Με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας
Παρουσίαση ιστορικών στοιχείων για τον οικισμό του «Παλαιοχωρίου» Οξυάς,
από το συγχωριανό μας δάσκαλο και συγγραφέα Γιάννη Γκέκα.
Σχετικά πρόσφατα είδαμε να δημοσιεύονται σε Θεσσαλικό ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τον οικισμό του Παλαιοχωρίου, του πιο ιστορικού οικισμού του χωριού μας.
Η δημοσίευση αυτή έδωσε στο Σύλλογό μας και την ιδέα για την παρουσίαση των στοιχείων αυτών στους συγχωριανούς μας, με την οργάνωση κάποιας αντίστοιχης εκδήλωσης, στον ίδιο τον οικισμό του Παλαιοχωρίου. Μετά, λοιπόν, από σχετική συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους, θεωρούμε ως κατάλληλη ευκαιρία την ημέρα της Κυριακής, 15 Ιουνίου 2014, που οι κάτοικοι του οικισμού αυτού αλλά και πολλοί καταγόμενοι απ’ αυτόν, πρόκειται να συγκεντρωθούν στον Ιερό Ναό του ομώνυμου οικισμού για την τέλεση Θείας Λειτουργίας και επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των κεκοιμημένων οικείων τους προσώπων.
Παρακαλείσθε όλοι να την παρακολουθήσετε.
Από το ΔΣ του Συλλόγου