Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, 23 Αυγούστου
2009, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και
Εξελεγκτικής Επιτροπής του  Συλλόγου μας.
Ψήφισαν ογδόντα οκτώ (88) μέλη και βρέθηκαν ογδόντα πέντε (85) έγκυρα και τρία
(3) άκυρα ψηφοδέλτια. Μετά τις σχετικές διαδικασίες τα νέα όργανα του Συλλόγου
συγκροτήθηκαν σε Σώμα, ως εξής :

 

Διοικητικό
Συμβούλιο

 

Καραβίδας Γεώργιος του Δημητρίου, πρόεδρος

Κουτσικουρής Ευάγγελος του Λάμπρου, αντιπρόεδρος

Χουρδάκη Τερψιθέα του Εμμανουήλ, γραμματέας

Σερίφης Νίκος του Ηλία, ταμίας

Βούζα Βάσω του Χρήστου, ειδικός σύμβουλος

Βαϊράμης Δημήτριος του Γεωργίου, ειδικός σύμβουλος

Πάτας Ηλίας του Πέτρου, ειδικός σύμβουλος

Ευθυμίου Ευαγγελία του Κων/νου,  αναπληρωματικό
μέλος

Γκέκας Κων/νος του Χρήστου, αναπληρωματικό μέλος

Βασιλός Ηλίας του Πέτρου, αναπληρωματικό μέλος

 

Εξελεγκτική
Επιτροπή

Πάτας Λάμπρος του Παντελή, πρόεδρος

Ζαρνακούπης Παύλος του Χρήστου, τακτικό μέλος

Μπλέτσας Πολύκαρπος του Κων/νου, τακτικό μέλος

Καραβίδας Ανάργυρος του Δημητρίου, αναπληρωματικό μέλος

Βούζας Κων/νος του Γεωργίου, αναπληρωματικό μέλος

 

                          Από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου