Ολοκληρώθηκαν, όπως ενημερωθήκαμε, η επεξεργασία του υλικού και οι εργασίες για την ψηφιακή καταχώρηση των λαογραφικών αντικειμένων του χωριού της Οξυάς, που εκτίθενται στην λαογραφική έκθεση που ίδρυσε και λειτουργεί ο Σύλλογός μας.  

     Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «κοινοφελής εργασία» του Δικτύου Ιστορικών και Λαογραφικών  Μουσείων και Συλλογών του Νομού Καρδίτσας, του οποίου ο Σύλλογός μας είναι και μέλος και με την ολοκλήρωσή τους το συγκεντρωμένο από το Σύλλογό μας και καταγεγραμμένο από την αρμόδια ειδική επιστημονική ομάδα υλικό είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από τους αρμόδιους του προαναφερόμενου Δικτύου για την προβολή της λαογραφίας και της ιστορίας της περιοχής μας, συμπεριλαμβανομένου, βεβαίως, και του χωριού της Οξυάς.

      Θυμίζουμε πως οι παραπάνω εργασίες ξεκίνησαν για το Σύλλογό μας από την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2013, όταν ειδική επιστημονική ομάδα του Δικτύου Ιστορικών και Λαογραφικών  Μουσείων και Συλλογών του Νομού Καρδίτσας, επισκέφθηκε το χώρο της λαογραφικής έκθεσης των αντικειμένων του χωριού της Οξυάς, που ήδη λειτουργούσε ο Σύλλογός μας, και προέβη στην ψηφιακή καταγραφή και φωτογράφηση της λαογραφικής συλλογής.