Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μουζάκι και
στο χώρο του καφέ «Αγορά», το πρωϊ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, με την παρουσία
πολλών  Οξυωτών.

 

    Σκοπός η ενημέρωση των ήδη μελών της
κίνησης αλλά και οποιουδήποτε  άλλου ενδιαφερόμενου
Οξυώτη για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις γύρω από το ζήτημα των προωθούμενων στο
χωριό της Οξυάς υδροηλεκτρικών και ταυτόχρονα να καθοριστεί η στρατηγική των
επόμενων κινήσεων.  

 

    Κατά τις σχετικές τοποθετήσεις μελών της
κίνησης τονίστηκε τόσο η σοβαρότητα του ζητήματος, αφού αυτό συνδέεται άμεσα με
την ύπαρξη και επιβίωση του ίδιου του χωριού, όσο και η δυσκολία αντιμετώπισής
του, που ανάγεται αφενός στο πολύ προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης των έργων
αφετέρου στη δύναμη των συμφερόντων, που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τον υδάτινο
πλούτο του χωριού.

 

    Προς τούτο επισημάνθηκε η απόλυτη, πλέον, ανάγκη
οι Οξυώτες που συντάσσονται με τις θέσεις της κίνησης και δεν επιθυμούν το
ξεπούλημα του φυσικού και υδάτινου πλούτου του χωριού τους, να μη μένουν απλοί
παρατηρητές των όσων συμβαίνουν ή και πρόκειται να συμβούν αλλά να συστρατευθούν
στην αντιμετώπιση του προβλήματος.  

 

    Στο
χωριό της Οξυάς έχουν αδειοδοτηθεί όχι ένα αλλά τρία μικρά υδροηλεκτρικά,  (θέσεις Μελίσσι, Κούρα και Καρυά), με τις
σωρευτικές επιπτώσεις όλων αυτών στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής (χλωρίδα,
πανίδα, οικοσύστημα γενικά) να
αναμένονται, σε περίπτωση λειτουργίας τους,  καταστροφικές,
 ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη και ο σχεδιασμός των
αιολικών πάρκων, που προωθούνται στην περιοχή του χωριού και κοντά σ’
αυτό.  Ειδικότερα για τα υδροηλεκτρικά,
επισημάνθηκε πως τα δύο πρώτα από τα παραπάνω έργα βρίσκονται σε τελικό στάδιο
αδειοδότησης (έχει εκδοθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια χρήσης νερού)
ενώ για το τρίτο (θέση Καρυά) δε βρέθηκαν ακόμα άλλα στοιχεία, πλην της άδειας
ΡΑΕ.

 

    Στη
συνέχεια επιχειρήθηκε η παρουσίαση ενός σύντομου γύρω από το θέμα ιστορικού,
που περιλάμβανε :

          – Το χρονικό έκδοσης των αδειών
παραγωγής ενέργειας από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τα έτη 2009
και 2010

          – Τις  ενέργειες, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, κ.λ.π. τόσο
εκ μέρους των ενδιαφερόμενων εταιριών όσο και εκ μέρους όλων των αρμόδιων
αρχών, συμπεριλαμβανομένων της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς και του Δήμου Μουζακίου,
που γίνονταν και λαμβάνονταν κάτω από την πλήρη άγνοια και χωρίς καμία απολύτως
ενημέρωση των κατοίκων του χωριού.

         – Τις ενέργειες του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού
και Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού για την ανάδειξη και δημοσιοποίηση του
ζητήματος αλλά και την ευαισθητοποίηση των Οξυωτών, την υποβολή καταγγελιών
ενώπιον αρμόδιων αρχών για παραλείψεις και παρατυπίες στις αντίστοιχες
περιβαλλοντικές μελέτες καθώς και την ενημέρωση που ο ίδιος Σύλλογος
πραγματοποίησε στο χωριό, το Νοέμβριο του 2014.  

        – Στην απόπειρα «ενημέρωσης», που ο Δήμαρχος
Μουζακίου με τον πρόεδρο του χωριού επιχείρησαν στο χωριό, από κοινού με
εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων εταιριών, την 28 Δεκεμβρίου 2014, εποχή που το
χωριό είναι σχεδόν ακατοίκητο, και κατά την οποία οι διοργανωτές προσπάθησαν να
παρουσιάσουν στο μικρό αριθμό των παραβρισκόμενων μόνο θετικά στοιχεία για τα
σχεδιαζόμενα στο χωριό  υδροηλεκτρικά. Επισημάνθηκε,
ωστόσο, και πως το κλίμα που επικράτησε στη συγκεκριμένη «ενημέρωση» ήταν
αρνητικότατο για τα παραπάνω έργα καθώς και ότι στην ίδια ενημέρωση ο Δήμαρχος
Μουζακίου, δήλωσε δημόσια πως κανένα θέμα σχετικό με τα υδροηλεκτρικά δεν έχει
τελειώσει οριστικά και δεσμεύτηκε πως τίποτα δε θα υλοποιηθεί, αν δεν το
θελήσουν οι κάτοικοι του χωριού.     

