Διαβάζοντας στην εφημερίδα «Ευρυτανικά Νέα» (Φύλλο 691,  σελίδα 12) το άρθρο με τίτλο «Όχι στην
επέκταση του μικρού υδροηλεκτρικού», στο οποίο γίνεται αναφορά στην αρνητική
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας σε αίτημα της
ενδιαφερόμενης εταιρίας για αύξηση ισχύος του μικρού υδροηλεκτρικού στο χωριό Μοναστηράκι,
που ανήκει στον ίδιο Δήμο, μόνο έκπληκτοι δε νιώσαμε. Κι αυτό γιατί η
συγκεκριμένη απόφαση συνάδει απόλυτα με όσα όλο αυτό τον καιρό διαπιστώσαμε και
εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε για τις συνέπειες της λειτουργίας των μικρών
υδροηλεκτρικών  και τις πραγματικές
προθέσεις των ενδιαφερόμενων να επενδύσουν σ’ αυτά εταιριών αλλά και λοιπών εμπλεκομένων.

 

    Θεωρούμε σημαντική και στεκόμαστε ιδιαίτερα
στη συγκεκριμένη απόφαση και τη σημασία της, επειδή η εκεί τοπική κοινωνία και
οι εκπρόσωποί της (Σύλλογος, Τοπική Κοινότητα και Δήμος)  αρχικά
είχαν συγκατατεθεί
στη λειτουργία του συγκεκριμένου υδροηλεκτρικού,
προσδοκώντας στην «ανάπτυξη», που αυτό θα έφερνε στο τόπο τους αλλά και στα
ανταποδοτικά και αντισταθμιστικά οφέλη από τη λειτουργία του.

 

    Σήμερα, ωστόσο, και μετά από αρκετά χρόνια
λειτουργίας του ίδιου μικρού υδροηλεκτρικού, όλοι οι παραπάνω φορείς και η
τοπική κοινωνία του χωριού, ΑΝΤΙΔΡΟΥΝστην αύξηση της ισχύος του, που θα συνεπάγεται και τη δέσμευση μεγαλύτερων
ποσοτήτων νερού, κ.λ.π.. Σε σύνολο, μάλιστα ενενήντα  δύο (92) απογραφομένων στο συγκεκριμένο χωριό συγκεντρώθηκαν 369 υπογραφές
αντιδρούντων !!!!    

 

    Τι έγινε, λοιπόν,
εδώ; Γιατί οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής, που για τόσα χρόνια- αρχικά
και με τη δική τους συγκατάθεση- «γεύτηκαν» τη λειτουργία του συγκεκριμένου υδροηλεκτρικού,
τώρα  αντιδρούν στην αύξηση της ισχύος
του; Μια αύξηση από την οποία, λογικά και με βάση τις αρχικές τους προσδοκίες,
θα έπρεπε να αναμένουν και περισσότερη «ανάπτυξη» αλλά  και επιπλέον ανταποδοτικά και αντισταθμιστικά;

 

    Η απάντηση μάλλον
εύκολη. Ούτε ανάπτυξη θα είδαν οι κάτοικοι και οι φορείς αυτοί αλλά ούτε και
ανταποδοτικά ή αντισταθμιστικά απήλαυσαν. Κάτι, άλλωστε, που συμβαίνει και
οπουδήποτε αλλού, όπου λειτούργησαν μέχρι σήμερα παρόμοια υδροηλεκτρικά. Και η
επιβεβαίωση για όλα αυτά έρχεται μέσα από την ίδια σελίδα, του ίδιου Φύλλο της
συγκεκριμένης εφημερίδας, απ’  όπου
προκύπτει πως λίγο καιρό πριν οι κάτοικοι του συγκεκριμένου χωριού είχαν
καταθέσει, με τη βοήθεια του τοπικού τους βουλευτή, και επερώτηση στη Βουλή
σχετικά με τη μη καταβολή των όποιων δικαιούμενων ήδη αντισταθμιστικών από τη
λειτουργία του συγκεκριμένου έργου.

     

    Σημαντική, λοιπόν,
η συγκεκριμένη απόφαση…… Αναδεικνύει την πραγματικότητα…. Αναδεικνύει τον
κίνδυνο που διατρέχει ο υδάτινος πλούτος μας, το νεράκι μας, αυτό το φυσικό και
δημόσιο αγαθό, που ορισμένοι έχουν στοχοποιήσει στο βωμό του ιδιωτικού κέρδους
αλλά και πολλών άλλων ακόμα σχεδιασμών τους. Όσοι κάνουν τον κόπο και διαβάσουν το συγκεκριμένο άρθρο, θα
διαπιστώσουν τη σαφή πρόθεση της ενδιαφερόμενης εταιρίας για χρήση εκ μέρους
της συνεχώς μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού, αφού βέβαια πρώτα έβαλε, με την αρχική
συγκατάθεση κατοίκων και φορέων, «ελαφρώς» χέρι σ’ αυτό. Ακόμα, η πρόταση
μειοψηφούντος δημοτικού συμβούλου του προαναφερόμενου Δήμου, που τάχθηκε «υπέρ»
του αιτήματος της εταιρίας με τον όρο «η υδροληψία να γίνει κάτω από τις
πηγές», επιβεβαιώνει ολοφάνερα και ακόμα έναν κίνδυνο, που επίσης έχουμε πολλές
φορές επισημάνει. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον κίνδυνο να στοχοποιηθούν
και να ελεγχθούν από ιδιώτες και οι ίδιες οι πηγές των υδάτων μας,  αδιαφορώντας για τις ανάγκες των κατοίκων για
ύδρευση και άρδευση.

    

      Και, φυσικά, οι
εν λόγω πρακτικές δεν αφορούν μόνο μία εταιρία. ΟΛΕΣ τα ίδια σχέδια και τους
ίδιους στόχους έχουν….Κάτι που προκύπτει ανενδοίαστα και από τη διαδικασία
αδειοδοτήσεων, κατά την οποία η μια αντιγράφει τις περιβαλλοντικές μελέτες της
άλλης, αλλάζοντας απλά τα τοπωνύμια  και
τις περιοχές των έργων. 

 

     Δεν είναι, λοιπόν,
«αυτό που φαίνεται», όσα μας παρουσιάζουν για τα μικρά υδροηλεκτρικά αλλά και
τις ΑΠΕ γενικότερα. Γι’  αυτό και
χρειάζεται προσοχή, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση. Πάντως εκεί, στο
Μοναστηράκι του Δήμου Αγράφων, τοπική κοινωνία, Τοπική Κοινότητα και Δήμος,
αφού πρώτα «δοκίμασαν» την τύχη τους με τα μικρά υδροηλεκτρικά, σήμερα φαίνεται
να έχουν αντιληφθεί την πραγματικότητα και εναντιώνονται σ’  αυτά, υπερασπιζόμενοι, πλέον, από κοινού τα
πραγματικά συμφέροντα του τόπου τους…..

 

      
Κίνηση Οξυωτών «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού της Οξυάς»

      – Λαογραφικός, Αρχαιολογικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς «το
μοναστήρι της Αγίας Τριάδας»