Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μουζάκι, την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, και  αποτελούσε συνέχεια των προηγούμενων διεργασιών μεταξύ των συνεργαζόμενων για τον παραπάνω σκοπό φορέων. Σ’ αυτή έλαβαν μέρος η αρμόδια επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον καθηγητή κο Γούσιο και εκπρόσωποι των Συλλόγων Οξυωτών, ενώ παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μουζακίου κος Κωτσός.  

     Σκοπός της συνάντησης ήταν η εκ μέρους της επιστημονικής ομάδας παροχή περαιτέρω οδηγιών στους εκπροσώπους των Συλλόγων, με στόχο την προώθηση του προγράμματος και την οργάνωση της επόμενης συνάντησης, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν και όλοι όσοι από τους απόδημους και μη συγχωριανούς μας επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο χωριό της Οξυάς, μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η πρωτοβουλία «χτίζουμε μαζί τη νέα ύπαιθρο»,  η οποία   υλοποιείται από το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την προαναφερόμενη ομάδα επιστημόνων.  

     Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν την αμέριστη υποστήριξή τους στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της παραπάνω πρωτοβουλίας και στο χωριό της Οξυάς, όπως με απόλυτη επιτυχία προηγήθηκε και σε άλλες γειτονικές περιοχές εντός του Δήμου. Από την επιστημονική ομάδα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας τονίστηκε ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην προώθηση και επιτυχία της προσπάθειας, ρόλος που, όπως διευκρινίστηκε, δεν εξαντλείται απλά και μόνο στην υποστήριξη κάποιας αίτησης για συμμετοχή σε κάποιο επενδυτικό ή άλλης φύσεως πρόγραμμα αλλά συνεχίζεται για όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσων συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και δύναται να αφορά τόσο στην παροχή γραφειοκρατικής υποστήριξης, τεχνογνωσίας, κ.λ.π., όσο και  – με τη συνεργασία και όλων των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (όπως π.χ. Σύλλογοι, Δήμος) στην παροχή εγγυημένης  υποστήριξης στην προώθηση των παραγόμενων προϊόντων στην αγορά.

    Παράλληλα και ο Δήμαρχος κος Κωτσός τόνισε το έντονο ενδιαφέρον του Δήμου για την προώθηση και επιτυχία της προσπάθειας, δηλώνοντας πως ο Δήμος θα συμπαρασταθεί σ’ αυτή με κάθε δυνατό τρόπο. Ευχαρίστησε, επίσης, θερμά τόσο την επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον καθηγητή κο Γούσιο, όσο και τους  εκπροσώπους των Συλλόγων της Οξυάς για τη συνεργασία, διευκρινίζοντας πως σ’  αυτήν ακριβώς τη συνεργασία σε συνδυασμό και με το έργο των ίδιων των Συλλόγων, στο οποίο αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, στηρίζεται η επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος και για την Οξυά.

    Να συμπληρώσουμε πως αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της παραπάνω πρωτοβουλίας και για οποιοδήποτε λόγο δεν προσήλθαν στις μέχρι σήμερα συναντήσεις ή δεν ενημερώθηκαν σχετικά,  δύνανται  να ακολουθήσουν την προσπάθεια, ερχόμενοι σε επικοινωνία με τον αντίστοιχο Σύλλογο Οξυωτών.

    Σχετική ενημέρωση θα παρέχεται και μέσα από την εφημερίδα αλλά και την ιστοσελίδα του Συλλόγου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον απαιτηθεί.

    Για τα μέλη του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς η τηλεφωνική επικοινωνία, για όποιον επιθυμεί, είναι δυνατή στο 6974456301 (Γιώργος Καραβίδας και 6973186682 Εύη Τρίμμη – Πάτα, πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου.).