Επιστολή για
ζητήματα που αφορούν το Σύλλογο και το χωριό μας απέστειλε στο Δήμαρχο
Μουζακίου, μετά από σχετική ομόφωνη απόφασή του, το ΔΣ του Συλλόγου μας.  Τα ζητήματα που τίθενται με την επιστολή, για
τα οποία αναμένουμε την απάντηση και τις θέσεις του κου Δημάρχου μας,  είναι τα παρακάτω :

 

                 1. Να διατεθεί στο
Σύλλογό μας ο χώρος του προαυλίου του δημοτικού σχολείου μοναστηρίου Οξυάς για
την οργάνωση έκτακτων εκδηλώσεων για την προσεχή θερινή περίοδο αλλά και για τη
μόνιμη τέλεση πάγιων ετήσιων εκδηλώσεών μας. Για το αίτημα αυτό έχει σταλεί και
άλλη, ξεχωριστή επιστολή.

 

                 2.  Να εξεταστεί η πρόταση, που και με προηγούμενη
επιστολή του έχει αναπτύξει ο Σύλλογός μας, για
ανέγερση στο χωριό μας
την Οξυά και με δαπάνη του Δήμου ενός μικρού μνημείου (αφηρημένης μορφής και
χωρίς να απεικονίζεται σε αυτό κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο) προς τιμή όλων των
καταγόμενων από το Δήμο μας πεσσόντων στον πόλεμο του 1940 – 41 και οργάνωση επίσης
στο χωριό μας κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Δήμου και σε ημερομηνία πλησίον της
επετείου της 28 Οκτωβρίου, ειδικής τελετής στη μνήμη όλων ανεξαιρέτως των
καταγόμενων από το Δήμο μας πεσσόντων στον παραπάνω πόλεμο, χωρίς να γίνεται
αναφορά σε ονόματα.

     Όπως είναι γνωστό, η πρότασή μας να
ανεγερθεί ένα παρόμοιο μνημείο και να οργανωθεί η προαναφερόμενη εκδήλωση στο
χωριό μας ξεκίνησε με πρωτοβουλία και των τριών Συλλόγων Οξυωτών και βασίζεται
στο γεγονός ότι το χωριό μας είναι – με βάση επίσημα στοιχεία – η γενέτειρα του
πρώτου νεκρού στρατιώτη από το νομό Καρδίτσας στο συγκεκριμένο πόλεμο.

    Για
το ζήτημα αυτό και εφόσον δε λάβουμε απάντηση εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος ή αυτή δεν θα είναι θετική, το ΔΣ του Συλλόγου μας αποφάσισε ήδη να
εξετάσει και τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης αυτής με τη συνδρομή άλλης αρμόδιας
αρχής.

 

               3.  Να εξεταστεί από το Δήμο η δυνατότητα κατασκευής
στο χωριό μας χώρου πλατείας, δεδομένου ότι το χωριό μας είναι το μόνο χωριό
του Δήμου που τη στερείται. Θεωρούμε δε απόλυτα επιτακτική την ανάγκη να
δημιουργηθεί ένας τέτοιος χώρος, καθώς εκτιμούμε πως θα συμβάλει τα μέγιστα
στην ανάδειξη του χωριού μας και θα καλύψει μέρος των αναγκών για ψυχαγωγία
όλων των συγχωριανών μας κάθε ηλικίας, το δε αντίστοιχο κόστος δεν το θεωρούμε
ανυπέρβλητο. 

 

              4. Να γνωστοποιηθεί η πορεία του
ζητήματος «προστασία και ανάδειξη του παλαιού νερόμυλου και της νεροτριβής στον
οικισμό Παλαιάμπελα του χωριού μας», μνημείων που αποτελούν σημαντικό κομμάτι
της ιστορίας και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Υπενθυμίζουμε πως σε
προηγούμενη, προ ενάμισι και πλέον έτους, συνάντησή μας ο Δήμος ανέλαβε την
ευθύνη για την πρωτοβουλία ένταξης των παραπάνω μνημείων σε αντίστοιχο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα.

 

             5. Να γνωστοποιηθεί η πορεία του
ζητήματος της οδικής ένωσης του χωριού μας, για την οποία το Τοπικό Συμβούλιο
Οξυάς, ζήτησε, όπως παλαιότερα και μετά από σχετική μεταξύ μας συνάντηση μας πληροφόρησε,
τη σύνταξη σχετικής μελέτης. Το ζήτημα θεωρείται σημαντικό για την ανάδειξη και
την πρόοδο του χωριού μας αλλά και για τη βελτίωση και πρόοδο των
δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας.

 

            6. Να τεθούν και πάλι σε λειτουργία
οι – δημοτικές σήμερα – βιβλιοθήκες του χωριού μας (δημοτικό σχολείο μοναστηρίου
και δημοτικό σχολείο στο κέντρο του χωριού). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι
δυνατό, ζητούμε να παραχωρηθούν (με σύνταξη σχετικού πρακτικού, κ.λ.π.) στο
Σύλλογό μας όλα τα βιβλία με τα οποία αυτές είχαν εξοπλιστεί, όπου και αν
βρίσκονται σήμερα αυτά, προκειμένου να τα δανείζει ο Σύλλογός μας στα μέλη του
και σε όποιον άλλον συγχωριανό μας επιθυμεί.    

 

            7. Να αποκατασταθούν, έστω στοιχειωδώς,
οι ζημιές που με την πάροδο του χρόνου έχουν προκληθεί στα κτήρια των δημοτικών
σχολείων του χωριού μας, που και αυτά αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ιστορίας
και της πολιτισμικής του κληρονομιάς. Θεωρούμε επιβεβλημένο τα κτήρια αυτά να προστατευθούν
όσο είναι δυνατό, ώστε να παρουσιάζουν και εικόνα εναρμονισμένη με την αποστολή
τους και το ρόλο που διαδραμάτισαν, κάτι που συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα
δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας αλλά και αλλού.  

     Τονίζεται ότι ο Σύλλογός μας έχει θέσει
πολλές φορές το παραπάνω ζήτημα τα τελευταία χρόνια χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι
σήμερα ενώ να αναφερθεί πως, εξ όσων τουλάχιστο έχουμε πληροφορηθεί, για το
δημοτικό σχολείο μοναστηρίου Οξυάς έχει διατεθεί ήδη από οκταετίας και πλέον πίστωση
για αποκατάσταση της στέγης του, που όμως δεν έχει αξιοποιηθεί. 

 

         Όπως ήδη και στην αρχή αναφέραμε,
αναμένουμε την απάντηση και τις θέσεις του κου Δημάρχου μας στα παραπάνω
αιτήματα του Συλλόγου μας.

 

Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Λαογραφικού, Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου
Οξυάς «Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας»