Τη συνάντηση αυτή, που πραγματοποιήθηκε
το απόγευμα της Πέμπτης του Πάσχα στο περιθώριο συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Οξυάς και με την παρουσία και λοιπών συγχωριανών μας καθώς
και του δημοτικού συμβούλου Νίκου Ζαρνακούπη, είχε ζητήσει με επιστολή του το ΔΣ
του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς, με σκοπό να τεθούν
απ’ αυτό, στα πλαίσια πάντα της αποστολής του Συλλόγου, ζητήματα που αφορούν το
χωριό.

      Στην παραπάνω συνάντηση, λοιπόν, τέθηκαν
από το ΔΣ του Συλλόγου μας τα παρακάτω ζητήματα :

          – Το ζήτημα της οδικής ένωσης του
χωριού, για το οποίο το ΔΣ του Συλλόγου μας είχε εκδηλώσει αντίστοιχο
ενδιαφέρον και προς το προηγούμενο Τοπικό Συμβούλιο, είχε δε προς τούτο λάβει
εγγράφως την πληροφόρηση σχετικά με αίτημα που το Συμβούλιο εκείνο είχε
απευθύνει προς το Δήμο Μουζακίου για σύνταξη σχετικής μελέτης. Από το νέο
Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Οξυάς δόθηκε η διαβεβαίωση ότι έχουν συγκεντρωθεί
όσα στοιχεία είναι αρκετά για τη σύνταξη της μελέτης αυτής, η οποία όμως δεν
έχει προσκομισθεί ακόμη από τον ιδιώτη μελετητή.

 

             Το θέμα του υποσταθμού της ΔΕΗ που πρόκειται να εγκατασταθεί εντός των
ορίων του χωριού μας (θέση Διάσελο Προφήτη Ηλία), ως συνοδό έργο του Αιολικού
πάρκου Δρακότρυπας. Το ζήτημα είχε ήδη ανακινήσει από το περασμένο Φθινόπωρο ο
Σύλλογός μας με επιστολές του προς το Δήμο Μουζακίου αλλά και προσωπικά σε όλα
τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς καθώς και σε όλους τους
καταγόμενους από το χωριό μας  δημοτικούς
συμβούλους, ζητώντας σχετική επ’  αυτού ενημέρωση
(βλ. ιστοσελίδα και εφημερίδα του Συλλόγου), ενώ το ίδιο είχε πράξει και ο
πρόεδρος του Συλλόγου στη συνάντηση που το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
είχε οργανώσει με τους κατοίκους του κέντρου του χωριού, το μεσημέρι της Μ.
Παρασκευής 22-4-2011, χωρίς, ωστόσο, μέχρι τότε να υπάρξει κάποια απόκριση εκ
μέρους αρμοδίων.

         Στη συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου με
το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας του χωριού μας τέθηκε και πάλι εκ μέρους
του Συλλόγου μας το ανωτέρω ζήτημα και τονίστηκαν οι ενδεχόμενες συνέπειες του
έργου αυτού αλλά και τα πάσης φύσεως οφέλη που αυτό μπορεί να αποφέρει για το
χωριό, τα οποία, μάλιστα, το χωριό μας δικαιούται με βάση ειδικό νόμο. Από την
πλευρά του, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας παρέθεσε αυτή τη φορά στοιχεία
από το φάκελο της υπόθεσης – όπως αυτός έχει κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο
από την ενδιαφερόμενη εταιρία – κυρίως για την ακριβή θέση του έργου και για
τις προδιαγραφές (υγειονομικές, περιβαλλοντικές, κ.λ.π.), που αυτό πρέπει να
πληρεί. Μετά από συζήτηση που ακολούθησε επί των προαναφερόμενων θεμάτων συμφωνήθηκε
αφενός να υπάρξει επαγρύπνηση απ’  όλους
για την τήρηση όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών σε περίπτωση υλοποίησης του
έργου, ώστε αυτό να παραμείνει εντελώς ακίνδυνο για τους κατοίκους του χωριού
μας και αφετέρου να ζητηθεί εκ μέρους του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας του
χωριού η συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του Δήμου για τη διερεύνηση κάθε
πιθανού οφέλους, που το έργο αυτό δύναται να αποφέρει στο χωριό μας.

