Στόχος της κίνησης η αποτροπή εγκατάστασης στο χωριό μας των σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών και ανεμογεννητριών, χωρίς την προηγούμενη πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση αλλά και σύμφωνη γνώμη των Οξυωτών. Για την ενημέρωση των μελών μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου συγχωριανού και φίλου μας, παραθέτουμε τη σχετκή διακήρυξη, που έχει ως εξής :

Εξόρμηση για την σωτηρία του χωριού της
Οξυάς»

Μικρά
υδροηλεκτρικά και αιολικά στην Οξυά…….

 

      Παρακολουθούμε,
εδώ και κάμποσο καιρό, όλα όσα διαδραματίζονται σχετικά με τα προωθούμενα στο
ποτάμι του χωριού μας «μικρά» υδροηλεκτρικά καθώς και τη στάση των αρχών και
λοιπών φορέων του Δήμου και του χωριού μας απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα.

      Ιδιαίτερη εντύπωση και προβληματισμό μας έχει
προκαλέσει από την αρχή η απροκάλυπτη προσπάθεια των αρμοδίων αρχών (Δήμος,
Τοπική Κοινότητα) αλλά και των ίδιων των ενδιαφερόμενων ιδιωτικών εταιριών να
αποσιωπήσουν για χρόνια τα συγκεκριμένα έργα από την κοινωνία του χωριού μας,
δρώντας, γνωμοδοτώντας και αποφασίζοντας εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των
μόνιμων και μη κατοίκων του χωριού της Οξυάς και χωρίς αυτοί να εκφράσουν έστω
και στο παραμικρό γνώμη για ένα θέμα, που αναμένεται να αλλάξει ριζικά την τύχη
και το μέλλον του τόπου τους.

     Το ότι οι ίδιες αρχές εξακολουθούν ακόμα
και σήμερα να τηρούν την ίδια στάση απέναντι στην υποχρέωσή τους για ενημέρωση
των Οξυωτών, ενώ η αδειοδοτική διαδικασία των προαναφερόμενων έργων οδεύει προς
την ολοκλήρωσή της, μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και πολλά ερωτηματικά.
Ανησυχία και ερωτηματικά που μεγαλώνουν, αναλογιζόμενοι πληροφορίες που
λαμβάνουμε τελευταία από απόδημους συγχωριανούς μας, σύμφωνα με τις οποίες,
αντί να επιχειρηθεί οργανωμένη, πλήρης και εμπεριστατωμένη ενημέρωση ολόκληρου του
χωριού μας, εκπρόσωποι των εταιριών που ενδιαφέρονται για τα προαναφερόμενα
έργα, συνεπικουρούμενοι και από εκπροσώπους του χωριού μας, επιχειρούν κατ’
ιδίαν ενημερώσεις σε συγχωριανούς μας και διανέμουν προπαγανδιστικά φυλλάδια
υπέρ των σχεδιαζόμενων στο χωριό μας υδροηλεκτρικών, ενέργειες που εκτιμούμε
πως δημιουργούν σύγχυση και παραπληροφόρηση μεταξύ των Οξυωτών και ταυτόχρονα αποτελούν
κίνδυνο για την ενότητα και τα συμφέροντα του ίδιου μας του χωριού, ως σύνολο.       

     Αγωνιώντας, λοιπόν, για την τύχη και το
μέλλον του χωριού μας, για το οποίο έχουμε πειστεί ότι απειλείται σοβαρά απ’
όσα προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων και εν πλήρη αγνοία των κατοίκων του προωθούνται
σ’  αυτό, θέλουμε να δημοσιοποιήσουμε
σ’  όλους τους χωριανούς μας αλλά και
προς κάθε αρμόδια αρχή το αίτημά μας για τη διοργάνωση στο χωριό μας Λαϊκής
Συνέλευσης των μόνιμων και μη κατοίκων του, σε κατάλληλο χρόνο (καλοκαίρι), που
θα επιτρέπει τη μαζική συμμετοχή τους, μέσα από την οποία και αφού προηγηθεί
πλήρης, εμπεριστατωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση απ’ όλους τους αρμόδιους αλλά
και τις ενδιαφερόμενες εταιρίες σχετικά με τα   σχεδιαζόμενα στο χωριό μας «μικρά»
υδροηλεκτρικά, να δοθεί στους Οξυώτες η δυνατότητα να συζητήσουν και να εκφράσουν
την άποψή τους. 

    Με σκοπό, λοιπόν, την επίτευξη του παραπάνω
στόχου, καλούμε και κάθε άλλο συγχωριανό μας, εφόσον συμμερίζεται τις θέσεις
μας, να συστρατευθεί μαζί μας, ώστε να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο, κάτι που
εκτιμούμε πως θα συμβεί πολύ σύντομα.

    Και
μέχρι να δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουμε σύμφωνα με τα παραπάνω και ως χωριό τη γνώμη
μας, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στα προαναφερόμενα έργα και ζητούμε από
κάθε αρμόδια αρχή αλλά και τις ενδιαφερόμενες εταιρίες, την αναστολή κάθε
προόδου στην περαιτέρω πορεία τους.

 

Γιατί λέμε ότι
δεν πρέπει να γίνουν…..

 

       – Το ζήτημα της προώθησης, αδειοδότησης και
εγκατάστασης υδροηλεκτρικών στο χωριό μας έχει κρατηθεί απ’  όλους τους υπεύθυνους (Δήμο, Τοπική
Κοινότητα, ενδιαφερόμενες εταιρίες) από την αρχή και για πολλά χρόνια και
εξακολουθεί να κρατείται «μυστικό»
, γεγονός που πιθανό να
υποκρύπτει προσπάθεια απόκρυψης αρνητικών για το χωριό μας συνεπειών από τα ίδια
έργα.

          Για όλα τα σχεδιαζόμενα στο χωριό μας
υδροηλεκτρικά έχει παρέλθει το από το άρθρο 3 ν. 3468/06 χρονικό διάστημα  των τριάντα (30) μηνών από την έκδοση των
αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να έχει περατωθεί και η διαδικασία
αδειοδότησής τους, γεγονός που δημιουργεί πολλά και σοβαρά  νομικά προβλήματα για όλη την αδειοδοτική
διαδικασία. 

        – Για την εγκατάσταση και λειτουργία
των μικρών υδροηλεκτρικών οι αρμόδιες αρχές χορηγούν στις ενδιαφερόμενες ιδιωτικέςεταιρίες «άδειες χρήσης νερού», με τις οποίες οι εταιρίες αυτές
αποκτούν όλα τα «δικαιώματα» χρήσης του νερού. Το νερό, δηλαδή, του ποταμού, των
ρεμάτων αλλά και όλων των πηγών στο χωριό μας, παραχωρείται ξεκάθαρα σε
ιδιώτες.
Με άλλα λόγια, το νερό ιδιωτικοποιείται!!!

       – Δεν έχει εκπονηθεί ακόμα διαχειριστική
μελέτη, όπως ο νόμος προβλέπει για κάθε ποτάμι.

        Στο ποτάμι του χωριού μας δε σχεδιάζονται ένα αλλά τρία
υδροηλεκτρικά
, με τις σωρευτικές επιπτώσεις όλων αυτών στο φυσικό
περιβάλλον της περιοχής (χλωρίδα, πανίδα, οικοσύστημα γενικά) να
αναμένονται καταστροφικές
.

      – Η εταιρία για το υδροηλεκτρικό
«Μελίσσι» δεν επέλεξε, όπως θα μπορούσε να είχε πράξει, σε συνεννόηση και με
τους κατοίκους του χωριού,  την
κατασκευή του έργου αποκλειστικά εντός των ορίων του χωριού μας, που θα μείωνε
και το κόστος του, και προτίμησε τη μεταφορά του νερού με αγωγό τριών
χιλιομέτρων εκτός των ορίων του χωριού,
με ότι αυτό συνεπάγεται για τα μέχρι σήμερα δικαιώματά μας στη χρήση του
νερού αλλά και για τα – υποτιθέμενα – αντισταθμιστικά και ανταποδοτικά οφέλη
από το έργο. Γιατί άραγε;

        Θεωρείται απίθανο να υπάρξουν, παρά τις σχετικές εξαγγελίες, μόνιμες
θέσεις εργασίας, αφού τα πάντα θα λειτουργούν αυτοματοποιημένα.  

       – Δήμος, Τοπική Κοινότητα και ενδιαφερόμενες
εταιρίες προσπαθούν να παρουσιάσουν τα συγκεκριμένα έργα ως «έργα ανάπτυξης», χωρίς,
ωστόσο, να εξηγούν και το πως αυτά θα φέρουν την ανάπτυξη.

      – Οι αποκλεισμοί και περιορισμοί της
χρήσης του νερού, που θα ακολουθήσουν την εγκατάσταση και λειτουργία των
σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών, θα έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσειςστην κτηνοτροφία και στις εναπομείνασες καλλιέργειες του χωριού μας, που αποτελούν ακόμα πηγή εισοδήματοςγια αρκετούς συγχωριανούς μας.  

      Αποσιωπώνται
και δε λαμβάνονται υπόψη
οι πολλές άλλες δυνατότητες ανάπτυξης, που προσφέρονται για το χωριό μας,
(τουρισμός, κτηνοτροφία, εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας, ιχθυοκαλλιέργειες,
αξιοποίηση φυσικής ομορφιάς, κ.λ.π.), ώστε να μπορεί να δοθεί δυνατότητα
σύγκρισης
αυτών με τις όποιες αναφερόμενες ως θετικές αλλά και
αρνητικές επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών.

     Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη χορήγηση των αρχικών αδειών για τα
έργα και στο διάστημα αυτό τα δεδομένα για την επάρκεια των νερών στην περιοχής
μας έχουν ανατραπεί δραματικά.   
 

      – Οι υποσταθμοί (Υ/Σ) παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος πρόκειται να εγκατασταθούν πολύ κοντά (λιγότερο από 100
μέτρα απόσταση) ή και εντός κατοικημένων περιοχών, με συνέπειες στην υγεία
ή, έστω, στην ποιότητα ζωής πολλών συγχωριανών μας. Ωστόσο, στις αντίστοιχες περιβαλλοντικές
μελέτες και αποφάσεις
τούτο αποκρύπτεται και σ’ αυτέςαναφέρεται
ότι τα υδροηλεκτρικά θα λειτουργούν εκτός κατοικημένων περιοχών.

      – Το μεγάλο μήκος του αγωγού εκτροπήςτου νερού από το ποτάμι του χωριού μας για να λειτουργήσει το υδροηλεκτρικό
«Μελίσσι» (αγωγός μήκους 2.920 μέτρων) αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές
επιπτώσεις τόσο στην ύπαρξη όσο και στη χλωρίδα και πανίδα του ίδιου του
ποταμού.

       – Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τα
ρέματα του χωριού μας σήμερα στερεύουν
ή τα νερά τους, όταν έχουν, δεν
είναι επαρκή  για να ενισχύουν την
οικολογική παροχή στην κοίτη του ποταμού, μετά την εκτροπή του νερού απ’ αυτή,
γεγονός που ανατρέπει τον αντίστοιχο ισχυρισμό των ενδιαφερόμενων εταιριών,
στον οποίο και  στηρίχθηκαν για την αδειοδότησή
τους.      

      Οι πηγές κατά μήκος του ίδιου
ποταμού, στις οποίες οι ίδιες εταιρίες στηρίχθηκαν επίσης για την αδειοδότησή
τους, ισχυριζόμενες πως και αυτές θα ενισχύουν την οικολογική παροχή, δεν είναι
σίγουρο ότι είναι ανεξάρτητες από την ύπαρξη νερού στην κοίτη του ποταμού, και
πολλές απ’ αυτές αναμένεται να στερέψουν όταν το νερό θα εκτραπεί.

       – Η καθοριζόμενη από τις αντίστοιχες
περιβαλλοντικές μελέτες «οικολογική παροχή» στο ποτάμι, κρίνεται ανεπαρκής, ενώ
να αναφερθεί πως για το υδροηλεκτρικό «Μελίσσι», υπάρχουν δύο διαφορετικά έγγραφα με
την ίδια ταυτότητα, το ένα εκ των οποίων ορίζει ως αναγκαία οικολογική παροχή
τα 120
l/sec και το άλλο τα 91  l/sec. Γιατί άραγε;

          Απουσιάζει μέχρι σήμερα κάθε είδους
διαβούλευσης
με τους κατοίκους του χωριού μας,  οι οποίοι παραμένουν χωρίς τη στοιχειώδη,
έστω, υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση.

        – Οι εταιρίες υπόσχονται παύση
λειτουργίας των υδροηλεκτρικών κατά την αρδευτική περίοδο, χωρίς, όμως, αυτό να
εξασφαλίζεται και με τις εγκριτικές αποφάσεις περιβαλλοντικών όρων
.
Επιπλέον, στις αντίστοιχες μελέτες, συμπεριφέρονται κατά τρόπο που δε
συμβαδίζει με την υπόσχεσή τους αυτή.

        – Δεδομένα άλλων περιοχών αποδεικνύουν
ότι συνήθης πρακτική των εταιριών είναι να μη συμμορφώνονται στην
πράξη με τα καθοριζόμενα από τις αντίστοιχες μελέτες και τις όποιες άλλες
υποσχέσεις τους, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται εκ των υστέρων συγκρούσεις με τις
τοπικές κοινωνίες
.

         – Εξασφαλίζονται (θεωρητικά, πάντα) αποκλειστικά και μόνο υφιστάμενες ανάγκες άρδευσης, και μάλιστα κατά τρόπο γενικό και
αόριστο, με τις τυχόν μελλοντικές ανάγκες να αποκλείονται από τη χρήση του
νερού.
Αρδευόμενα, μάλιστα, κατά το πρόσφατο παρελθόν κτήματα στο
χωριό μας δε συμπεριλαμβάνονται στις «υφιστάμενες ανάγκες»

         Σοβαρές επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο,
όπως, για παράδειγμα, η κοπή και εκσκαφή της ασφάλτου σε μήκος δύο χιλιομέτρων
για την εγκατάσταση του αγωγού εκτροπής του νερού για το υδροηλεκτρικό «Μελίσσι»,
οι οποίες, μάλιστα, δεν επιτρέπονται  από την ισχύουσα
νομοθεσία.

         – Δημιουργούνται πολύ σοβαρά εμπόδια
στη συγκοινωνία
και την επικοινωνία των κατοίκων πολλών οικισμών
του χωριού (ακόμα και εκτροπή κυκλοφορίας από Πευκόφυτο, κ.λ.π.).

         – Για τις αδειοδοτήσεις
χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή μας,όπως για παράδειγμα η χρήση στοιχείων από την περιοχή …. Μεσοχώρας Τρικάλων. Χρησιμοποιήθηκαν,
επίσης, στοιχεία υδρολογικών μελετών που ανάγονται σε πολύ παλαιότερα χρόνια
(βλ. στοιχεία ετών 1976 – 1986, κ.λ.π.). 

           Δεν
προβλέπεται τρόπος διακίνησης της ιχθυοπανίδας για το υδροηλεκτρικό στη θέση «Κούρα»,
ενώ για το υδροηλεκτρικό «Μελίσσι» δεν εξασφαλίζεται η από το
νόμο καθοριζόμενη οικολογική παροχή για την επιβίωση και ανάπτυξη της
ιχθυοπανίδας.

         Δεν εξασφαλίζεται παροχή νερού για τη λειτουργία του παλαιού (και υπό
αναστήλωση) νερόμυλου στη θέση «Παλιάμπελα».

        – Δεν υπάρχει μελέτη για την απόθεση
των μπαζών από τις εκσκαφές στο δρόμο.

        – Στις περιβαλλοντικές μελέτες υιοθετούνται
τα ανώτατα όρια θορύβου που αντιστοιχούν σε βιομηχανικές περιοχές
(65
db)
και όχι αυτά που αντιστοιχούν σε κατοικημένες περιοχές (45
db). 

 

…. ο «μύθος»
των αντισταθμιστικών ωφελημάτων!!!

 

         
Κατ’ αρχή και ειδικότερα για το υδροηλεκτρικό «Μελίσσι» να επισημανθεί πως,
ακόμα κι αν υποτεθεί ότι υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη, αυτά θα πρέπει να μοιραστούν
με τους κατοίκους του γειτονικού χωριού του Πευκοφύτου, εντός των ορίων του
οποίου θα λειτουργεί ο υποσταθμός (Υ/Σ) του έργου.  

        Ωστόσο, μετά από μελέτη της αντίστοιχης
νομοθεσίας αλλά και την εμπειρία από άλλες περιοχές, όπου λειτουργούν υδροηλεκτρικά,
διαπιστώνεται ότι στην πράξη δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό αντισταθμιστικό όφελος,
αφού :

               – Πραγματικές προθέσεις των ενδιαφερόμενων
ιδιωτικών εταιριών  για  αξιόλογα και χρήσιμα  ανταποδοτικά έργα δεν υφίστανται. Στην
περίπτωση του χωριού μας οι εταιρίες έχουν δηλώσει απλά την «πρόθεσή τους» να
διαπραγματευθούν για αντισταθμιστικά και ανταποδοτικά ωφελήματα  κατά το στάδιο κατασκευής ή και
λειτουργίας του έργου
(αφού, δηλαδή, πρώτα αδειοδοτηθούν και
εγκατασταθούν) και με βάση, πάντα, τις δυνατότητες τα εταιρίας).

              – Οι Δήμοι, στους οποίους λειτουργούν
υδροηλεκτρικά ή ανεμογεννήτριες, δεν έχουν καταφέρει να εισπράξουν μέχρι
σήμερα τα ποσά που δικαιούται
από το κέρδος πώλησης της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας.   

               – Δεν υπάρχει κανένας
μηχανισμός
που να εγγυάται ότι τα κέρδη που αναλογούν στις περιοχές,
όπου λειτουργούν έργα ΑΠΕ, ο Δήμος θα τα επενδύει για έργα στις ίδιες περιοχές,
όπως και ο νόμος ορίζει.  Επιπλέον,
όπως υπολογίστηκε, τα ποσά αυτά είναι από πολύ μικρά έως μηδαμινά
.

               – Τα ποσά που ο κάθε κάτοικος
μπορεί να ωφεληθεί στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος είναι,
επίσης, μηδαμινά (με βάση παραδείγματα από άλλες περιοχές υπολογίζονται σε 8,
25, κ.λ.π. ευρώ το χρόνο, που
κι αυτά καταβάλλονται – αν καταβάλλονται – υπό προϋποθέσεις και μετά από μεγάλο
χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο της πενταετίας).

      – Κάθε αντισταθμιστικό εξανεμίζεται
πλήρως, αν ληφθεί υπόψη πως οι ίδιοι καταναλωτές επιβαρύνονται, μέσω
των λογαριασμών της ΔΕΗ, με ειδική εισφορά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ).
       

      
Σε κάθε περίπτωση, σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις
πολλές δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρουν άλλες λύσεις
για το
χωριό μας (τουρισμός, κτηνοτροφία, εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας,
ιχθυοκαλλιέργειες, αξιοποίηση φυσικής ομορφιάς, κ.λ.π.),οι οποίες δεν
έχουν αξιολογηθεί καν μέχρι σήμερα και οι οποίες θα εξανεμιστούν
με
την τυχόν εγκατάσταση και λειτουργία υδροηλεκτρικών και τους αποκλεισμούς ή
περιορισμούς της χρήσης του νερού,
που θα ακολουθήσουν, για τους
οποίους και  εκτιμούμε πως δε μπορεί να
αντισταθμιστούν με κανενός είδους παροχή.  

