Πραγματοποιήθηκαν,
την Κυριακή 21 Αυγούστου 2011, στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Οξυάς – έδρα του
Συλλόγου –  ο διετής απολογισμός του
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων
οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, για τη διετία 2011 – 2013.

 Πιο συγκεκριμένα , ο απολογισμός του ΔΣ του
Συλλόγου για τη διετία 2009 – 2011, όπως αυτός παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο
του ΔΣ Γιώργο Δ. Καραβίδα,  έχει ως εξής
:

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2009 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2011.

 

 

*     Συνεχίστηκε με επιτυχία η έκδοση της εφημερίδας
του Συλλόγου μας με τίτλο «Το χωριό μου
…..Η ΟΞΥΑ»
καθώς και η λειτουργία της ιστοσελίδας μας (www.agiatriadaoxyas.gr),
η οποία, με βάση σχετικές μετρήσεις κατείχε για το έτος 2010 την έκτη θέση σε
επισκεψιμότητα σε ολόκληρο το νομό Καρδίτσας.

*     Συνεχίστηκε η λειτουργία της χορευτικής ομάδας
γυναικών του Συλλόγου καθώς και των παιδικών και εφηβικών χορευτικών τμημάτων
ενώ ιδρύθηκε επιπλέον και ακόμα ένα τμήμα ενηλίκων.   

*     Έγινε εγγραφή του Συλλόγου ως ιδρυτικό μέλος του
Δικτύου μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, που στόχο έχει την
αλληλοενημέρωση και αλληλοβοήθεια Συλλόγων και αντίστοιχων φορέων.

*     Τον Απρίλιο του 2011 ο Σύλλογος προσκλήθηκε στη
γιορτή πασχαλιάτικου αντιφωνικού τραγουδιού, στο Πύθιο Ολύμπου, όπου και
συμμετείχε με τη χορωδία – χορευτική ομάδα ανδρών – γυναικών.

*     Ο Σύλλογος προσκλήθηκε, επίσης, και συμμετείχε για
το έτος 2010 στην 3η γιορτή δημοτικού τραγουδιού, που έγινε στο
Θραψίμι Καρδίτσας στις 9 Αυγούστου 2010, ενώ για φέτος – 2011- ο Σύλλογος ήταν
συνδιοργανωτής της 4ης γιορτής δημοτικού τραγουδιού, που έγινε στο
χωριό μας, μετά από δικό του σχετικό αίτημα προς την αρμόδια οργανωτική
επιτροπή. Τα αποτελέσματα της εκδήλωσης αυτής ήταν εξαιρετικά για την προβολή
της πολιτισμικής κληρονομιάς του χωριού μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής ενώ
τα σχόλια για την πρωτοβουλία και τις ενέργειες του Συλλόγου μας γύρω από την
οργάνωση της γιορτής αυτής ήταν ιδιαίτερα ευμενή. Ας αναφερθεί εδώ πως ο Σύλλογος
έχει δεχθεί προτάσεις για συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις σε διάφορα άλλα μέρη
της Ελλάδας αλλά δεν μπόρεσε, κυρίως λόγων των λοιπών υποχρεώσεών του, να ανταποκριθεί. 

*     Οργανώθηκαν εκδηλώσεις με θέμα τα παλιά νυχτέρια
στο χωριό μας, ως μέρος της προσπάθειας που ο Σύλλογός μας καταβάλει για να διατηρήσει
και να μεταδώσει όσα στοιχεία από την ιστορία, την παράδοση και τη λαογραφία
του χωριού είναι δυνατό.

*     Οργανώθηκαν, επίσης, διάφορες εκδηλώσεις, όπως
ανάβαση στο βουνό της Καράβας, αθλοπαιδιές για νέους, θεατρικές παραστάσεις,
ποδοσφαιρικές συναντήσεις, κ.λ.π., με σκοπό τη γνωριμία των συγχωριανών μας και
κυρίως των νέων, την ψυχαγωγία τους, την επαφή με τη φύση, κ.λ.π..

