…..η πεζοπορία στην Καράβα αναβάλλεται, εξαιτίας σχετικών απαγορεύσεων αρμόδιων αρχών.