Πληροφορούμενοι την απόφαση για παραχώρηση στο
Σύλλογό μας της χρήσης του κτηρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Παλαιοχωρίου
Οξυάς, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε δημόσια για το θέμα αυτό  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου, το Τοπικό Συμβούλιο Οξυάς αλλά και
οποιονδήποτε  συνέβαλε προς την
κατεύθυνση αυτή, καθώς η παραπάνω απόφαση αποτελούσε, στα πλαίσια των προσπαθειών
μας για τη διάσωση όλων των κτηρίων των πρώην δημοτικών σχολείων του χωριού
μας,  στόχο του Συλλόγου μας εδώ και
πολλά χρόνια.

       Υποσχόμαστε ότι, μετά και την υπογραφή και
των απαραίτητων εγγράφων, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για την αξιοποίηση
του παραπάνω κτηρίου, το οποίο, ας σημειωθεί, βρίσκεται σε άθλια κατάσταση
(σχεδόν ετοιμόρροπο). Απαραίτητη στην προσπάθειά μας θεωρούμε τη συμβολή των
συγχωριανών μας  (πολλοί έχουν ήδη
εκφράσει ανάλογο ενδιαφέρον) αλλά και τη συνδρομή του ίδιου του Δήμου
Μουζακίου, όπου και στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό.

 

               Το Διοικητικό
Συμβούλιο του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και

                                                      Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς