Το ποτάμι της Οξυάς  επισκέφθηκε
ειδικό κλιμάκιο επιστημόνων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ),
μετά από σχετικό αίτημα του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού
Συλλόγου Οξυάς «το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας» και της Κίνησης Οξυωτών
«Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς».

    Σκοπός η έρευνα και μελέτη του φυσικού πλούτου του ποταμού και του
περιβάλλοντος αυτού χώρου καθώς και η επίσημη καταγραφή τους από τους αρμόδιους
φορείς, με τα αποτελέσματα να εμφανίζονται ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Ειδικότερα, τα
ευρήματα στο ποτάμι της Οξυάς, σε συνδυασμό με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά
του τοπίου, στην οποία και το ίδιο το ποτάμι συμβάλει καθοριστικά, οδήγησαν
τους ερευνητές στο συμπέρασμα πως πρόκειται για «πραγματικό παράδεισο» και ένα από
τα καλύτερα, πλουσιότερα και καθαρότερα ορεινά ποτάμια της πατρίδας μας.

    Ένα από τα ορεινά, ποτάμια, ωστόσο, που, παρά τα παραπάνω, δεν έχει
επίσημα και αρμοδίως καταγραφεί  μέχρι
σήμερα στα υδάτινα σώματα της περιοχής, γεγονός που, αναμφίβολα, εγείρει υπόνοιες
και σοβαρά ερωτηματικά, ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με όσα σε βάρος του τα
τελευταία χρόνια μεθοδεύονται, με τη δέσμευση των υδάτων του για την κατασκευή
και λειτουργία τριών μικρών υδροηλεκτρικών (ΜΥΗΕ) στην κοίτη του, στις περιβαλλοντικές
μελέτες των οποίων, μάλιστα, το συγκεκριμένο ποτάμι αναφέρεται και
αντιμετωπίζεται όχι ως ποτάμι αλλά ως «ρέμα».

     Ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος της Οξυάς και η
Κίνηση Οξυωτών «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς» εκφράζουν την
ικανοποίησή τους για την επίσκεψη του κλιμακίου του ΕΛΚΕΘΕ καθώς και για τα
αποτελέσματα των αντίστοιχων ερευνών αλλά, παράλληλα, και την απόλυτη
απογοήτευσή τους που για χρόνια ολόκληρα καμία τοπική αρχή δεν προβληματίστηκε
σχετικά και δεν ενδιαφέρθηκε τόσο για το ποτάμι της Οξυάς όσο και για τα λοιπά
αντίστοιχα υδάτινα σώματα της περιοχής μας. Αντίθετα, χάριν της δήθεν
«ανάπτυξης» και στο βωμό του κέρδους των ιδιωτικών εταιριών οι τοπικές αρχές
επέτρεψαν και συνέβαλαν στην προώθηση σχεδίων, η εφαρμογή των οποίων θα
αποτελέσει πραγματική απειλή και καταστροφή τέτοιων «πραγματικών παράδεισων»
του τόπου μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να αναδειχθούν και, αφού προστατευθούν
κατάλληλα, να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και να αποτελέσουν πηγή πραγματικής
ανάπτυξης και πλούτου για τους κατοίκους της περιοχής.