Κατ’  αρχή θυμίζουμε πως σκοπός του προγράμματος είναι
η επιχειρηματική και προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης αξιοποίηση του
καταγόμενου από την περιοχή μας ανθρώπινου δυναμικού της διασποράς, που σχεδιάζεται
να επιτευχθεί με την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών σε συνεργασία της
δημοτικής Αρχής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και των πολιτιστικών συλλόγων
των αντίστοιχων περιοχών.

    Η εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε
πιλοτικά από τον Ελληνόπυργο, με προοπτική να επεκταθεί άμεσα και στην Οξυά, τη
Δρακότρυπα και το Μαυρομμάτι και με απώτερο στόχο – με βάση σχετική με το
ζήτημα ανακοίνωση της δημοτικής μας Αρχής – να συμμετάσχει σ’  αυτό όλος ο Δήμος Μουζακίου.

   Ήδη ο Σύλλογός μας, μετά από σχετική
πρόσκληση του Δήμου, εκδήλωσε σχετικό ενδιαφέρον, παρακολούθησε τις εργασίες για
την υπογραφή της Χάρτας Συνεργασίας των Φορέων Τοπικής Διακυβέρνησης στον
Ελληνόπυργο και συμμετείχε στις πρώτες επαφές με τους αρμόδιους φορείς για την
επέκταση του προγράμματος και στο χωριό μας.

    Σχετικά ενημερώθηκαν και οι υπόλοιποι Σύλλογοι
Οξυωτών και ως συνέχεια της όλης προσπάθειας προγραμματίστηκε να οργανωθεί στο
χωριό μας το Σάββατο απόγευμα, 4
Αυγούστου 2012
από κοινού με όλους τους
Συλλόγους Οξυωτών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δήμο Μουζακίου
,
συνάντηση προς ενημέρωση των συγχωριανών μας και την εκδήλωση εκ μέρους τους
ανάλογου ενδιαφέροντος.

    Παραθέτουμε παρακάτω σχετικό με το ζήτημα
ενημερωτικό δελτίο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καλούμε όλους τους
συγχωριανούς μας να προσέλθουν στη συνάντηση (ο ακριβής τόπος και η ώρα αυτής θα
γνωστοποιηθούν έγκαιρα), τονίζοντας από την πλευρά μας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον
του προγράμματος, η συμμετοχή στο οποίο δύναται να αποδειχθεί επωφελής τόσο για
τους συμμετέχοντες όσο και για το χωριό μας.

                                                     Για το ΔΣ

                                            Γιώργος Δ. Καραβίδας,

                     πρόεδρος
του Λαογραφικού         Αρχαιολογικού          και    Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς

Δελτίο τύπου

Το
Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  έχει αναπτύξει διεθνώς μια προσαρμοσμένη
μεθοδολογία καθώς και σχετικά εργαλεία υψηλής τεχνολογίας για το σχεδιασμό με
τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρηματιών της υπαίθρου, μιας
διαδικασίας τοπικής ανάπτυξης.
Η
διαδικασία αυτή θα παρουσιασθεί στις συναντήσεις με τους απόδημους και τους
μόνιμους κατοίκους ως εξής :
     Κινητοποίηση και οργάνωση των αποδήμων ώστε να συμβάλλουν άμεσα κα
ενεργά, επιχειρησιακά και αποτελεσματικά στους κάτωθι τομείς :
ü       οργάνωση μιας Δομής Διακυβέρνησης
σε επίπεδο κοινοτήτων και Δήμου Μουζακίου με την εκλογή Συμβουλίου, Ομάδας
γραμματειακής υποστήριξης και θεματικών ομάδων (επιχειρηματική, περιβαλλοντική
κοινωνικο-πολιτιστική κτλ)
ü       οργάνωση και λειτουργία ενός
δικτύου ενημέρωσης, συμμετοχής και διαβουλεύσεων για την προετοιμασία λήψης
αποφάσεων,
ü       απογραφή των αποδήμων και των
επαγγελματικών τους ειδικοτήτων και εμπειριών και ένταξή τους στις θεματικές
ομάδες,
ü       οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ
παραγωγών και απόδημων για τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες (τουρισμός, ξύλο,
οικοδομή), (ποιες μορφές, με ποιους τρόπους, ποια προϊόντα, ποιες υπηρεσίες)
ü       διερεύνηση των προθέσεων και των
αναγκών των αποδήμων για απασχόληση και επενδύσεις στην παραγωγή προϊόντων και
σε υπηρεσίες,
     Επεξεργασία και εφαρμογή ενός σχεδίου εντοπισμού και ανάδειξης πόρων
και προϊόντων
της
περιοχής, με τη συμμετοχή των, τοπικών και απόδημων, ενδιαφερόμενων,
·        ψηφιακή
λεπτομερής καταγραφή των ζωνών ενδιαφέροντος,
·        εντοπισμός
των προϊόντων και των πόρων που μπορούν να συνδεθούν με τον τόπο και να
αποκτήσουν ταυτότητα,
·        επιλογή
των προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να έχουν συνέργια μεταξύ τους ώστε να
δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.