Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της επιστημονικής ομάδας του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον καθηγητή κο Γούσιο, η οποία ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου προκειμένου να συζητήσει με καταγόμενους από την Οξυά κτηνοτρόφους στα πλαίσια διερεύνησης προβλημάτων του κλάδου αλλά και των δυνατοτήτων βελτίωσης και αύξησης της παραγωγής και προώθησης συνεργασιών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα της κτηνοτροφίας και των προϊόντων της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LACTIMED. Παρόμοια και πιο διευρυμένη συνάντηση πρόκειται να επαναληφθεί στο προσεχές μέλλον, αφού προηγηθεί κατάλληλη συνεργασία και ανάλογες επαφές της παραπάνω επιστημονικής ομάδας με αρμόδιους φορείς (Δήμο Μουζακίου, επιχειρήσεις, κ.λ.π.).

     Στην παραπάνω συνάντηση συζητήθηκε, ακόμα, και το θέμα της ανάπτυξης στην Οξυά του προγράμματος «Kτίζουμε μαζί τη νέα ύπαιθρο», που το Εργαστήριο  Αγροτικού Χώρου (ΕΑΧ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προωθεί στην Οξυά σε συνεργασία με το Δήμο Μουζακίου και τους Συλλόγους Οξυωτών. Το πρόγραμμα βρίσκεται στη φάση της απογραφής των μελών των Συλλόγων, η οποία, ωστόσο, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί για όλα τα μέλη αυτών και για όλες τις περιοχές όπου διαβιούν Οξυώτες. Αναμένεται η εκδήλωση κατάλληλων πρωτοβουλιών από την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ώστε η φάση αυτή να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό στο μέγιστο δυνατό βαθμό της και να ακολουθήσουν στη συνέχεια τα επόμενα βήματα για την προώθηση του προγράμματος. Τονίζεται σχετικά πως ο τοπικός Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς έχει απογράψει στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος αυτού – διακόσια περίπου άτομα, ικανοποιητικός αριθμός των οποίων εξέφρασε ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και τις προοπτικές του.

      Σχετική ενημέρωση θα συνεχίσει να παρέχεται τόσο μέσω του τοπικού Τύπου όσο και μέσα από την εφημερίδα και την ιστοσελίδα του Συλλόγου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον απαιτηθεί.

    Για τα μέλη του Λαογραφικού Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς η τηλεφωνική επικοινωνία, για όποιον επιθυμεί, είναι δυνατή στο 6974456301 (Γιώργος Καραβίδας και 6973186682 Εύη Τρίμμη – Πάτα, πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου).