Συνάντηση στα Γραφεία του κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας
πραγματοποίησαν την Πέμπτη, 7 Μαΐου, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων του νομού
καθώς και πολίτες, που διακατέχονται από κοινούς προβληματισμούς και ανησυχίες
αναφορικά με τα προωθούμενα στον ορεινό όγκο της περιοχής μας έργα Βιομηχανικών
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά).

Έγινε συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και καθορισμός της
περαιτέρω στάσης και πορείας τους, με τελικό στόχο, σε συνεργασία με
αντίστοιχους φορείς γειτονικών νομών, την αποτροπή της μεθοδικά σχεδιαζόμενης
καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, της εκποίησης του φυσικού και υδάτινου
πλούτου στον ορεινό όγκο της περιοχής (και της πατρίδας μας γενικότερα), που
επιχειρείται στο όνομα του δήθεν οφέλους των τοπικών κοινωνιών. Στην
πραγματικότητα, όμως, προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο ιδιωτικών
οικονομικών συμφερόντων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε συζήτηση
τόσο συνολικά επί των σχεδιαζόμενων έργων και των επιπτώσεών τους αλλά και
ξεχωριστά για το καθένα απ’ αυτά (Καπροβούνι-Ίταμος, Οξυά, Άσπρος,
Σαρανταπορίτης, Μπεσιώτης).

Ακούστηκαν οι απόψεις και θέσεις των εκπροσώπων των φορέων
και κοινή ήταν η πεποίθηση για την ανάγκη άμεσης δράσης με σκοπό την αναστολή
κάθε διαδικασίας αδειοδότησης παρόμοιων έργων όπου αυτά επιφέρουν ανεπανόρθωτη
ζημιά στο περιβάλλον.

Ας σημειωθεί, ότι όπου έχουν ενημερωθεί, οι εμπλεκόμενες
τοπικές κοινωνίες, αυτές έχουν ανεπιφύλακτα εκφράσει την αντίθεσή τους αλλά και
τη διάθεσή τους να αγωνιστούν για την αποτροπή τους. Αντ’ αυτού απαίτηση είναι
το δημόσιο χρήμα να καταστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα διαθέσιμο στην έρευνα και
εφαρμογή πραγματικών λύσεων στα προβλήματα παραγωγής ενέργειας με τρόπο φιλικό
προς το περιβάλλον και διαρκή.

Ορίστηκε Γραμματεία για την εφαρμογή των αποφάσεων και την
αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση των θέσεων του Δικτύου, με σειρά
παρεμβάσεων και ενημερωτικών εκδηλώσεων. Η επικοινωνία με το Δίκτυο είναι
δυνατή στο τηλ 6974110853 και στην ηλ. δ/ση
diktyoagrafa@gmail.com

 

                                         ΔΙΚΤΥΟ
ΑΓΩΝΑ ΑΓΡΑΦΩΝ           ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΒΑΠΕ)