Μετά τον πρόσφατο θάνατο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροέδρου του Συλλόγου μας Πολύκαρπου Μπλέτσα, συνήλθε εκτάκτως την 5 Απριλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εφαρμογή των καθοριζόμενων από το άρθρο 15 του Καταστατικού μας, αποφάσισε, με την με αριθμό 15/5 Απρ 2014 απόφασή του, την αντικατάστασή του από το πρώτο εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος.

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας έχει σήμερα ως εξής :

Καραβίδας Γεώργιος, Πρόεδρος
Γκέκας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
Τρίμμη – Πάτα Ευδοξία, Γραμματέας
Σερίφης Νικόλαος, Ταμίας
Γκαραβέλας Χρήστος, Ειδικός Σύμβουλος
Κουτσικουρής Ευάγγελος, Ειδικός Σύμβουλος
Σαπουνά Κατερίνα, Ειδικός Σύμβουλος