 

Η γνώμη μας και
για τα αιολικά πάρκα (ανεμογεννήτριες)

 

    Ανάλογοι, όπως και για τα υδροηλεκτρικά,
προβληματισμοί μας διακατέχουν και για προωθούμενα αιολικά πάρκα
(ανεμογεννήτριες) στην περιοχή της Καράβας (θέση «Αέρας – Αφεντικό» και
«Προφήτης Ηλίας»). Στους συγκεκριμένους προβληματισμούς προσθέτουμε και όσους
γενικότερα αναπτύσσονται αναφορικά με τις παραχωρήσεις και πάλι σε ιδιώτες
δημόσιας γης για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον, της  χρησιμότητάς τους και
της ικανότητάς τους να παράγουν φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα, κ.λ.π., κ.λ.π..

      Και για το θέμα αυτό αναζητούνται ή έχουν
ζητηθεί από αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες αντίστοιχα στοιχεία για να μελετηθούν,
οπότε και θα εκφράσουμε αναλυτικά και με σαφήνεια τη θέση μας.

 

Τι προτείνουμε
….

 

        Κατ’ αρχή επισημαίνουμε και πάλι τις
πολλές δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρουν άλλες λύσεις
για το
χωριό μας (τουρισμός, κτηνοτροφία, εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας, ιχθυοκαλλιέργειες,
αξιοποίηση φυσικής ομορφιάς, κ.λ.π.), οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί καν
μέχρι σήμερα και για τις οποίες εκτιμούμε πως δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν
αλλά, αντίθετα, να προωθηθούν.

     Γι’ αυτό, λοιπόν, προτείνουμε τη σύγκλιση στο χωριό μας Λαϊκής Συνέλευσης, μετά
από  προσπάθεια όλων των φορέων και αρχών
αυτού, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

     Στη συνέλευση αυτή οι κάτοικοι του χωριού,
αφού ενημερωθούν αρμοδίως με αντικειμενικότητα, πληρότητα και σαφήνεια, να εκφράσουν
τη γνώμη τους για το ζήτημα των προωθούμενων υδροηλεκτρικών (ή και αιολικών) στο
χωριό μας, η οποία και να γίνει σεβαστή απ’ όλους.

    Και μέχρι να γίνει αυτό θεωρούμε λογικό και
απαραίτητο να σταματήσει κάθε παραπέρα πρόοδο στη διαδικασία προώθησης υδροηλεκτρικών
και αιολικών στο χωριό μας, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις, διχασμοί,
κ.λ.π..                                

 

                                                    Σας ευχαριστούμε

 

«Εξόρμηση
για την σωτηρία του χωριού της Οξυάς»

 

«Εξόρμηση για την σωτηρία του χωριού της
Οξυάς»

