• Να συνεχίσει την έκδοση της εφημερίδας και να διατηρήσει την ιστοσελίδα του Συλλόγου.
 • Να
  ολοκληρώσει τις ενέργειες για την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος
  Leader+ της ΑΝΚΑ Α.Ε. , με το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί ο Σύλλογός μας.
 • Να διεκδικήσει και πάλι χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά
  προγράμματα, μέσω του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, εφόσον αυτό θα
  δίνει ανάλογες δυνατότητες, με σκοπό να αναπτύξει ο Σύλλογος και άλλες
  δραστηριότητες προς όφελος του χωριού.
 • Να μεριμνήσει για τη συντήρηση, ασφάλεια και αξιοποίηση κατά το δυνατό των κτηρίων των πρώην δημοτικών σχολείων του χωριού.
 • Να μεριμνήσει για την ίδρυση μουσειακού χώρου, που δεν κατέστη δυνατή  κατά τη διάρκεια της θητείας του απερχόμενου ΔΣ.
 • Να
  επιδιώξει τη θεσμοθέτηση τουλάχιστον μιας μόνιμης εκδήλωσης στο χωριό
  μας με τη συνεργασία και την οικονομική υποστήριξη του Δήμου, όπως και
  σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα γίνεται. Προτείναμε στον κο Δήμαρχο να
  γίνεται και στο χωριό μας εκ περιτροπής, έστω, η γιορτή του δάσους, που
  σήμερα γίνεται στο Ανθοχώρι  και χρηματοδοτείται από το Δήμο αλλά
  πήραμε την απάντηση ότι η Οξυά δεν έχει ανάλογη υποδομή.  Ας
  απαιτήσουμε, λοιπόν, όλοι από τους εκπροσώπους μας να ενεργήσουν ώστε
  να δημιουργηθούν επιτέλους αυτές οι υποδομές.
 • Να
  οργανώσει καλύτερα γραμματειακά το Σύλλογο και να καταγράψει την
  περιουσία του. Πρέπει ο Σύλλογος να αποκτήσει το δικό του χώρο για τις
  συνεδριάσεις του καθώς και για την τήρηση των βιβλίων και αρχείων του,
  που σήμερα είναι διάσπαρτα.  
 • Να επιδιώξει με αποφασιστικότητα την εγγραφή νέων μελών  από κάθε γωνιά του χωριού μας.
 • Να επιδιώξει την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τους άλλους Συλλόγους Οξυωτών, που σήμερα βρίσκεται σε άριστο επίπεδο.
 •   Να
  οργανώσει συζήτηση αρχικά και αργότερα ειδική Γενική Συνέλευση των
  μελών του Συλλόγου με θέμα την μερική αλλαγή του ονόματος από «Λαογραφικός, Αρχαιολογικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Μοναστηρίου Οξυάς «Η Αγία  Τριάδα» με έδρα το Μοναστήρι Οξυάς σε «Λαογραφικός, Αρχαιολογικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς «Η Αγία  Τριάδα» με έδρα το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Οξυάς, όνομα που καθιστά το Σύλλογο πιο αντιπροσωπευτικό για το χωριό.
 • Να
  εφαρμόσει την ήδη ληφθείσα απόφαση της ειδικής Γενικής συνέλευσης του
  Νοεμβρίου του 2006 για την αναθεώρηση του Καταστατικού.
 • Να
  προβεί στην καταγραφή και ανάδειξη κάθε στοιχείου της πολιτιστικής
  κληρονομιάς και της ιστορίας του χωριού μας και σε προσπάθεια για την
  ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς αυτού, με παρεμβάσεις για
  τον καταρτισμό και την υλοποίηση σχεδίων ανάπτυξης για το χωριό μας.
 • Να
  έχει άποψη και να προβάλει τα προβλήματα του χωριού στους αρμόδιους,
  ακόμα και αν προκαλεί δυσαρέσκεια, στηρίζοντας μόνο έργα ή, έστω,
  προσπάθειες και όχι πρόσωπα ή καταστάσεις.   
 • Να
  συμμετέχει σε προσπάθειες από κοινού με άλλους Συλλόγους της περιοχής
  με σκοπό να αποκομιστούν οφέλη για την περιοχή γενικά αλλά και για το
  χωριό και το Σύλλογό μας ειδικότερα.
 • Να συνεχίσει,
  από κοινού με τους άλλους Συλλόγους Οξυωτών, την προσπάθεια για την
  ανέγερση μνημείου προς τιμή του πρώτου νεκρού στρατιώτη του νομού
  Καρδίτσας στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940, που κατάγονταν από το
  χωριό μας, σε συνδυασμό και με την κατασκευή μνημείου για όλους τους
  υπέρ πατρίδας πεσσόντες του χωριού μας καθώς με την οργάνωση και
  καθιέρωση κάθε χρόνο, υπό την αιγίδα του Δήμου, ειδικής εκδήλωσης με τη
  συμμετοχή όλων των αρχών του νομού προς τιμή του παραπάνω νεκρού
  στρατιώτη και των υπόλοιπων πεσσόντων του χωριού.