Πραγματικότητα αποτελεί πλέον η αλλαγή στην ονομασία του Συλλόγου μας, που προωθούσε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτός να είναι πιο αντιπροσωπευτικός για το χωριό.

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου αποφάσισε την 30 Απριλίου 2008, να απαλειφθεί το τοπωνύμιο «Μοναστηρίου Οξυάς» από την ονομασία του Συλλόγου και αυτός να μετονομαστεί από «Λαογραφικός, Αρχαιολογικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Μοναστηρίου Οξυάς ΄΄Η Αγία Τριάδα΄΄ σε «Λαογραφικός, Αρχαιολογικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς ΄Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας΄΄.

Ήδη έχει εγκριθεί αρμοδίως το νέο Καταστατικό του Συλλόγου με τις αλλαγές που έχουν επιφέρει σ’ αυτό οι από 18 Νοεμβρίου 2006 και 30 Απριλίου 2008 ειδικές Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται και αυτή της αλλαγής στην ονομασία του Συλλόγου μας και αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η όλη διαδικασία για να τεθεί σε εφαρμογή.