…για προσωπικούς λόγους , όπως δήλωσαν ενώπιον των υπόλοιπων παριστάμενων μελών του ΔΣ κατά τη συνεδρίαση αυτού στις 4-2-2024, παραιτήθηκαν τα μέλη Τρίμμη – Πάτα Ευδοξία (αντιπρόεδρος) και Κάμπας Χρήστος (Γραμματέας) . Κατά την ίδια συνεδρίαση προέκυψε νέα σύνθεση του ΔΣ, που πλέον έχει ως εξής :

  • Μπλέτσας Νικόλαος του Κων/νου, πρόεδρος
  • Μπλέτσας Νικόλας του Χρήστου, αντιπρόεδρος
  • Καραβίδας Γεώργιος του Δημητρίου, Γραμματέας
  • Μαυρομάτη – Γκαραβέλα Παρασκευή του Θεοφάνη, ταμίας
  • Τόλια Ελένη του Κων/νου, μέλος