικά και σημαντικότατες ουσιαστικά ελλείψεις αλλά και παραβάσεις που διαπιστώσαμε κατά τη μελέτη των αντίστοιχων περιβαλλοντικών μελετών και λοιπών εγγράφων, επιφυλασσόμαστε και για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιώματός μας για προσφυγή στην ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.

Δηλώνουμε πως δε θα επιτρέψουμε την εφαρμογή στο χωριό μας τακτικών τύπου «κάθε βουνοκορφή και ανεμογεννήτριες» ή «κάθε ποτάμι και από ένα ή και περισσότερα υδροηλεκτρικά», που σήμερα επικρατεί και θα αγωνιστούμε για την οριστική απομάκρυνση κάθε πιθανότητας για παραχώρηση δημόσιας γης ή περιορισμών και αποκλεισμών στη χρήση του δημόσιου και κοινού αγαθού του νερού, προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων, όπως σήμερα επιχειρείται.

Εκτιμούμε πως τα χωριά μας και ο όποιος πλούτος τους ανήκουν πρωτίστως σε εμάς, που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σ’ αυτά και που σήμερα τα κατοικούμε, μόνιμα ή προσωρινά, και θεωρούμε πως καμία βούληση ή πολιτική δε μπορεί να υπερισχύσει των δεδομένων αυτών, ενώ αποτελεί πεποίθησή μας πως ανάλογου είδους «έργα» και «επενδύσεις» δεν είναι δυνατό να ευδοκιμήσουν και να αποδώσουν χωρίς την αποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες.

Εξουσιοδοτούμε για το μέλλον το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα θεωρεί χρήσιμη ή αναγκαία, στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερόμενων θέσεών μας, δημοσιοποιώντας με κάθε δυνατό τρόπο ή μέσο όλες τις σχετικές του ενέργειες ή αποφάσεις, όπως, άλλωστε και μέχρι σήμερα έπραττε, ώστε να ενημερώνονται άμεσα και τα μέλη του Συλλόγου, οι αρμόδιες αρχές αλλά και όσοι συγχωριανοί μας το επιθυμούν.

Οξυά, 23 Αυγούστου 2015»