Συνάντηση πραγματοποιήθηκε, μετά από αίτημα του Συλλόγου μας,  με εκπρόσωπο της εταιρίας ΑΡΓΩ ΜΕΠΕ, η οποία, όπως σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας δημοσιεύσαμε, έχει αναλάβει την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στη θέση «Μελίσσι» του χωριού μας.

 

 

     Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του ΔΣ του Συλλόγου μας σχετικά με το σχεδιαζόμενο έργο και η επίλυση, ταυτόχρονα, διάφορων αποριών των οποίων έχουμε γίνει αποδέκτης από συγχωριανούς μας. Να σημειωθεί πως από το ΔΣ του Συλλόγου τέθηκε και ζήτημα ενημερωτικής συνάντησης με όσους συγχωριανούς μας επιθυμούν, αίτημα, ωστόσο, που κρίθηκε πως πρέπει να επανεξεταστεί στο μέλλον, αναλόγως της πορείας του έργου, με την εταιρία να υπόσχεται – διά του εκπροσώπου της κου Κώστα Βασιλικού – πλήρη και για κάθε ζήτημα ενημέρωση μέσω και του Συλλόγου μας .

 

 

     Αρχικά, ο εκπρόσωπος της εταιρίας κος Κώστας Βασιλικός τόνισε τη σημασία ανάλογων έργων για την επιβίωση και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, επισημαίνοντας πως σε χώρες της Ευρώπης έχουν υλοποιηθεί παρόμοια έργα και αντίστοιχες επενδύσεις εδώ και πολλά χρόνια, κάτι που έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αξιοποίηση φυσικών πηγών ενέργειας, με πολλά και ποικίλα οφέλη για τις εκεί τοπικές κοινωνίες.

 

 

     Στη συνέχεια μας ενημέρωσε για την πορεία του έργου, που ακόμα βρίσκεται στο στάδιο της εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών από διάφορες τοπικές αρχές και μας ανέλυσε τα βασικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Σύμφωνα, λοιπόν, μ’  αυτά η υδροληψία για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού θα γίνει επί του ποταμού που διέρχεται από το χωριό μας και σε σημείο ανάντι του οικισμού «Διαλώνια» (προς το τέλος του οικισμού και στο ύψος όπου τα τελευταία χρόνια έχει κατασκευαστεί γέφυρα προς εξυπηρέτηση των εργασιών – κατασκευή σήραγγας – για την υλοποίηση του έργου εκτροπής του Αχελώου). Το νερό θα μεταφέρεται με υπόγειο αγωγό παραπλεύρως της κοίτης του ποταμού και μέχρι τη θέση «Μελίσσι», περίπου στο σημείο όπου  υπάρχει το παλαιό ξύλινο γεφύρι. Στο σημείο αυτό ο αγωγός αλλάζει πορεία και συναντά το δημόσιο ασφαλτοστρωμένο δρόμο (Μουζακίου – Αγίας Τριάδας), ακολουθώντας στη συνέχεια πορεία κατά μήκος του δρόμου, μέχρι και τον τερματισμό του, που θα αποτελεί και το σημείο κατασκευής του υδροηλεκτρικού σταθμού ο οποίος προβλέπεται να κατασκευαστεί ανάντη του οικισμού «Βαένια», τριακόσια, περίπου, μέτρα από το σημείο που βρίσκεται η τσιμεντένια γέφυρα.

 

 

       Κατά μήκος της πορείας των σωλήνων θα υπάρχουν παροχές που θα εξασφαλίζουν την άρδευση όσων αγρών, κ.λ.π., αρδεύονται από τα νερά του ποταμού καθώς και κρουνοί για χρήση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης το νερό, μετά την ενεργειακή αξιοποίησή του δύναται να διοχετεύεται κατευθείαν στο αρδευτικό κανάλι, αν κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό. Αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τονίστηκε ιδιαίτερα πως η μελέτη του έργου προβλέπει τη ροή υδάτων επί της κοίτης του ποταμού και τη διασφάλιση της ζωής σ’  αυτό, στο βαθμό που αυτό συμβαίνει και σήμερα, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που τα τελευταία χρόνια έχουν συγκεντρωθεί με αντίστοιχες μετρήσεις. Τούτο, μάλιστα, όπως και η άρδευση των δικαιούμενων αγρών, κ.λ.π., θα εξασφαλίζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα, ακόμα και σε βάρος της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού σταθμού.     

 

 

      Στη συνέχεια ο κος Βασιλικός αναφέρθηκε στα εκ του νόμου προβλεπόμενα αντισταθμιστικά οφέλη για το χωριό μας από την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου υδροηλεκτρικού σταθμού, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι μέρος των εσόδων του έργου θα αποδίδεται κατευθείαν στους οικιακούς καταναλωτές των κατοίκων της περιοχής μέσω μείωσης των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος, , καθώς και στα έργα που ο Δήμος υποχρεούται να ενεργεί στο χωριό, επενδύοντας υποχρεωτικά σ’  αυτό τα όποια δικά του οφέλη από τη λειτουργία του σταθμού, τις όποιες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και που θα καλυφθούν από συγχωριανούς μας αλλά και άλλα έργα που η εταιρία θα υλοποιήσει στο χωριό μας. Τέλος, δεσμεύτηκε ότι και κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου θα καταβληθεί προσπάθεια για την όσο το δυνατό λιγότερη ταλαιπωρία των συγχωριανών μας και ιδίως αυτών που μετακινούνται συχνά, ερχόμενη για το σκοπό αυτό σε επικοινωνία και με το Σύλλογό μας.

 

 

       Από την πλευρά του ΔΣ του Συλλόγου μας εκφράστηκε η επιθυμία για συχνή επικοινωνία και ενημέρωσή μας, ώστε και ο Σύλλογος να είναι σε θέση να ενημερώνει και αυτός τα μέλη του και όποιον άλλο συγχωριανό μας επιθυμεί, κάτι που έγινε κατανοητό από τον εκπρόσωπο της εταιρίας, που έδωσε και την ανάλογη υπόσχεση.   

 

 

 

 

 

                                         Από το ΔΣ του Συλλόγου