Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου 2014, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου αίτηση της εταιρίας «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» για την παροχή «κατ’ αρχήν σύμφωνης γνώμης για τομή σε δρόμο του οικισμού Μελίσσι Οξυάς», με σκοπό τη διέλευση αγωγού μεταφοράς νερού και την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού κατάντι του οικισμού «Βαένια» του ίδιου χωριού.
Χωρίς η παρούσα – αλλά και η όποια μελλοντική ενδεχομένως – παρέμβασή μου να θεωρηθεί κατ’ ανάγκη και ως αντίθεση στην υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου, πρωτόγνωρου, θα τολμούσα να πω, για τα δεδομένα του χωριού της Οξυάς, θα ήθελα ως ενεργός, πιστεύω, πολίτης του χωριού μου και του Δήμου, να δημοσιοποιήσω κάποιες από τις σκέψεις μου για το ίδιο έργο, τις οποίες εξέθεσα και κατά τη συνεδρίαση του προαναφερόμενου Δημοτικού Συμβουλίου.
Και κατ’ αρχήν, θα ήθελα να εκφράσω την απορία μου αλλά και τον έντονο προβληματισμό μου για το γεγονός ότι, αν και άλλα έργα στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτικών επενδύσεων, προβάλλονται και διατυμπανίζονται τόσο μέσω του Τύπου όσο και με πολλούς άλλους τρόπους, το συγκεκριμένο έργο, που, σημειωτέον, συνεπάγεται και αντισταθμιστικά οφέλη για το χωριό της Οξυάς αλλά και υποχρεώσεις των επενδυτών για ανταποδοτικά έργα, αποσιωπήθηκε παντελώς από την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, τους οποίους και αφορά άμεσα, με μοναδική εξαίρεση τις όποιες τυπικές και εκ του νόμου υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο των όποιων εγκριτικών, κ.λ.π., αποφάσεων και αδειών.
Απ’ όσα εκτέθηκαν και κατά τη σχετική για το θέμα συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώνεται ότι σήμερα βρισκόμαστε στην τελευταία φάση πριν την έναρξη υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου. Ωστόσο, τόσο η τοπική κοινωνία της Οξυάς όσο και οι απόδημοι Οξυώτες εξακολουθούν να μη γνωρίζουν τίποτα για το έργο αυτό, εκτός ίσως των όποιων στοιχείων κατάφερε με δική του πρωτοβουλία να συγκεντρώσει και να δημοσιοποιήσει περιστασιακά στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του ο τοπικός Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού. Καμία επίσημη ή άλλη αρμόδια αρχή, φορέας, κ.λ.π., δεν ενημέρωσε μέχρι σήμερα τους κατοίκους του χωριού και τους απόδημους Οξυώτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων διατηρούν στενή επαφή με το χωριό αλλά και περιουσιακά στοιχεία σ’ αυτό, για τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, για τα όποια προβλήματα αυτό ενδεχομένως θα προκαλέσει – μόνιμα ή προσωρινά – αλλά και για τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα προκύψουν για το χωριό καθώς και τα ανταποδοτικά έργα, τα οποία η εταιρία έχει εκ του νόμου υποχρέωση να εκτελέσει. Άραγε, έχει γίνει σχεδιασμός τέτοιων έργων; Προτάθηκαν κάποια στην επενδυτική εταιρία; Αναλήφθηκε απ’ αυτή κάποια αντίστοιχη σαφής και συγκεκριμένη υποχρέωση; Μιλάμε για ένα χωριό, όπως αυτό της Οξυάς, με τα μύρια προβλήματα και την παντελή έλλειψη υποδομών, στην άμβλυνση των οποίων θεωρώ πως τα παραπάνω έργα και οφέλη θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά.
Ο ισχυρισμός του κου Δημάρχου Μουζακίου στο Δημοτικό Συμβούλιο περί «αέναης στήριξης σε ανάλογου είδους έργα, στα οποία είπαμε, γενικά, ναι», θα μπορούσε, πιστεύω, να δεσμεύει τις τοπικές κοινωνίες μόνο εφόσον αυτές είχαν τύχει αντίστοιχης ενημέρωσης για το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στον τόπο τους, τις θετικές ή αρνητικές συνέπειες που πρόκειται να επέλθουν, κ.λ.π. . Αποτελεί και δική μου άποψη ότι η χρησιμότητα ανάλογων με το παραπάνω έργων για την πρόοδο και την ανάπτυξη μιας τοπικής κοινωνίας δεν πρέπει, κατ’ αρχήν, να αμφισβητείται. Για την επιτυχή, ωστόσο, υλοποίηση αλλά και λειτουργία των έργων αυτών προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή τους από την τοπική κοινωνία. Και για να επιτευχθεί η αποδοχή αυτή απαιτείται τα μέλη της ίδιας κοινωνίας να γνωρίζουν τι πρόκειται να τους συμβεί, να μη σύρονται προ τετελεσμένων γεγονότων και να μη διαπιστώνουν ξαφνικά ότι τα όποια ατομικά ή συλλογικά νόμιμα συμφέροντά τους, όπως π.χ. περιουσιακά στοιχεία, αντισταθμιστικά οφέλη, περιβάλλον, ανταποδοτικά έργα, κ.λ.π., κινδυνεύουν ή δε διασφαλίζονται. Στο βαθμό που το Σύνταγμά μας και οι νόμοι του τηρούνται και δεν παραβιάζονται ή καταστρατηγούνται, τόσο κατά το γράμμα όσο και κατά το πνεύμα τους, δέχομαι ότι ουδείς δικαιούται να σταθεί εμπόδιο σε ανάλογου είδους επενδύσεις και πρωτοβουλίες. Στην ενδεχόμενη, όμως, περίπτωση που οι νόμοι παραβιάζονται με οποιοδήποτε τρόπο και σε βάρος ατομικών ή συλλογικών νόμιμων συμφερόντων, όπως π.χ. αυτά που παραπάνω αναφέρονται, ουδείς, πιστεύω, δύναται να προβλέψει και τη στάση που θα τηρηθεί ή και τις αντιδράσεις, τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και συλλογικό, αντίστοιχα.
Σας ευχαριστώ πολύ

Γιώργος Δ. Καραβίδας,
ενεργός πολίτης του χωριού της Οξυάς
και του Δήμου Μουζακίου