«Μελίσσι» του χωριού μας
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον καθ’ ύλη αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρίας ΑΡΓΩ ΜΕΠΕ, που ανέλαβε την κατασκευή του έργου, πληροφορηθήκαμε πως οι σχετικές διαδικασίες προχωρούν, μέχρι τώρα, κανονικά.
Πιο συγκεκριμένα, έχει ήδη αναρτηθεί εκ μέρους των αρμόδιων δασικών αρχών η απαιτούμενη Πράξη χαρακτηρισμού για την περιοχή, ενώ αναμένεται να εκδοθεί για το ζήτημα και η απαραίτητη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Για να αρχίσει, ωστόσο, να υλοποιείται το έργο πρέπει να ακολουθήσει η έγκριση περιβαλλοντικών όρων καθώς και η έγκριση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Για ότι νεότερο πληροφορούμαστε θα ενημερώνουμε σχετικά. Θυμίζουμε πως για το ζήτημα είχε πραγματοποιηθεί και συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου μας με τον καθ’ ύλη αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρίας ΑΡΓΩ ΜΕΠΕ, τα αποτελέσματα της οποίας είχαμε ανακοινώσει στο προηγούμενο (31ο) φύλλο της εφημερίδας μας.