Συγκέντρωση με τους κατοίκους του
κέντρου του χωριού οργάνωσε το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Οξυάς, το μεσημέρι
της Μ. Παρασκευής 22-4-2011, στο χώρο του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας.

     Στη συγκέντρωση, στην οποία παραβρέθηκαν
και οι καταγόμενοι από το χωριό μας δημοτικοί σύμβουλοι Σοφία Τόλια και Νίκος
Ζαρνακούπης και στην οποία εκπροσωπήθηκε και ο Σύλλογός μας δια του προέδρου
του Γιώργου Καραβίδα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν κυρίως τους κατοίκους
του κέντρου του χωριού, όπως η κατάσταση και συντήρηση του οδικού δικτύου της
περιοχής, η υδροδότηση κατοικιών, η καθαριότητα δημόσιων χώρων, κ.λ.π., για τα
οποία διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις και προτάσεις, που καταγράφηκαν από το
Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας.

  Τους παραβρισκόμενους απασχόλησε, επίσης, και το ζήτημα της έλλειψης χώρων
αναψυχής για τους κατοίκους του χωριού αλλά και για όσους συγχωριανούς μας
επισκέπτονται αυτό περιστασιακά ή για τις διακοπές τους. Το συγκεκριμένο ζήτημα
χαρακτηρίστηκε απ’  όλους ως άμεσης
προτεραιότητας και γι’  αυτό αποφασίστηκε
να δρομολογηθούν άμεσα λύσεις που αφορούν χώρους όπως αυτόν του δάσους πλησίον
του δημοτικού σχολείου, της Αγίας Βαρβάρας καθώς και του υπογείου του κτηρίου
του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας.

    Για τους χώρους των κτηρίων των δημοτικών
σχολείων κρίθηκε σκόπιμο να μην επιδιωχθεί αλλαγή στη χρήση τους αλλά αυτοί να αξιοποιηθούν
ως μουσειακοί χώροι ή – μετά από προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού – ως χώροι δημιουργικής
απασχόλησης των νέων του χωριού.