Ακόμα ένα βιβλίο για την Οξυά από συγχωριανό μας. Τίτλος του «Η Οξυά Καρδίτσας, προσέγγιση στην ιστορία της». Πρόκειται για ένα πόνημα του συγχωριανού μας δασκάλου Γιάννη Γκέκα, από τον οικισμό Πλατάνια Οξυάς, 480 σελίδων, έγχρωμο, καλοτυπωμένο και με πάμπολλα θέματα σχετικά με το χωριό της Οξυάς. Για επικοινωνία με το συγγραφέα στο κινητό 6982770709.
Άλλος ένας συγχωριανός μας, επίσης, ο Θεόδωρος Νικ. Πάτας, κατάφερε, μετά από μια οκταετία, περίπου, προσεκτικής και επίπονης εργασίας, να συγκεντρώσει όσα στοιχεία ήταν απαραίτητα και να προβεί στην έκδοση του βιβλίου «Οι παταίοι στην Οξυά Καρδίτσας από το 1800 μέχρι και το 2013». Το βιβλίο, τριακοσίων σελίδων, περιλαμβάνει το γενεαλογικό δέντρο των Παταίων καθώς και πενήντα (50) φωτογραφίες οικογενειών. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο συγγραφέα του βιβλίου κο Θεόδωρο Νικ. Πάτα, τηλέφωνα : 210 2285203 ΚΙΝ.6949 155763.