Εκτάκτως συνεδρίασε την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου με τη συμμετοχή και φορέων της
περιοχής, που προσκλήθηκαν σχετικά, για να εξετάσει και να αποφασίσει για το
ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με την ονομασία του νέου Δήμου που προβλέπεται από
το σχέδιο «Καλλικράτης» με έδρα το Μουζάκι και ο οποίος από «Δήμος Μουζακίου» προτείνεται να μετονομαστεί σε «Δήμος
Παμίσου». Εγκρίθηκε Ψήφισμα – Διαμαρτυρία
 που το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση και κοινοποίησε σ’  όλους τους Βουλευτές του Νομού Καρδίτσας.

 Περισσότερα για το ψήφισμα μπορείτε να δείτε στο FORUM της ιστοσελίδας μας