*     Συνεχίστηκε η συγκέντρωση παλαιών αντικειμένων
του χωριού για τη δημιουργία λαογραφικού μουσείου ενώ συγκεντρώθηκαν και βιβλία
– δωρεά της συγχωριανής μας Ελένης Σερίφη, που ο Σύλλογος δύναται να δανείζει
σε όσους επιθυμούν. 

*     Γιορτάστηκε και για το Πάσχα του 2010 και 2011 το
έθιμο των ΣΙΓΝΑ, σε συνεργασία του Συλλόγου μας και του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας.

*     Πραγματοποιήθηκαν και για τα έτη 2010 και 2011 με
τη συμμετοχή και του Συλλόγου μας οι εκδηλώσεις για τα Αηλιάτικα, το αντάμωμα
2011 καθώς ο καθιερωμένος κοινός αποκριάτικος χορός των Οξυωτών, ενώ με
επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για τα ίδια έτη και ετήσιες θερινές εκδηλώσεις χορού
του Συλλόγου μας, στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας. 

*     Γράφτηκαν τριάντα οκτώ (38) νέα μέλη, τα οποία κατά
τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών έχουν ανέλθει συνολικά από εκατόν εβδομήντα
πέντε (175) σε τριακόσια εβδομήντα ένα (371).   

*     Αναπτύχθηκαν, στα πλαίσια πάντα όσων από το
Καταστατικό μας καθορίζονται, διάφορες πρωτοβουλίες και συναντήσεις με αρμόδιες
αρχές και πρόσωπα για γενικότερα ζητήματα που αφορούν το Σύλλογο, το χωριό ή
την περιοχή μας, όπως :

         Η  προστασία των
κτηρίων των πρώην δημοτικών σχολείων του χωριού

         Η ανάδειξη του παλαιού μύλου στη θέση Παλιάμπελα

         Η κατάσταση του οδικού δικτύου και η ανάγκη της οδικής
ένωσης του χωριού

         Η δημιουργία χώρων για αναψυχή και αθλοπαιδιές

         Η προστασία του πέτρινου γεφυριού στη θέση Κορψιά στο
Παλαιοχώρι

         Η έγκριση κατασκευής υποσταθμού της ΔΕΗ στη θέση
«Διάσελο – Προφήτης Ηλίας» του χωριού μας – ως συνοδό έργο του αιολικού πάρκου
Δρακότρυπας και τα οφέλη που το χωριό δύναται να αποκομίσει απ’ αυτό, κ.λ.π..

   Στη συνέχεια, ο πρόεδρος
της Εξελεγκτικής Επιτροπής Λάμπρος Παντ. Πάτας, αφού ανακοίνωσε την ορθή και σύννομη,
όπως μετά από σχετικό έλεγχο προέκυψε,  διαχείριση του Συλλόγου για την παρελθούσα περίοδο              , παρουσίασε αναλυτικά τα έσοδα –
έξοδα αυτού, που είχαν ως εξής :

 

    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για την περίοδο από 22-8- 2010 μέχρι και 20-8-2011

 

(Για τα ποσά που θα
αναφερθούν έχουν παραληφθεί οι δεκαδικοί αριθμοί)

 

Καθαρό υπόλοιπο την 22-8-2010:  ………………3.996€

 

ΈΣΟΔΑ από 22-8-2010μέχρι 31-12-2010 από:

        Συνδρομές-εγγραφές μελών:…….………….  665€

 

ΈΞΟΔΑ από 22-8-2010μέχρι 31-12-2010 για :

        -Δαπάνη
λειτουργίας χορευτικών –χορωδίας, όπως αμοιβή χοροδιδασκάλου, παιδικός Χριστουγεννιάτικος
χορός,

