Κατ’ αρχήν, διευκρινίζουμε πως η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί εδώ και αρκετές μέρες, σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του ΔΣ του Συλλόγου μας για δημοσιοποίηση των θέσεων και απόψεών μας σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου του πρώην δημοτικού σχολείου στο κέντρο του χωριού μας. Ωστόσο, καθυστερούσαμε τη δημοσιοποίηση των θέσεών μας αυτών, ελπίζοντας πως στο τέλος πιθανό και να μη χρειαστεί και να αποφευχθεί έτσι κάθε πιθανός κίνδυνος δημιουργίας αντιπαραθέσεων, κ.λ.π.. Τελικά, όμως, και με βάση τα όσα πληροφορούμαστε από συγχωριανούς μας, στον απόηχο μάλιστα των εγκαινίων του μουσείου λαογραφικών αντικειμένων του χωριού της Οξυάς που ίδρυσε ο Σύλλογός μας, μάλλον διαψευστήκαμε στις προσδοκίες μας αυτές και σήμερα κρίνουμε επιτακτική, πλέον, την ανάγκη αυτής της παρέμβασής μας.

    Με αφορμή, λοιπόν, την παραχώρηση στο Σύλλογο απανταχού Οξυωτών Καρδίτσας «Ο Άγιος Δημήτριος» της χρήσης του κτηρίου του πρώην δημοτικού σχολείου στο κέντρο του χωριού, την πρόθεση του αυτού Συλλόγου να ιδρύσει μουσείο λαογραφικών αντικειμένων Οξυωτών στο συγκεκριμένο χώρο και προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος – όπως διαπιστώνεται – διαστρέβλωσης των πραγματικών απόψεων και θέσεων του Συλλόγου μας επί του συγκεκριμένου ζητήματος, θεωρούμε απαραίτητο να εκθέσουμε δημόσια τα παρακάτω προς ενημέρωση των συγχωριανών μας, από τους οποίους ζητούμε να μας κρίνουν μεν αυστηρά (αν το επιθυμούν), για τις όποιες απόψεις και ενέργειές μας, πλην όμως αμερόληπτα και δίκαια και με γνώμονα πάντα το συμφέρον και την ενότητα του χωριού μας :  

             – Στο χωριό μας λειτουργεί ήδη μουσείο λαογραφικών αντικειμένων, που από τριετίας περίπου ίδρυσε ο τοπικός Λαογραφικός Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος της Οξυάς, με αρκετά ικανοποιητικό αριθμό αντικειμένων. Το μουσείο αυτό έχει ήδη δηλωθεί σε διάφορους αρμόδιους φορείς, ενώ πρόσφατα έγινε ψηφιακή καταγραφή και φωτογράφηση των αντικειμένων του από ομάδα ειδικών επιστημόνων, που εκφράστηκε, μάλιστα, με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σχόλια για τη συλλογή μας, την οργάνωσή της και την αντιπροσωπευτικότητά της για το χωριό της Οξυάς. Ως εκ τούτου φρονούμε – και τούτο ήταν που γνωστοποιήσαμε και στο ΔΣ του Συλλόγου απανταχού Οξυωτών Καρδίτσας “Ο Άγιος Δημήτριος” – πως η ίδρυση ενός ακόμα λαογραφικού μουσείου στο χωριό πιθανό να μην προκαλούσε και τις καλύτερες εντυπώσεις σε συγχωριανούς μας και μη, σε ότι αφορά στην ενότητα του χωριού και τη δράση των Συλλόγων που το εκπροσωπούν και, επιπλέον, δεν θα είχε και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την ανάδειξη και προβολή των στοιχείων της λαογραφίας και της ιστορίας του χωριού μας.

