Στο Φίλλο Καρδίτσας βρέθηκε την Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015, η ομάδα αντιφωνικού τραγουδιού «Πολύκαρπος Μπλέτσας», του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου της Οξυάς.
Ήταν μία από τις πολλές, τελευταία, εμφανίσεις της ομάδας, που στέφθηκε και πάλι από απόλυτη επιτυχία, δίνοντας τη δική της ξεχωριστή νότα στις εκδηλώσεις του εκεί τοπικού πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος είχε απευθύνει και τη σχετική πρόσκληση.
Αξίζει κανείς να σταθεί στο μεράκι και τη διάθεση των μελών της ομάδας, που δεν φείδονται χρόνου και κόπου και καλύπτουν από μόνοι τους όλες τις δαπάνες μετακίνησης, κ.λ.π., συμβάλλοντας τα μέγιστα στη συνεχή ανοδική πορεία του Συλλόγου της Οξυάς και στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς του χωριού ανά την Ελλάδα.