κοινόχρηστα, κ.λ.π.   ………… …….. ……………..570€

     -Ταχυδρομικές
αποστολές εφημερίδας, επιστολών, κλπ..:…………………………………………………..……    220€

        –  Στεφάνια:  …….. …..……………………..…60€

        –  Έκδοση αντιγράφων cd …..………………125€

        – Φωτογραφίες και φωτοαντίγραφα: ……..…. .47€

        -Δώρο πρωτοχρονιάτικης πίτας: ……………… 50€

        -Τηλέφωνα και internet για ιστοσελίδα:  ……. 125€

 

  ΣΥΝΟΛΟ εξόδων  από 22-8-2010 μέχρι 31-12-2010 : ……………………………………………………………………1.197€

                                  

 Καθαρό υπόλοιπο την 31-12-2010:  …………….3.467€

      

Από αυτά, την 31 -2 – 2010, ήταν
στην τράπεζα το ποσό των 3.438€ και κρατούσε ο ταμίας 28€

 

                                                ΕΤΟΣ 2011

     

    Υπόλοιπο
προς χρήση
…………………………………………….…..3.467€

 

ΕΣΟΔΑ από 1-1-2011μέχρι και 20-8-2011 από :

 

          – Εγγραφές- συνδρομές μελών :
…………       1.482€

          -Κοινός χορός Οξυωτών 5-3-201……….………
350€

         -Χορός στην έδρα του Συλλόγου

την
17-8-2011 (Κάρτες   εισόδου και

λαχειοφόρος):  …………………………………………………4.147€

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ από 1-1-2011μέχρι και 20-8-2011: ……………………………………………………………….…..5.979€ΕΞΟΔΑ από 1-1-2011μέχρι 20-8-2011 για :

 

      -Λειτουργία-εμφάνιση χορευτικής ομάδας
–χορωδίας-  

χορευτικών τμημάτων Συλλόγου (κοινόχρηστα
κτηρίου,

γεύματα χορευτικών τμημάτων μετά
από εμφανίσεις τους σε

εκδηλώσεις, φορεσιές, αμοιβή χοροδιδασκάλου,

κλπ) : …………….……………………………………….. 1.804€

      -Συντήρηση ιστοσελίδας, ταχυδρομικά
έξοδα για

αποστολή εφημερίδας κ.λ.π., τηλέφωνα: …….        564€

      -Εκδηλώσεις για νυχτέρια :    …..……………… 110€

      -Κοπή πίτας ..……………………………………100€

      – Έθιμο Σίγνα :…………….. ………………….….139€

     -Αμοιβή
τουριστικού γραφείου για μεταφορά και εμφάνιση χορωδίας Συλλόγου στο Πύθιο
Ολύμπου (ανακοινώθηκεότι μπορούσε να συμμετάσχει και
οποιοσδήποτε άλλος επιθυμούσε,υπό μορφή εκδρομής)  :      …. …….  350€

     – Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας
για  πρώτο πεσόντα από το χωριό μας στον πόλεμο

1940-1941:             …………………………..……..140€

     – Αμοιβή ορχήστρας για χορό
17-8-2011:  .   1.500€

     – Δαπάνη εστίασης για χορό 17-8-2011 :…     1.648€

     -Διάφορα έξοδα χορού 17-8-2011

(όπως
δώρα λαχειοφόρου, κάρτες, λαχνοί):     …… 356€

     -Συμμετοχή Συλλόγου σε δαπάνη 4ηςγιορτής δημοτικού

τραγουδιού που έγινε στο χωριό μας (φιλοξενία Συλλόγων και   προσκεκλημένων:    ……………  ……………
703€

  -Διάφορα (όπως φωτοαντίγραφα,

φωτογραφίες,
αναλώσιμα,στεφάνια,

δημοσιεύσεις σε εφημερίδες,
κτλ): …..…………..164€

                        

       ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ από 1-1-2011

μέχρι 20-8-2011:    ……………………………………    7.578€

 

     ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

την 21-8-2011:      ……………………….………….     1.868€           

                                   

         Από αυτά, υπάρχουν
κατατεθειμένα στον τραπεζικό

λογαριασμό του Συλλόγου : ..………………  1.121€, ενώ στα χέρια του ταμία του Συλλόγου βρίσκεται το ποσό των :     ………………………………………………………….     747€

 

Διευκρίνιση  : Ο
Ταμίας κατέχει στα χέρια του το παραπάνω σχετικά υψηλό χρηματικό ποσό, επειδή
έληξε η νομιμοποίηση των εκπροσώπων του Συλλόγου στην Τράπεζα που τηρείται ο
λογαριασμός και απαιτείται αρκετός χρόνος μέχρι την εκλογή και τη συγκρότηση
νέου ΔΣ, τη συγκέντρωση εξ’ αρχής δικαιολογητικών και τον ορισμό νέων
αντιπροσώπων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και της Τράπεζας.

 

    Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή
των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου για την διετία 2011 – 2013. Ψήφισαν συνολικά
81 μέλη και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :  

Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

    Ανδριάς Παναγιώτης
του Χρήστου ………  20  ψήφους  

    Βαϊράμης Δημήτριος
του Γεωργίου …….….34     »

    Βούζα – Τσίντζου
Βάσω του Χρήστο………22    »

    Γκαραβέλας Χρήστος
του Βασιλείου ………23    »

    Γκέκας Κων/νος του Χρήστου          …….…38    » 

    Ζήσης Ευθύμιος του
Στέφανου     ……………6    »   

    Καραβίδας Γεώργιος
του Δημητρίου … ……76    »  

    Κουτσικουρής
Ευάγγελος του Λάμπρου ….39    »      

    Λίτρας Γεώργιος
του Λουκά …….………..…5    »

    Τρίμμη – Πάτα Εύη
του Χρήστου ….………38    »

    Σαπουνά Κατερίνα του Αλκιβιάδη …..………5    »

    Σερίφης Νικόλαος
του Ηλία  ………………33   »

 

Β.     ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

   Βασιλός Κων/νος του
Ηλία …….………..…30 ψήφους

   Ζαρνακούπης Παύλος
του Χρή..….…………25    »

   Μπλέτσας Πολύκαρπος
του Κων/νου………..34    »

   Πάτας Λάμπρος του
Παντελή……….. ………28    »

   Χουρδάκη Τερψιθέα
του Εμμ……… ………24    »

 

     Μετά
από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος  Συμβούλου
Γεωργίου Δ. Καραβίδα, συνήλθαν σε συνεδρίαση όλα τα νεοεκλεγέντα στο νέο ΔΣ μέλη,
το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής :

      Καραβίδας
Γεώργιος του Δημητρίου, Πρόεδρος     

      Κουτσικουρής
Ευάγγελος του Λάμπρου, Αντιπρόεδρος

      Τρίμμη – Πάτα
Εύη του Χρήστου, Γραμματέας

      Σερίφης Νικόλαος
του Ηλία, Ταμίας  

      Γκέκας
Κων/νος του Χρήστου, Ειδ. Σύμβουλος         

      Βαϊράμης
Δημήτριος του Γεωργίου,  Ειδ. Σύμβουλος         

   Γκαραβέλας Χρήστος του Βασιλείου, Ειδ.  Σύμβουλος         

   Βούζα – Τσίντζου
Βάσω του Χρήστου, αναπληρωματικό μέλος

   Ανδριάς Παναγιώτης
του Χρήστου, αναπληρωματικό μέλος

   Ζήσης Ευθύμιος του
Στέφανου,   αναπληρωματικό μέλος  

 

   Η σύνθεση της νέας Εξελεγκτικής
Επιτροπής θα δημοσιευθεί αμέσως μετά τη συγκρότηση σε Σώμα και της ιδίας.

                                             Από το ΔΣ του Συλλόγου