Απογραφή Πληθυσμού 2011

     Ήδη από το
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας ενημερώσαμε τους συγχωριανούς μας ότι εντός
του μηνός Μαρτίου 2011 επρόκειτο να πραγματοποιηθεί γενική απογραφή του
πληθυσμού της χώρας, με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με το μέγεθος,
τη σύνθεση, τα δημογραφικά, τα οικονομικά και άλλα χαρακτηριστικά του πληθυσμού,
ενώ  θα είχε προηγηθεί και γενική
Απογραφή των κτηρίων και κατοικιών. Από δημοσιεύματα στον έντυπο και
ηλεκτρονικό Τύπο πληροφορηθήκαμε ότι η παραπάνω απογραφή πρόκειται να
ολοκληρωθεί μέχρι και τις 13 Απριλίου 2011.  Μέχρι, ωστόσο, τη στιγμή που το υλικό για το
παρόν φύλλο της εφημερίδας μας «έκλεισε», δεν είχαν περιέλθει στην αντίληψή μας
λεπτομέρειες αναφορικά με την υλοποίηση της παραπάνω Απογραφής στο Δήμο μας αλλά
και ειδικότερα στο χωριό μας, ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα και φήμες ότι η
Απογραφή αυτή  ….. αναβλήθηκε και
παραπέμφθηκε για το Φθινόπωρο.

      Ο Σύλλογός μας
θα προσπαθήσει να ενημερώσει τα μέλη και όλους τους συγχωριανούς για τις
εξελίξεις στο ζήτημα αυτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, δεδομένου ότι
θεωρούμε αναγκαίο για το χωριό μας, να βρεθούμε όλοι μας την ημέρα εκείνη στις
πατρογονικές μας εστίες και να απογραφούμε στο χωριό μας, την Οξυά, άσχετα από
τον τόπο της μόνιμης κατοικίας μας.

    Υπενθυμίζουμεότι από τον αριθμό των κατοίκων που θα απογραφεί στο χωριό μας θα
εξαρτηθεί και το ύψος του ποσού από τη ΣΑΤΑ (ΣΑΤΑ : Συλλογική ΑπόφασηΤοπικής Αυτοδιοίκησης), που θα λάβει το χωριό μας για την
επόμενη δεκαετία, δηλαδή τα χρήματα που αντιστοιχούν για κάθε έτος στο χωριό
και διαχειρίζονται τα Τοπικά Συμβούλια, για να καλύπτουν άμεσες ανάγκες
συντήρησης βασικών υποδομών, κ.λ.π.

    Ως ελάχιστη συμβολή του Συλλόγου μας,
λοιπόν, στην προσπάθεια για τη μη εγκατάλειψη και ερήμωση του χωριού μας,
παροτρύνουμε όλους τους συγχωριανούς μας να βρίσκονται στο χωριό μας την
κρίσιμη εκείνη ημέρα και να απογραφούν εκεί, όποτε τελικά η Απογραφή αυτή γίνει.

             
                                     Το ΔΣ του
Συλλόγου