Επιστολή στην εταιρία ΑΡΓΩ ΜΕΠΕ, που έχει αναλάβει, κατά πληροφορίες μας, την  υλοποίηση του έργου κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΙ» του χωριού μας και επί του ποταμού που διέρχεται μέσα απ’ αυτό, ζητώντας την εκδήλωση εκ μέρους της ενεργειών – σε συνεργασία και με το Σύλλογό μας αν αυτό κριθεί απαραίτητο – για την ενημέρωση των συγχωριανών μας.   

                               Η πρωτοβουλία αυτή του Συλλόγου μας εκδηλώθηκε με αφορμή ερωτήματα πολλών συγχωριανών μας σχετικά με την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου και τα οποία αφορούσαν κυρίως  τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού, (ροή υδάτων και επιβίωση της πανίδας του ποταμού, άρδευση κτημάτων, κ.λ.π.) αλλά και τα αντισταθμιστικά έργα για το χωριό μας και τους κατοίκους του, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρασχεθεί καμία και από κανέναν ενημέρωση επί των ζητημάτων αυτών. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, καμία απάντηση δεν έχει περιέλθει στο Σύλλογό μας.

                               Θυμίζουμε πως ο Σύλλογός μας, με αφορμή σχετικές άδειες που ήδη έχουν παρασχεθεί σε ενδιαφερόμενες εταιρίες και για τις οποίες έχουμε ήδη δημοσιεύσει πληροφορίες σε προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας μας, έχει εγείρει και κατά το παρελθόν αιτήματα για ενημέρωση των συγχωριανών μας από αρμόδιους  για τα ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση στο χωριό μας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, με εκμετάλλευση τόσο της υδάτινης όσο και της αιολικής ενέργειας, προκειμένου να είμαστε όλοι μας ενημερωμένοι τόσο για τις όποιες θετικές (π.χ. αντισταθμιστικά έργα, απασχόληση συγχωριανών μας, μειωμένο ηλεκτρικό ρεύμα, κ.λ.π.) επιπτώσεις αυτών όσο και για τις ενδεχόμενες αρνητικές (π.χ. περιβαλλοντικές, θέματα υγείας, κ.λ.π. ) επιπτώσεις, χωρίς κανείς αρμόδιος να ανταποκριθεί μέχρι σήμερα.

                               Από την πλευρά μας, θεωρούμε όλα τα παραπάνω πολύ σοβαρό και σημαντικό ζήτημα για την τύχη του χωριού μας και την εκμετάλλευση – αξιοποίηση των όποιων πόρων αυτό διαθέτει και γι’ αυτό θα προσπαθούμε να αντλούμε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες, ενημερώνοντας σχετικά και τους συγχωριανούς μας, καθόσον είναι αρκετοί αυτοί που απευθύνονται και στο Σύλλογό μας.  

                       Άποψη, όμως, του Συλλόγου μας είναι ότι αποτελεί υποχρέωση όλων  των αρμόδιων τοπικών φορέων (Δήμος, Τοπική Κοινότητα) να κρατούν όλους μας ενήμερους (και θα χαιρετίζαμε μια ανάλογη πρωτοβουλία) για παρόμοια ζητήματα – μια που, που εκ των πραγμάτων,  μας αφορούν όλους. Φρονούμε πως μέσα από την ενημέρωση μπορεί να έρθει εύκολα και η – πολύ χρήσιμη σε ανάλογες περιπτώσεις – συνεννόηση, ενώ τετελεσμένα γεγονότα είναι δυνατό να οδηγήσουν σε καταστάσεις απρόβλεπτες, οι οποίες, ενδεχομένως, να αποβούν ζημιογόνες και για το χωριό μας.

            Το πλήρες κείμενο που στάλθηκε από το Σύλλογό μας στην Εταιρία στην εταιρία ΑΡΓΩ ΜΕΠΕ έχει ως εξής : «Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, τόσο εμείς όσο και αρκετοί συγχωριανοί μας, την πρόθεσή σας για κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΙ» του χωριού Οξυά Καρδίτσας και επί του ποταμού που διέρχεται από το μέσον του χωριού μας, τον οποίο οι ίδιοι σε σχετικά έγγραφά σας περιγράφετε ως «ρέμα Οξυάς» και o οποίος επί αιώνες αποτελεί σύμβολο του χωριού μας και πηγή ζωής του.

           Ως ένας από τους φορείς του χωριού μας, που – ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό – γίνεται συχνά αποδέκτης ερωτημάτων και αποριών από συγχωριανούς μας αναφορικά με το προαναφερόμενο έργο (π.χ. περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εξασφάλιση ροής των υδάτων επί της κοίτης του ποταμού, πανίδα του ποταμού, άρδευση κτημάτων, αντισταθμιστικά έργα για το χωριό μας και τους κατοίκους του, κ.λ.π.) θα επιθυμούσαμε, εφόσον τούτο είναι φυσικά δυνατό και στο μέτρο πάντα του εφικτού, να τύχουμε αντίστοιχης ενημέρωσης είτε με την αποστολή σε μας ενημερωτικού υλικού εκ μέρους σας είτε και με συνάντηση εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας με υπεύθυνους της εταιρίας σας.

            Υπόψη σας πως, αντί ή και πέρα από τα παραπάνω, θεωρούμε ως κατάλληλη λύση και σας προτείνουμε και την από κοινού με το Σύλλογό μας οργάνωση ενημερωτικής για το ζήτημα ημερίδας είτε στο χωριό μας την Οξυά είτε στην έδρα του Δήμου μας, στο Μουζάκι, την οποία θα καταβληθεί εκ μέρους μας προσπάθεια να παρακολουθήσουν όσοι από τους συγχωριανούς μας επιθυμούν.

            Τελούμε σε αναμονή και με την προσδοκία πως θα αποκριθείτε στο αίτημά μας.

                          Για το ΔΣ του Συλλόγου                                                             

                                                Ο Πρόεδρος

                                              Γεώργιος Δ. Καραβίδας