            – Όλες οι αποφάσεις και οι ενέργειες του Συλλόγου μας για την ίδρυση και λειτουργία του μουσείου ήταν από καιρό ευρέως γνωστές,  αφού δημοσιεύονταν στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, δημοσιοποιούνταν στις εκδηλώσεις του, στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του (απολογισμοί ΔΣ), κ.λ.π.. Από το περασμένο, μάλιστα, καλοκαίρι έχουμε ανακοινώσει δημόσια (χορός Συλλόγου, εφημερίδα, κ.λ.π.) πως προετοιμαζόμαστε και για τα εγκαίνια του παραπάνω μουσείου. Παρά, ωστόσο, τη δημοσιοποίηση εκ μέρους μας κατά καιρούς όλων των ενεργειών μας για ίδρυση και λειτουργία μουσείου, κανείς και ποτέ δε μας πληροφόρησε για τυχόν ύπαρξη ανάλογων προθέσεων και από άλλο Σύλλογο του χωριού, γεγονός που, αν συνέβαινε, προφανώς θα αποτελούσε και αφορμή για έγκαιρη ανάλογη συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων Συλλόγων. Αντίθετα, μάλιστα, την απόφαση του Δήμου Μουζακίου για παραχώρηση στον προαναφερόμενο Σύλλογο Οξυωτών του κτηρίου του πρώην δημοτικού σχολείου με σκοπό την ίδρυση λαογραφικού μουσείου – που εκδόθηκε μετά από θετική εισήγηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς – ο Σύλλογός μας την πληροφορήθηκε μόλις πρόσφατα, τυχαία και όχι μετά από κάποια ενημέρωση από αρμόδιο πρόσωπο ή φορέα.   

             – Με δεδομένες τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Συλλόγου μας για την δημιουργία μουσείου, από τις οποίες πλέον αυτός δε δύναται να αποστεί (έχουν ήδη υπογραφεί ιδιωτικά συμφωνητικά με συγχωριανούς για την παραχώρηση – παραλαβή αντικειμένων, έχει ήδη δηλωθεί σε διάφορους φορείς η έδρα και ο χώρος του μουσείου, ο ιδρυτής του, τα αντικείμενα που αυτό φιλοξενεί, κ.λ.π.), προσκαλέσαμε και προσκαλούμε και τώρα οποιονδήποτε από τους Συλλόγους Οξυωτών επιθυμεί, να ενισχύσει το μουσείο λαογραφικών αντικειμένων του χωριού της Οξυάς, που ήδη λειτουργεί ο Σύλλογός μας, συμμετέχοντας, έτσι, σε μια προσπάθεια που ήδη έχει λάβει σάρκα και οστά για το χωριό μας και για την οποία ουδεμία αντίρρηση εκ μέρους μας υπάρχει στο ενδεχόμενο να μετουσιωθεί σε κοινή.

             – Θεωρούμε αυτονόητη την ανάγκη για τη σωτηρία του κτηρίου του πρώην δημοτικού σχολείου στο κέντρο της Οξυάς – όπως, άλλωστε, και όλων των υπόλοιπων δημοτικών σχολείων του χωριού. Θεωρούμε, ωστόσο, πως η σωτηρία του κτηρίου αυτού (για την οποία, βέβαια, πρωτίστως πρέπει να μεριμνούν άλλες αρχές και πρόσωπα του χωριού) μπορεί να εξασφαλιστεί και μέσα από την αξιοποίησή του με άλλες χρήσεις και όχι αποκλειστικά και μόνο – όπως ευρέως διαδίδεται – με τη λειτουργία του ως λαογραφικό μουσείο (από τη στιγμή, πάντα, που τέτοιο υφίσταται ήδη στο χωριό μας).

             – Με την παραχώρηση από τις αρμόδιες αρχές σε ένα και μόνο συγκεκριμένο φορέα της χρήσης όλων των χώρων του κτηρίου του προαναφερόμενου δημοτικού σχολείου και με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια ο χώρος αυτός χρησιμοποιούνταν και από το Σύλλογό μας για τη διοργάνωση, μετά από αίτημα κατοίκων του κέντρου του χωριού, εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου, τίθεται εκ των πραγμάτων ζήτημα κάλυψης αντίστοιχων αναγκών του Συλλόγου μας για το μέλλον. Τούτο, βέβαια, όπως φαίνεται, μάλλον δεν απασχόλησε κανέναν από τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους με τη διάθεση του κτηρίου τοπικούς φορείς. Προ λίγων, ωστόσο, ημερών και με αφορμή τηλεοπτικό αφιέρωμα στην Οξυά, που οργάνωσε ο Σύλλογός μας, βρεθήκαμε ήδη αντιμέτωποι με ανάλογο πρόβλημα, εξαιτίας μάλιστα του οποίου αναγκαστήκαμε και σε αλλαγές στο αρχικό πρόγραμμα που είχαμε καταστρώσει για την προβολή του χωριού μας.

