Με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας
Παρουσίαση ιστορικών στοιχείων για τον οικισμό του «Παλαιοχωρίου» Οξυάς,
από το συγχωριανό μας δάσκαλο και συγγραφέα Γιάννη Γκέκα, τον οποίο ο Σύλλογος μας και βράβευσε για την ερευνητική και συγγραφική του δράση.

Σχετικά πρόσφατα είδαμε να δημοσιεύονται σε Θεσσαλικό ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τον οικισμό του Παλαιοχωρίου, ενός από τους πιο ιστορικούς τόπους του χωριού μας.
Η δημοσίευση αυτή έδωσε στο Σύλλογό μας και την ιδέα για την παρουσίαση των στοιχείων αυτών στους συγχωριανούς μας, με την οργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης, στον ίδιο τον οικισμό του Παλαιοχωρίου, η οποία και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014.
Τα πλούσια και σημαντικά από κάθε άποψη στοιχεία είχε συγκεντρώσει και παρουσίασε με απλό και παραστατικό τρόπο και μετά από σχετική πρόσκληση του Συλλόγου μας ο Οξυώτης δάσκαλος και συγγραφέας Γιάννης Γκέκας.
Παρά τις δυσκολίες που η πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει, εξαιτίας της χρονίζουσας κακής κατάστασης του οδικού δικτύου, την εκδήλωση προσήλθαν και παρακολούθησαν αρκετοί Οξυώτες, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά πως το ενδιαφέρον και η αγάπη για τον τόπο τους και την ιστορία του παραμένουν ακόρεστα.
Στο τέλος της παρουσίασης ο Σύλλογος απένειμε αναμνηστικό δίπλωμα στον Οξυώτη δάσκαλο και συγγραφέα Γιάννη Γκέκα, ως επιβράβευση για την πραγματικά πλούσια ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα γύρω από την ιστορία του χωριού της Οξυάς. Να επισημάνουμε εδώ ότι ο Σύλλογός μας είχε την πρόθεση για την οργάνωση στο χωριό μας ειδικής εκδήλωσης για ολοκληρωμένη παρουσίαση του παραπάνω βιβλίου, την οποία, όμως, δεν πραγματοποίησε τελικά, μετά την ανακοίνωση ήδη στον τοπικό Τύπο ανάλογης πρόθεσης από άλλο Σύλλογο του χωριού μας.
Με αφορμή, επίσης, απορίες ορισμένων συγχωριανών μας διευκρινίζεται πως αρχικά είχε επιλεγεί για τη συγκεκριμένη παρουσίαση το κτήριο του δημοτικού σχολείου στο Παλαιοχώρι και είχε σταλεί για το σκοπό αυτό αντίστοιχο αίτημα στη Τοπική Κοινότητα Οξυάς και στο Δήμο Μουζακίου, με το Σύλλογό μας να προσφέρεται για την οργάνωση ομάδας εθελοντών με σκοπό τον καθαρισμό και ευπρεπισμό του κτηρίου αυτού καθώς και τη στοιχειώδη, για την φιλοξενία της εκδήλωσης, συντήρησή του, χωρίς, ωστόσο, να σταλεί και κάποια απάντηση στο αίτημά μας.