Νέα Μελέτη Περιβάλλοντος υπέβαλε στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας η εταιρία «ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»,
ζητώντας την «Τροποποίηση
της ΑΕΠΟ
του Μικρού  Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 2,45 ΜW,
στην θέση «Μελίσσι», του Δ. Μουζακίου, της Π.Ε. Καρδίτσας, λόγω της  μεταγενέστερης έκδοσης πρόσθετης πράξης
χαρακτηρισμού, με την οποία γίνεται προσθήκη δασικής έκτασης στην αρχική πράξη
χαρακτηρισμού που αναφέρεται στην ΑΕΠΟ».

      Έτσι λέει η Εταιρία…. Χωρίς, βέβαια, να
μας λέει πως το χαρακτηρισμό και την προσθήκη της επιπλέον δασικής έκτασης τα
είχε ζητήσει η ίδια…. Και ούτε το λόγο που τα ζήτησε μας τον λέει, που,
προφανώς,  δεν είναι άλλος απ’ αυτόν που
την ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ν’ αλλάξει την πορεία του αγωγού, τη διέλευση του οποίου είχε,
χωρίς κανένα ενδοιασμό, σχεδιάσει μέσα από εκτάσεις χαρακτηρισμένες αρμοδίως ως
«μη δασικές», μέσα, δηλαδή, από
χωράφια και ιδιοκτησίες,
έστω «εγκαταλειμμένες» και χωρίς οι ιδιοκτήτες να γνωρίζουν το
παραμικρό.

     Και το τελευταίο στοιχείο αναδείχθηκε με κοινές ενέργειες του Συλλόγου μας και
της Κίνησης «Εξόρμηση για την προστασία της Οξυάς», τη δε συγκεκριμένη κίνηση
της εταιρίας ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΑΜΕ, ΤΗ ΘΕΛΑΜΕ και ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΑΜΕ…. Και τώρα, μετά το
Υπόμνημα με τις θέσεις μας, που ήδη αποστείλαμε αρμοδίως,  τους περιμένουμε και για τα υπόλοιπα….

     Γιατί, μπορεί κάποιοι απ’ αυτούς και την παρέα
τους να διαδίδουν, για τους δικούς τους λόγους,  πως «τα παρατήσαμε» αλλά εμείς
ήμασταν και είμαστε πάντοτε εδώ, παρόντες. Πάντα σε δράση αλλά και έτοιμοι να δράσουμε περισσότερο όσο και όταν
χρειάζεται. Ας έχουν υπόψη τους πως τα πυρομαχικά μας, παρότι ήδη πολλά και
αυξάνονται συνεχώς, θέλουμε να τα ξοδεύουμε όταν και όπως εμείς νομίζουμε
σκόπιμο και χρήσιμο… Ειδικά όταν γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο αντίπαλος είναι πιο
ισχυρός…..

     Και εμείς, όμως, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να τα
παρατήσουμε. Και έχουμε ν’ αναδείξουμε κι άάάάλλααααα…