Πληροφορηθήκαμε
σχετικά με απόφαση του Δήμου για ανάθεση σε εργολάβο αντί του ποσού των
10.000,00 € της ανακατασκευής της στέγης του δημοτικού σχολείου μοναστηρίου
Οξυάς, κάτι που μας προκάλεσε συναισθήματα ανακούφισης, μια και η προστασία του
κτηρίου του σχολείου αυτού – όπως άλλωστε και των υπόλοιπων σχολείων του χωριού
μας – αποτελούσε και αποτελεί πάγιο αίτημα και του Συλλόγου μας και θέμα πολλών
μέχρι σήμερα παρεμβάσεών του. 

   Με αφορμή την πληροφορία αυτή και μετά και
από σχετική απόφασή του, το ΔΣ του Συλλόγου μας απέστειλε σχετικό αίτημα στο
Δήμο Μουζακίου και στο Τοπικό Συμβούλιο Οξυάς, προκειμένου να εξεταστεί η
δυνατότητα να συμπεριληφθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου που πρόκειται
να εκτελέσει το παραπάνω έργο και η εκτέλεση των απολύτως απαραίτητων και χαμηλής,
όπως εκτιμάται, αξίας εργασιών (έλεγχο και επισκευές στις στέγες για αποφυγή
εισροής υδάτων, αντικατάσταση τζαμιών σε πόρτες και παράθυρα, τοποθέτηση
κλειδαριών στις πόρτες και λοιπές απαραίτητες ίδιου είδους και αξίας εργασίες),
για τη στοιχειώδη προστασία και των υπόλοιπων κτηρίων των δημοτικών σχολείων
του χωριού μας. Τούτο θεωρείται από το ΔΣ του Συλλόγου μας απολύτως εφικτό αλλά
και αναγκαίο, έτσι ώστε και τα κτήρια αυτά να αντέξουν στη φθορά του χρόνου και
της εγκατάλειψης για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενόψει της
όποιας πιθανότητας για εξεύρεση μελλοντικά των απαραίτητων οικονομικών πόρων
και για τη δική τους ουσιαστική συντήρηση και προστασία.

    Τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη, όπως, σε κάθε
περίπτωση, πριν την έναρξη των όποιων εργασιών στο δημοτικό σχολείο μοναστηρίου
Οξυάς, αναληφθούν εκ μέρους των αρμοδίων προσώπων και φορέων οι απαραίτητες
ενέργειες για την προστασία του σημαντικής αξίας ιστορικού αρχειακού υλικού,
που βρίσκεται εγκαταλειμμένο και διάσπαρτο εντός του χώρου του παραπάνω
δημοτικού σχολείου, ζήτημα για το οποίο επίσης ο Σύλλογός μας έχει
επανειλημμένα απευθύνει σχετική έκκληση και προτίθεται και σήμερα να παράσχει
κάθε δυνατή συνδρομή, εφόσον του επιτραπεί αρμοδίως.

                                                                                                    Από το
ΔΣ του Συλλόγου