Κατ’ αρχή να αναφέρουμε ότι το σχολιαζόμενο άρθρο μπορεί κανείς να διαβάσει στο : http://mouzakinews.gr/%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CF%8D%CE%BF-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CE%BA%CE%B1

Περαιτέρω, τώρα, τις απόψεις
του Συλλόγου μας για το ζήτημα των σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών στη Οξυά τις
έχουμε κατά καιρούς αναλυτικά δημοσιεύσει τόσο στον Τοπικό Τύπο όσο και στην
εφημερίδα και την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, ενώ ως Σύλλογος πραγματοποιήσαμε
ήδη και μία ενημερωτική για το ίδιο ζήτημα εκδήλωση στο κέντρο του χωριού της
Οξυάς.

    Δε θεωρούμε,
λοιπόν, απαραίτητο να αντικρούσουμε έναν προς έναν όλους τους ισχυρισμούς που
στο δημοσιευμένο κείμενο αναπτύσσονται υπέρ των σχεδιαζόμενων στο χωριό μας
υδροηλεκτρικών. Θα επισημάνουμε απλά για ακόμα μία φορά πως με βάση τα στοιχεία
που συγκεντρώσαμε και, κατά το δυνατό, ερευνήσαμε και μελετήσαμε και τα οποία
έχουμε στη διάθεσή μας για όποιον συγχωριανό μας το επιθυμήσει, επιμένουμε να
μη θεωρούμε ωφέλιμα τα συγκεκριμένα έργα για το χωριό μας και, ως εκ τούτου, να
ζητάμε την αναστολή κάθε διαδικασίας αδειοδότησής τους, μέχρι να εκφράσουν για
το ζήτημα αυτό γνώμη όλοι οι κάτοικοι του χωριού μας, κάτι το οποίο ζητάμε από
καιρό.

     Εξακολουθούμε να εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες
μας για :

        – Την έλλειψη οποιασδήποτε διαβούλευσης
στο χωριό μας για το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα των παραπάνω σχεδιαζόμενων
υδροηλεκτρικών.

        – Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο
χωριό μας από τα ίδια έργα καθώς και για τις επιπτώσεις αυτών στην υγεία και
στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.

        – Την τύχη του φυσικού και υδάτινου
πλούτου του χωριού μας, για τον οποίο θεωρούμε πως, μέσα από τις λεγόμενες
«άδειες χρήσης νερού», που εκδίδονται στο όνομα των φερόμενων ως επενδυτικών
εταιριών, οδεύει προς παραχώρηση σε ιδιωτικά συμφέροντα, σε βάρος, πάντα,
αντίστοιχων δικαιωμάτων των κατοίκων του χωριού μας.

     Παράλληλα,
εκτιμούμε ως μηδαμινά τα όποια προβλεπόμενα από το νόμο αντισταθμιστικά οφέλη,
ανταποδοτικά έργα, κ.λ.π., και, πάντως, μη δυνάμενα σε καμιά περίπτωση να
αντισταθμίσουν τις αναμενόμενες από τα ίδια έργα δυσμενείς επιπτώσεις,
ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι τα όποια αυτά «αντισταθμιστικά», «ανταποδοτικά»,
κ.λ.π., θα κατανεμηθούν και σε κατοίκους γειτονικού χωριού, απόφαση με την
οποία, εμείς τουλάχιστο, δεν αντιληφθήκαμε να συμφωνεί κανένας Οξυώτης.     

    Θα θέλαμε, ακόμα, να επισημάνουμε πως,
εξ’  όσων γνωρίζουμε, οι «υπεύθυνες
ενημερώσεις» πρέπει να προέρχονται από αρμόδια κατά περίπτωση πρόσωπα ή φορείς.
Όλοι οι υπόλοιποι, ως κοινά πρόσωπα που θεωρούμαστε, μόνο απόψεις και θέσεις
μπορούμε να εκφράζουμε και τίποτα περισσότερο. Και για το ζήτημα των  υδροηλεκτρικών στην Οξυά είναι γνωστό πως «υπεύθυνη
ενημέρωση» μέχρι σήμερα δεν έγινε από κανένα αρμόδιο πρόσωπο ή φορέα. Ως εκ
τούτων, λοιπόν, θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο και επιτακτικό ο πρόεδρος του χωριού
μας, να αναλάβει, επιτέλους, την πρωτοβουλία, όπως και από το νόμο έχει
υποχρέωση, για τη σύγκλιση στο χωριό μας Συνέλευσης των κατοίκων του, οι
οποίοι, αφού ενημερωθούν για το ζήτημα των υδροηλεκτρικών, κατάλληλα, από
αρμόδιους φορείς, ειδικούς επιστήμονες, κ.λ.π., πλήρως, εμπεριστατωμένα και όχι
μονόπλευρα, να λάβουν και τη σχετική απόφαση σε ότι αφορά τη θέση της τοπικής
μας κοινωνίας για το ίδιο ζήτημα.

      Επιπλέον, και προς αποφυγή δημιουργίας
εντυπώσεων που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα, αναγκαζόμαστε από
τα αναγραφόμενα στο κείμενο του δημοσιευμένου άρθρου να διευκρινίσουμε και τα
εξής :

            – Όλες οι αποφάσεις του ΔΣ του
Συλλόγου μας λαμβάνονται μετά από σχετική συζήτηση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
από το Καταστατικό μας και με τρόπο απόλυτα δημοκρατικό.

           – Η εφημερίδα και η ιστοσελίδα του
Συλλόγου μας ανήκουν σε όλους τους Οξυώτες και αποτελούν για το Σύλλογό μας απλά
τα μέσα για την προβολή του χωριού της Οξυάς και της πολιτισμικής του
κληρονομιάς καθώς και των ζητημάτων που αυτό αντιμετωπίζει, όλο δε το υλικό και
τα κείμενα που δημοσιεύονται στα συγκεκριμένα μέσα τυγχάνουν της έγκρισης  όλων των μελών του ΔΣ του Συλλόγου.  

        Τέλος, ελπίζουμε να μην υπάρχει καμία
σκοπιμότητα πίσω από την εμμονή ορισμένων συγχωριανών μας (που δυστυχώς,
ορισμένες φορές εκπροσωπούν και φορείς) να αποκαλούν το Σύλλογό μας με ονομασία
διαφορετική από την πραγματική του, παραπέμποντας σε παλαιές εποχές και
νοοτροπίες αντίστοιχες.

         Σας ευχαριστούμε.        

 

Το Διοικητικό
Συμβούλιο του Λαογραφικού,

Αρχαιολογικού
και Πολιτιστικού  Συλλόγου Οξυάς.