Σερίφη Ελένη του Ηλία, Γκαραβέλα Ανάργια
του Βασιλ. , Βασιλός Κων/νος του Ηλία, Βασιλός Ηλίας του Γεωργ.  Βασιλού Καλλιόπη του Νικολ.  Καραβίδας Γεώργιος του Δημ. , Ζαρνακούπης Θωμάς
του Χρ., Γκαραβέλας  Ευθύμιος του Θεοφ. ,
Παπαρίζος Στέφανος του Νικ. , Καραβίδας Απόστολος του Ηλία, Πάτας Γρηγόριος του
Δημ., Βασιλός Κώστας του Σωτ. , Γκέκας Ιωάννης του Αποστ.,  Γκέκας Αργύρης του Νικ. , Γκέκας Ηλίας του
Αποστ. ,  Γκαραβέλας Θωμάς του Βασιλ. ,
Γκαραβέλας Στέφανος του Σωτ. , Καραβίδας Δημήτριος του Γεωργ. , Καραβίδα
Λαμπρινή του Γεωργ. , Πάνος Γεώργιος του Βασιλ., Βαϊράμης Δημήτριος του Γεωργ.
, Γκαραβέλας Δημήτριος του Θεοφ. , Γκαραβέλας Θεοφάνης του Ευθύμ. ,
Κουτσικουρής Ηλίας του Κων. , Μπλέτσας Νικόλαος του Κων. , Μπλέτσα Ελένη,
Παπαρίζου Ελένη του Νικολ., Ευθυμίου Λάμπρος του Ευρ. , Βασιλού Δώρα του Ηλία,
Σταφυλά- Βασιλού Ιωάννα, Βασιλός Νίκος του Κων. , Πάνου Αθανασία του Θωμά,
Πάνου Γεωργία του Θωμά, Πάνου Άννα του Θωμά, Πάνου Παναγιώτα του Αθαν. ,
Χαλίλης Νίκος του Χρ. , Χαλίλης Βασίλειος του Χρ. , Χαλίλης Νικόλαος του Βάιου,
Χαλίλης Βάιος του Νικ. , Χαλίλης Χρήστος του Νικ.  Χαλίλη Παναγιώτα του Ηλία, Γιαννακού – Χαλίλη
Ειρήνη του Χρυσοστ., Γκέκας Θωμάς του Φώτιου, Βόμπρα – Γκέκα Κων/να του Βασιλ.,
Γκέκας Αθανάσιος του Φώτ., Γκέκας Φώτιος του Θωμά, Βασιλού Παναγιώτα του Αθαν.,
Γκέκα Σωτηρία του Φώτιου, Γκέκα Ευανθία του Φώτιου, Γκέκα Ιωάννα του Φώτιου,
Γκέκα Αγορή του Φώτιου,  Χαλίλης Κων/νος
του Βάιου, Τυχάλα – Χαλίλη Ελένη του Γεωργίου, Βασιλός Θωμάς του Πέτρου,
Βασιλός Πέτρος του Αθαν. (Καναδάς), Βασιλός Δημήτριος του Πέτρου (Καναδάς),
Γκέκα Αγορή του Θωμά (Καναδάς), Βασιλού Καλλιόπη του Πέτρου (Καναδάς), Βασιλού
Ελένη του Πέτρου (Καναδάς), Βασιλού Χριστίνα του Πέτρου (Καναδάς), Βασιλού
Σταυρούλα του Πέτρου (Καναδάς), Μπλέτσα Βασιλική του Ηλία, Ραχωβίτσας Απόστολος
του Θωμά, Ραχωβίτσας Ηλίας του Αποστ., Ραχωβίτσας Θωμάς του Αποστ., Γιώτης
Γεώργιος του Θωμά, Γιώτης Ηλίας του Θωμά, Γιώτης Χρήστος του Θωμά, Γιώτης Θωμάς
του Ηλία, Κουτσικουρή Χριστίνα του Λάμπρου, Γιώτη Μαρία, Γκαραβέλας Άγγελος του
Κων., Κουτσικουρής Βασίλειος του Νικ., Κουτσικουρής Νικόλαος του Βασιλ.,
Σερίφης Βασίλειος του Βάιου, Σερίφη Μαγδαληνή του Κων., Πιτσάβας Βασίλειος του
Αθαν. Αναγνώστου Βάια του Αλέξ. Ανδριάς Παναγιώτης του Χρ., Ανδριά – Κωστάκη
Χριστίνα του Αθαν., Καλύβα Αργυρώ του Λάμπρου, Κουτσικουρής Κων/νος του Βασιλ.,
Μπρέλλα   Μαρία του Δημ., Πάτας Ηλίας του
Πέτρου, Πάτα Ιωάννα του Χρ., Πάτας Πέτρος του Ηλία, Πάτας Σωτήριο του Ηλία,
Πάτας Χρήστος του Ηλία, Κωτσού Ευαγγελία του Κων., Ματζιούρα Ελευθερία του
Κων., Κοσμά Βάσω του Δημ., Τσιλίγγος Κλεομένης του Γρηγ., Μπλέτσας Νίκος του
Χρ., Μπλέτσας Χρήστος του Νικ.,  Μπλέτσα
Σωτηρία του Ηλία, Σερίφης Χρήστος του Ηλ., Σερίφη Ευαγγελία (σύζ Χρήστου),
Σιώμος Αθανάσιος του Δημ., Σιώμος Μιχαήλ του Δημ., Μπλέτσας Ηλίας του Χρ., Σιώμος
Κων/νος του Δημ. Χαλίλης Ηλίας του Κων., Τσιόλα – Χαλίλη Αφροδίτη, Λύτρας Ηλίας
του Νικ., Ζαρνακούπης Ηλίας του Θωμά, Ζαρνακούπη Σωτηρία του Πέτρου, Χαλίλης
Κων/νος του Βαιλ., Χαλίλη Πελαγία του Αθαν., Πάτας Δημήτριος του πέτρου,
Κονδύλη – Πάτα Βιργινία, Γκέκα – Πάτα Ευθυμία, Πάτας Γεώργιος του Πέτρου, Πάτας
Θεόδωρος του Νικ., Γκαραβέλας Κων/νος του Ευθ., Γκαραβέλα Ευτυχία, Καραβίδας
Αριστείδης του Ηλ., Παγώνης Κων/νος του Δημ., Παγώνη Ευαγγελία (σύζ Κων/νου),
Μαυρομάτης Ηλίας του Νικ., Μαυρομάτη Άννα (Νίτσα) του Χρ.,  Θάνου – Γκέκα Ελισάβετ του Κων.,  Ευαγγελάκη Έφη του Κων., Ζαρνακούπης Παύλος
του Χρ., Ζαρνακούπης Κων/νος του Θωμά, Καλογήρου Κων/νος του Θρασύβ.,
Μαυρομάτης Κοσμάς του Ηλία, Μαυρομάτης Νίκος του Ηλία, Μαυρομάτη Βούλα του
