Όπως είχε ανακοινωθεί σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας αλλά και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε στο χωριό μας στις 4-8-2012 η προγραμματισμένη συνάντηση με ομάδα επιστημόνων του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των Συλλόγων του χωριού και της Τοπικής Κοινότητας.

   Θέμα της συνάντησης η ενημέρωση των απόδημων και μη συγχωριανών μας σχετικά με την υλοποιούμενη από το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρωτοβουλία «χτίζουμε μαζί τη νέα ύπαιθρο» και τις δυνατότητες που μέσα απ’  αυτή προσφέρονται για το χωριό μας και για όσους από τους απόδημους και μη συγχωριανούς μας ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σ’ αυτό.

     Τη συνάντηση παρακολούθησε ικανοποιητικός αριθμός συγχωριανών που επέδειξε ανάλογο ενδιαφέρον για το αντίστοιχο πρόγραμμα. Η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τον καθηγητή κο Γούσιο  και τους συνεργάτες του, προέβη, σε πρώτη φάση, σε σχετική ενημέρωση  προς τους ενδιαφερόμενους συγχωριανούς μας και απάντησε σε αντίστοιχες ερωτήσεις.

     Τονίζεται ότι σε γειτονικές με το χωριό μας περιοχές η παραπάνω πρωτοβουλία ξεκίνησε νωρίτερα, έχει ήδη καταλήξει στην υπογραφή της Χάρτας Τοπικής Διακυβέρνησης – που εξασφαλίζει και τη σχετική νομιμοποίηση για τους εμπλεκόμενους – και έχει να επιδείξει ήδη ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για όσους αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω αυτής. Στο χωριό μας, ωστόσο, βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο και η συνέχισή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη δραστηριοποίηση όλων των Συλλόγων του χωριού – ο ρόλος των οποίων θεωρείται καταλυτικός – την κινητοποίηση των απόδημων και μη συγχωριανών μας αλλά και από το ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί για την ανάπτυξη αντίστοιχων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

     Από την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κρίθηκαν ως θετικά τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής συνάντησης και εκτιμήθηκε ότι, με βάση το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε μέχρι στιγμής από συγχωριανούς μας, προσφέρονται οι δυνατότητες για τη συνέχιση και ανάπτυξη και στο χωριό μας της παραπάνω πρωτοβουλίας. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε ως επόμενο βήμα να ακολουθήσει συνάντηση εκπροσώπων όλων των Συλλόγων του χωριού με την επιστημονική ομάδα του ΕΑΧ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ώστε με κατάλληλη συνεργασία και κινητοποίηση να σχεδιαστεί για τη συνέχεια η οργάνωση ομάδων με ενδιαφερόμενους να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά συγχωριανούς μας, εφόσον, βέβαια, εκδηλωθεί και σε τελική μορφή αντίστοιχο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και ανάλογα και με το είδος της επιθυμούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

    Να συμπληρώσουμε πως αν υπάρχουν συγχωριανοί που ενδιαφέρονται πραγματικά να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της παραπάνω πρωτοβουλίας και για οποιοδήποτε λόγο δεν προσήλθαν στην παραπάνω αρχική μας συνάντηση, εννοείται πως δύνανται  να ακολουθήσουν την προσπάθεια, ερχόμενοι σε επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους Συλλόγους του χωριού μας.

    Σχετική ενημέρωση θα υπάρχει μέσα από την εφημερίδα αλλά και την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον απαιτηθεί.

    Τηλεφωνική επικοινωνία με το Σύλλογό μας, για όποιον επιθυμεί, στο 6974456301 (Γιώργος Καραβίδας).