Έκκληση για βοήθεια απευθύνει η εκκλησιαστική επιτροπή

Πιο συγκεκριμένα ο ναός παρουσιάζει σοβαρές ρωγμές από τη μέση και προς το χώρο του Ιερού, που τον καθιστούν σχεδόν ετοιμόρροπο και για το λόγο αυτό η αρμόδια εκκλησιαστική επιτροπή έχει ήδη αποφασίσει, όπως μας πληροφόρησε ο ιερέας π. Σωτήριος Γκέκας, την κατεδάφιση του συγκεκριμένου τμήματος του ναού και την ανέγερσή του εξ’ αρχής.
Μέρος της αντίστοιχης δαπάνης έχει ήδη αποταμιευθεί ενώ και ένα επιπλέον σημαντικό ποσό συγκεντρώθηκε από εισφορές συγχωριανών μας, αντί στεφάνων, στη μνήμη του πρόσφατα αποβιώσαντος συγχωριανού μας Βασίλη Χρ. Γκαραβέλα, μετά από σχετική παρότρυνση και των οικείων του. Για το επίσης σημαντικό, όμως, μέρος της δαπάνης που υπολείπεται για το σχεδιαζόμενο έργο απαιτείται η συνεισφορά όλων μας, για την οποία η αρμόδια εκκλησιαστική επιτροπή απευθύνει έκκληση.
Να τονισθεί ότι ο συγκεκριμένος ναός δε λειτουργείται κανονικά αλλά σπάνια, με αποτέλεσμα και τα όποια έσοδά του να είναι μηδαμινά.

Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει μπορεί να απευθύνεται στα μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής του ναού (π. Σωτήριο Γκέκα, πρόεδρο, Μαυρομάτη Προκόπη και Γκέκα Αργύριο, μέλη).