Ηλία, Κουτσικουρής Ευάγγελος του Λάμπρου, Μαυρομάτης Αθανάσιος του Κων.,
Μαυρομάτη Ειρήνη του Πολυχρ., Σιώμος Δημήτριος του Κων., Σιώμος Φίλιππος του
Δημ., Σιώμου Ελένη του Δημ., Σιώμου Ευσταθία του Δημ., Καρυστηναίου – Σιώμου
Φρατζέσκα, Λευκάκου – Σιώμου Δέσποινα, Αγγάνη – Σιώμου Μαριγούλα, Γεωργατζής
Αθανάσιος, Σιώμου Αικατερίνη του Φίλιππα, Κολώνη Ελευθερία, Κολώνης Λάμπρος,
Γκέκας Βασίλειος του Αποστ., Σιώμου Λαμπρινή του Φίλιππα, Κουτσογιάννης
Δημήτριος του Ανδρέα, Κουτσογιάννη Φρόσω του Ανδρέα, Κολώνης Απόστολος του Λάμπρου,
Κολώνης Γεώργιος του Λάμπρου, Τσιαμπίρης Θωμάς, Τσιαμπίρης Γεώργιος, Τσιαμπίρης
Ηλίας, Γιώτης Κων/νος, Γιώτη Αργύρω (σύζ. Κων/νου), Γιώτης Ιωάννης του Κων.,
Ερινάκη Μαρία (σύζ  Ιωάννη Γιώτη),
Κούτσικος Γεώργιος του Κων., Κούτσικου Δάφνη του Βασιλ. ,  Κούτσικος Κων/νος του Γεωργίου,  Κουτσικουρής Νικόλαος του Βασιλ. Γιαννουλίδη
Νικολέτα (σύζ. Νικολάου Κουτσικουρή), Κουτσικουρής Βασίλειος του Νικολάου,
Κουτσικουρή Κατίνα σύζ. Βασιλείου, Κουτσικουρής Δημήτριος του Βασιλ.,
Κουτσικουρή Δήμητρα του Βασιλ., Κουτσικουρή Λήδα του Βασιλ.,  Πάπαρης Φώτιος, Γκέκας Σάββας του Δημ., Γκέκα
Παγώνα (σύζ. Σάββα), Γκέκας Δημήτριος του Σάββα, Γκέκας Θωμάς του Δημ.
(Αμερική), Γκέκα Πολυξένη του Δημ.(Αμερική), Μαλλιώρας Θεμιστοκλής (Αμερική),
Μαλλιώρας Αντώνιος (Αμερική), Μαλλιώρας Γεώργιος (Αμερική), Μαλλιώρα Άννα –
Μαρία (Αμερική), Ζαχαρός Αχιλλέας του Κων., Ζαχαρού Αφροδίτη (σύζ. Αχιλλέα),
Γκέκας Ηλίας του Δημ., Γκέκα Μαρία σύζ. Ηλία, Γκέκας Χρήστος του Ηλία, Γκέκας
Δημήτριος του Ηλία, Γκέκα Ρίτσα του Ηλία, Γκέκας Παντελής του Αθαν., Σοφογιάννη
Ευαγγελία σύζ. Γκέκα Παντελή, Γκέκας Αθανάσιος του Παντ., Γκέκα Αναστασία του
Παντ. , Κουτσικουρής Αναστάσιος του Βασιλ., Γκέκας Γεώργιος του Κων., Γκέκας
Γρηγόριος του Κων., Γκέκας Λάμπρος του Κων., Γκέκας Στέφανος του Κων., Γκέκα –
Στουγγιώτη Ελένη του Κων., Σέμπρος Κων/νος του Ξενοφ., Γκέκας Χρήστος του Δημ.,
Γκέκα Όλγα σύζ. Χρ. Γκέκας Κων/νος του Χρ., Γκαραβέλας  Αθανάσιος (Σάκης) του Στέφανου, Γκέκας
Δημήτριος του Χρ., Λύτρας Δημήτριος του Στέφ., Λύτρας Κων/νος του Στέφ., Πάτας
Νικόλαος του Ιωάννη,  Καλογήρου Δήμητρα
(σύζ. Κων/νου), Πάτας Ηλίας του Λάμπρου, Γκαραβέλα Βάϊα του Κων/νου…….και
συνεχίζουμε Τόλιας Αλέξανδρος του Ηλία, Κουτσικουρής Γεώργιος του
Βασιλ.,Χαλίλης Ευάγγελος του Νικ., Χαλίλης Ηλίας του Βάϊου,  Μπλέτσας Απόστολος του Θωμά, Γιώτης Ντίνος
του Δημ., Ράπτης Αθανάσιος του Νικ. ….και συνεχίζουμε “συμφωνουμε και
συμπαραστεκομεθα!! ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΓΚΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΓΚΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ,ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ,ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,ΓΚΕΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”.. και συνεχίζουμε…  Βούζα – Τσίντζου Βασιλική του Χρ., Τσίντζος
Κων/νος, Τσίντζος Παναγιώτης του Κων. …… και συνεχίζουμε….Λιάρος Ηλίας του Κων., Λιάρου Σύλβια σύζ Ηλία, Λιάρος
Παναγιώτης του Κων,, Λιάρος Χρήστος του Κων., Λιάρου Αναστασία, σύζ Κων.,
Κουτσικουρής Βασίλειος του Νικ., Κουτσικουρή Ανθία του Κων., Ζαχαρός Χρήστος
του Λάμπρου, Τσιουραντάνη Ζαχαρού Μαρία, Γκέκας Κων/νος του Αργ., Γκαραβέλα
Γεωργία του Κων., και συνεχίζουμε…. Πάτα Ιφιγένεια σύζ. Δημητρίου,
Περμανταλόγλου Αναστασία σύζ. Γρηγ. Πάτα, Μαυρομάτης Παναγιώτης του Νικ.,
Μαυρομάτη Παρασκευή του Ευθ. και συνεχίζουμε…Μπλέτσα Μαγδαλυνή του Χρήστου,
Μιχάλης Ιωάννης του Χαραλάμπους και συνεχίζουμε……Ζαχαρός Χρήστος του Ευαγγ.
, Ζαχαρός Ευάγγελος του Χρ.,  Ζαχαρού
Δήμητρα του Ευαγγ., Ζαχαρού Αικατερίνη του Χρ.  
και συνεχίζουμε……

 

Και για του λόγου το αληθές, δείτε  παρακάτω, μέσα από σχετικά άρθρα και
αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, όσα
συμβαίνουν αλλού, όπου ήδη λειτουργούν υδροηλεκτρικά ή ανεμογεννήτριες……
Για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, τις συνέπειες στην οικονομία των τοπικών κοινωνιών, τα υποτιθέμενα αντισταθμιστικά, την ιδιωτικοποίηση του νερού ή τη μεταπώληση των αδειών χρήσης τουαπό τις εταιρίες, την έλλειψη διαβούλευσης, κ.λ.π., κ.λ.π.. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ, ακόμα
και όσοι είστε υπέρ των Α.Π.Ε…. Μήπως, λοιπόν, χρειάζεται περισσότερη προσοχή
απ’  όλους μας,
πριν είναι εντελώς
αργά;

http://deitzidikosteki.blogspot.gr/2015/10/68-1400000000-2015.html  : «……..οι  συνολικές επιβαρύνσεις
για Ανανεώσιμες Πηγές
θα προσεγγίσουν για ολόκληρο το 2015 κοντά στα 1.400 εκατ.
ευρώ!!! Τις οποίες, βέβαια, θα κληθούν να πληρώσουν οι Καταναλωτές μέσω των
λογαριασμών ρεύματος…
Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ότι οι
σχετικές δαπάνες των Καταναλωτών για Ανανεώσιμες Πηγές ΔΕΝ αποτελούνΈσοδα της ΔΕΗ ή των άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά “υποχρεωτικά
συνεισπράττονται” με τους εκδιδόμενους λογαριασμούς και αποδίδονται σε
«τρίτους», στους Επενδυτές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)……
Με
βάση τις ισχύουσες σήμερα τιμές ρεύματος για ηλεκτρικό ρεύμα,
που διαθέτει η ΔΕΗ στους Οικιακούς Καταναλωτές – είναι αναρτημένες στην
ιστοσελίδα της – το ρεύμα από ΑΠΕ είναι ακριβότερο κατά 68%!!!.……….Τα
υπέρ των ΑΠΕ “τελών” αναγράφονται στους λογαριασμούς ως Ειδικό Τέλος
Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), το οποίο παλαιότερα
λεγόταν “Τέλος ΑΠΕ
“…… Κανένας Καταναλωτής δεν μπορεί να
“αρνηθεί” να πληρώσει το ΕΤΜΕΑΡ γιατί… “κινδυνεύει” να του
κόψουν το ρεύμα (!!!!), ανεξαρτήτως του εάν πληρώνει κανονικά το υπόλοιπο των
λογαριασμών ρεύματος…..»

http://archaeopteryxgr.blogspot.gr/2014/05/blog-post_2.html: Αιολικά «ήθη»: Κλεφτρόνια με συνεργό το Κράτος (και εργαλείο
την Δασική Υπηρεσία)

 

«Τριάντα άνθρωποι έχουν απομείνει πια στα Αντιά και οι
περισσότεροι είδαν την ενοικίαση της γης τους στις εταιρείες σαν ευκαιρία να
ενισχύσουν την φτωχική σύνταξή τους….. Στην αρχή υπέγραψαν ένα προσύμφωνο και
πήραν τα πρώτα χρήματα για ένα χρόνο. Την επόμενη χρονιά όχι μόνο
δεν πληρώθηκαν αλλά τους ήρθε κατηγορητήριο από το Δασαρχείο για παράνομη
ενοικίαση δημόσιας γης
. Τα
κτήματα που καλλιεργούσαν από πάππου προς πάππου και τα θεωρούσαν δικά τους ξαφνικά ονομάστηκαν δημόσια! ….δικάστηκαν
στο Ειρηνοδικείο της Καρύστου και αθωώθηκαν, έφυγαν με την εντύπωση ότι το
δικαστήριο αναγνώρισε τ