        
Στο Ψήφισμα που εξέδωσε τον Αύγουστο του 2015 η Γενική Συνέλευση του
Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς, με το οποίο
τάσσεται ενάντια στα σχεδιαζόμενα στο χωριό υδροηλεκτρικά και τις
ανεμογεννήτριες, ζητώντας για το θέμα αυτό Λαϊκή Συνέλευση όλων των Οξυωτών,
ώστε να ληφθεί σχετικά η γνώμη τους.   

        
Στη δημοσιότητα που έλαβε το ζήτημα μετά απ’ όλα τα παραπάνω, που, σε συνδυασμό με πληροφορίες και για «κατ’  ιδίαν ενημερώσεις» συγχωριανών μας στην Αθήνα,
εκ μέρους των εταιριών και με τη συμβολή και εκπροσώπων του χωριού μας, ανησύχησαν
αρκετούς Οξυώτες από διάφορες περιοχές, οι οποίοι και συγκρότησαν και  την κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία του
χωριού της Οξυάς.

        
Στην ενημέρωση που, κατόπιν αιτήματος διαμενόντων στην Αθήνα συγχωριανών μας,  διοργανώθηκε την περασμένη Τετάρτη, 18
Νοεμβρίου, από το Δήμαρχο Μουζακίου και τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
Οξυάς, οι οποίοι, ωστόσο, επιχείρησαν και πάλι να παρουσιάσουν μόνο θετικά
στοιχεία για τα υδροηλεκτρικά, αποκρύπτοντας ξανά τις αρνητικές τους επιπτώσεις
και επιστρατεύοντας για το σκοπό αυτό και «ειδικούς επιστήμονες», που δήλωσαν
συνεργάτες ή υπάλληλοι εταιριών – κατασκευαστών ΑΠΕ (υδροηλεκτρικά –
ανεμογεννήτριες) και οι οποίοι υποστήριξαν με πάθος την ανάπτυξη των
υδροηλεκτρικών στο χωριό της Οξυάς.  Στην
παραπάνω ενημέρωση παραβρέθηκε και αντιπροσωπία της κίνησης  «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της
Οξυάς», η οποία και παρουσίασε τις δικές της θέσεις και απόψεις, αντικρούοντας
με στοιχεία πολλούς από τους ισχυρισμούς των διοργανωτών και των ειδικών
επιστημόνων, περί θετικών και μόνο επιπτώσεων των υδροηλεκτρικών.

      Επιβάλλεται
και εδώ να αναφερθεί πως το κλίμα που επικράτησε και στην παραπάνω ενημέρωση ήταν
ιδιαίτερα αρνητικό για τα σχεδιαζόμενα στην Οξυά υδροηλεκτρικά, με το Δήμαρχο
Μουζακίου να δηλώνει για ακόμα μία φορά δημόσια πως τίποτε δεν έχει τελειώσει
οριστικά και πως τίποτα δε θα υλοποιηθεί αν δεν το θέλει το χωριό, ενώ δεσμεύτηκε
δημόσια και για την οργάνωση Λαϊκής Συνέλευσης Οξυωτών, που θα συζητήσει και θα
εκφράσει γνώμη για το θέμα.

    Τη
συνέχεια της ενημέρωσης στο Μουζάκι από την κίνηση «Εξόρμηση για την προστασία
του χωριού της Οξυάς» ακολούθησε αναφορά στις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων
υδροηλεκτρικών στο φυσικό και υδάτινο πλούτο του χωριού, τον ορατό κίνδυνο δέσμευσης
των πηγών του χωριού και ιδιωτικοποίησης του νερού μέσω των «αδειών χρήσης» του,
που χορηγούνται σε ιδιώτες, στις παρατυπίες και παραλείψεις των περιβαλλοντικών
μελετών και των αντίστοιχων αποφάσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών, στην υποβάθμιση του
Οξυώτη ποταμού σε «ρέμα», στην έλλειψη διαβούλευσης με τους κατοίκους, στην
έλλειψη στην ουσία αναπτυξιακής προοπτικής αλλά και μόνιμων θέσεων απασχόλησης
μέσα από τα συγκεκριμένα έργα, κ.λ.π.. Παράλληλα, αναφορά έγινε και στα από το
νόμο προβλεπόμενα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία, ωστόσο, με βάση και στοιχεία
που παρουσιάστηκαν, στην πράξη αποδεικνύονται ανύπαρκτα.

     Τέλος, παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός των προσεχών
δράσεων της κίνησης, με στόχο την αποτροπή προώθησης στο χωριό της Οξυάς τόσο
των σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών όσο και αιολικών πάρκων (ανεμογεννήτριες)
μέχρι να αποφανθεί σχετικά το χωριό μέσα από Λαϊκή Συνέλευση, ενώ σε εξέλιξη
βρίσκονται και συζητήσεις με σκοπό την προσφυγή και στη δικαιοσύνη.

 

     Ο
αριθμός των μελών της κίνησης «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς»,
που δημόσια και επώνυμα υποστηρίζουν τα παραπάνω, ανέρχεται, πλέον, σε  305άτομα.

 

                     Από την κίνηση «Εξόρμηση
για την προστασία του χωριού της Οξυάς»