 

        Το
ζήτημα της κεραίας κινητής τηλεφωνίας που έχει εγκατασταθεί εντός των ορίων του
χωριού μας στην περιοχή της Καράβας, τα οφέλη της οποίας περιέρχονται σήμερα
στο Δήμο Αργιθέας. Για το ζήτημα αυτό ο Σύλλογός μας είχε εδώ και καιρό
αποστείλει σχετικές επιστολές τόσο προς το προηγούμενο Τοπικό Συμβούλιο όσο και
προς τη Δημοτική Αρχή χωρίς, ωστόσο, να δοθεί κάποια απάντηση. Κατά τη συζήτηση
για το συγκεκριμένο ζήτημα στη διάρκεια της παραπάνω συνάντησης δόθηκε από τον
πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας η διαβεβαίωση ότι το Συμβούλιο θα
επιληφθεί του ζητήματος, ζητώντας αρμοδίως είτε τη μεταφορά της κεραίας εκτός
των ορίων του χωριού μας είτε να περιέρχονται τα οφέλη απ’ αυτή στο Δήμο μας
και στο χωριό μας.

 

        Τα μνημεία του χωριού μας (παλιός μύλος στα Παλιάμπελα, σχολεία, πέτρινα
γεφύρια, κ.λ.π.). Συμφωνήθηκε να αξιοποιηθεί κατά το δυνατό κάθε πιθανό
χρηματοδοτικό πρόγραμμα, προκειμένου τα μνημεία αυτά να συντηρηθούν και να
αναδειχθούν. Ειδικότερα για το παλιό πέτρινο γεφύρι της Κορψιάς συμφωνήθηκε,
πέρα από το ενδεχόμενο ένταξής του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα,  να καταβληθεί εκατέρωθεν και εντός των
επιτρεπτών από το νόμο ορίων κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρησή του,
δεδομένου ότι έχει υποστεί ζημιές που απειλούν την επιβίωσή του.

 

         – Η πρόταση για οργάνωση στο χωριό μας
εκδηλώσεων στη μνήμη του πρώτου πεσσόντα από το νομό μας στον πόλεμο του 1940 –
41, που κατάγονταν από τον οικισμό Πλατάνια του χωριού μας (Καραβίδας
Απόστολος), σε συνδυασμό με την απόδοση τιμών και στη μνήμη όλων των καταγόμενων
από το χωριό μας πεσσόντων στους αγώνες του έθνους. Για το ζήτημα αυτό ζητήθηκε
από το Σύλλογό μας να καταθέσει πιο λεπτομερές πλάνο, προκειμένου αυτό να
συζητηθεί σε άλλη μελλοντική συνάντηση με εκπροσώπους και των λοιπών Συλλόγων
Οξυωτών, πρόταση με την οποία ο Σύλλογός μας συμφώνησε.

        Πλέον των ανωτέρω, το ΔΣ του Συλλόγου μας
υπενθύμισε στο Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας παλιότερο αίτημά του για
τοποθέτηση, με μέριμνα και δαπάνη του Συλλόγου, στην αρχή των ορίων του χωριού
μας (σε δημόσιο χώρο, πριν τον οικισμό Πλατάνια) κατάλληλης πινακίδας,
αφιερωμένης στη μνήμη του προαναφερόμενου πρώτου πεσσόντα από το νομό μας στον
πόλεμο του 1940 – 41, για το οποίο και αναμένει σχετική απάντηση – έγκριση.

 

          – Οι πληροφορίες που με ανεπίσημο
τρόπο έχουν περιέλθει στο Σύλλογό μας για κατασκευή στην περιοχή μας
υδροηλεκτρικού εργοστασίου με τα νερά των πηγών του ποταμού που διέρχεται από
το χωριό μας αλλά και λοιπών πηγών της περιοχής, ζήτημα για το οποίο έχει
προηγηθεί και δημοσίευμα του Συλλόγου μας στην ιστοσελίδα και την εφημερίδα του
και για το οποίο το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας δήλωσε ότι δεν έχει
πληροφορηθεί μέχρι στιγμής για την κατάθεση στο Δήμο αντίστοιχης μελέτης ή
ανάλογου αιτήματος εκ μέρους ενδιαφερόμενου επιχειρηματία ή φορέα.

 

           – Συζητήθηκαν ακόμα και διάφορα άλλα
ζητήματα, όπως η ανάγκη για εξεύρεση χώρων για την απασχόληση και διασκέδαση
των νέων του χωριού μας, η κατάσταση του οδικού δικτύου εντός των ορίων του
χωριού μας αλλά και η κατασκευή Πλατείας, θέμα για το οποίο λάβαμε την
πληροφορία ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις στο χώρο του
Αγίου Δημητρίου και έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία
παραδόθηκαν σε ιδιώτη μελετητή για τη σύνταξη αντίστοιχης μελέτης, που όμως δεν
έχει ακόμα κατατεθεί.  Παράλληλα και για
το ίδιο θέμα, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας δεσμεύτηκε να οργανώσει
Συνέλευση των κατοίκων το προσεχές καλοκαίρι, για να συζητηθεί αυτό με την όσο
το δυνατόν διευρυμένη παρουσία συγχωριανών.

 

 

                                    Από το ΔΣ του Συλλόγου