….καθαριότητα στην έκθεση λαογραφικών αντικειμένων και λοιπούς χώρους του Συλλόγου μας….