             – Φρονούμε πως η ενότητα του χωριού μας πρέπει να αποτελεί μέριμνα όλων των αρμοδίων φορέων και προσώπων που το διοικούν ή το εκπροσωπούν. Ωστόσο, εκτιμούμε πως στην εν λόγω περίπτωση, με βάση τους χειρισμούς και τις εισηγήσεις που έγιναν αρμοδίως, τούτο δεν επιδιώχθηκε.  

             – Τέλος, θεωρούμε υποχρέωσή μας να υπερασπιζόμαστε την αποστολή και τις ανάγκες του Συλλόγου μας, όπως αυτά ανακύπτουν από το Καταστατικό του. Το ίδιο, άλλωστε πράττουν και τόσοι άλλοι για τους Συλλόγους που εκπροσωπούν. Ουδέποτε, ωστόσο, παρεμποδίσαμε τη δραστηριότητα οποιουδήποτε άλλου Συλλόγου και ούτε πρόκειται, φυσικά, να το πράξουμε. Άλλωστε ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και τις ενέργειές του, ευθύνη που, εννοείται, πως αναλαμβάνει. Δεν έχουμε πρόθεση – και ούτε πρόκειται, να έρθουμε σε αντιπαράθεση με κανέναν και για κανένα ζήτημα και θεωρούμε αυτονόητο πως η οποιαδήποτε ενδεχόμενη διάσταση απόψεων επί ενός μεμονωμένου ζητήματος, όπως και αυτό που ανωτέρω περιγράφεται και η οποία αναμφίβολα δεν ανακύπτει ούτε για πρώτη αλλά ούτε και για τελευταία φορά, δεν πρέπει να επηρεάσει τις περαιτέρω σχέσεις και τη συνεργασία των Συλλόγων.

    Πέρα από τα παραπάνω και με αφορμή σχόλια και απόψεις συγκεκριμένων ατόμων, που περιήλθαν σε γνώση μας, επιθυμούμε να επισημάνουμε  και τα εξής :

            – Ο Σύλλογός μας, ειδικά μετά την αλλαγή της ονομασίας του και τη μετεξέλιξή του σε «Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς», έχει  αναπτύξει και εξακολουθεί να αναπτύσσει δραστηριότητα για ολόκληρο το χωριό, όπως οφείλει, άλλωστε να πράττει. Ανεξάρτητα από το σημείο που επιλέχθηκε ως έδρα του Συλλόγου – και θυμίζουμε πως αυτό έγινε με απόφαση ειδικής Γενικής Συνέλευσης των προερχόμενων απ’ όλο το χωριό μελών του – εργάζεται για την ανάδειξη και προβολή κάθε στοιχείου της πολιτισμικής κληρονομιάς του χωριού της Οξυάς καθώς και όλων ανεξαιρέτως των μνημείων του, απέχοντας παντελώς από τοπικισμούς και ανάλογου είδους νοοτροπίες. Τούτο το έχουμε δείξει, πιστεύουμε, στην πράξη και θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε πολλά αντίστοιχα παραδείγματα. Ελπίζουμε, ωστόσο, πως η δραστηριότητά μας αυτή δεν ενοχλεί κανέναν και πως δε βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού της. Εκτιμούμε ως απόλυτα αναγκαίο τα παραπάνω δεδομένα, για τα οποία είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουν γίνει αντιληπτά και αποδεκτά από τη συντριπτική πλειοψηφία των συγχωριανών μας, να γίνουν αντιληπτά και αποδεκτά απ’  όλους και κυρίως από πρόσωπα που εκπροσωπούν φορείς του χωριού μας, ώστε να μη χρειαστεί να επανέλθουμε σχετικά, αφήνοντας όλοι μας οριστικά στο παρελθόν, νοοτροπίες και καταστάσεις, που κάθε άλλο παρά ωφέλησαν το χωριό μας.

            – Ο Σύλλογός μας διοικείται από ΔΣ εκλεγμένο κατά τα οριζόμενα από το Καταστατικό του και, μάλιστα, με ευρύτατη συμμετοχή μελών, το οποίο συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το ίδιο Καταστατικό, χωρίς να επηρεάζεται ή να υποκινείται από οποιονδήποτε. 

     Ευχαριστούμε όλους για την ανοχή σας.

 

 

            Το ΔΣ του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΞΥΑΣ