Το Διοικητικό
Συμβούλιο (ΔΣ) του Λαογραφικού Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Οξυάς με
αφορμή όλα όσα μέχρι σήμερα έχουν διαδραματιστεί και δημοσιοποιηθεί σχετικά με
τα σχεδιαζόμενα στο χωριό της Οξυάς «μικρά» υδροηλεκτρικά (θέση «Μελίσσι» και
«Κούρα») και αφού έλαβε υπόψη του τις δυσκολίες πραγματοποίησης τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο, όπως θα επιθυμούσε, έκτακτης για το θέμα αυτό Γενικής
Συνέλευσης με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου – καθώς αυτά διαμένουν σε
διάφορα μέρη ανά την Ελλάδα (Οξυά, Μουζάκι, Μαυρομάτι, Αθήνα, Νέα Αγχίαλο,
κ.λ.π.) – αποφάσισε, μετά από σχετική συζήτηση και διαφωνούντος ενός εκ των
μελών του, ότι δεν δύναται να διάκειται θετικά στην διαφαινόμενη προοπτική κατασκευής και λειτουργίας στο χωριό μας των
ανωτέρω μικρών υδροηλεκτρικών, καθόσον, με βάση στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί,
μελετηθεί και κατά το δυνατό αξιολογηθεί, δεν προκύπτει ότι  τα συγκεκριμένα έργα ωφελούν ουσιαστικά το χωριό της
Οξυάς, παρά τα προβλεπόμενα εκ του νόμου ανταποδοτικά έργα και αντισταθμιστικά
οφέλη από την τυχόν λειτουργία τους.

     Ξεκάθαρη,
ωστόσο, άποψη και θέση του ΔΣ του Συλλόγου ήταν και εξακολουθεί να είναι πως η
τελική απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα ανήκει σε όλους τους  Οξυώτες και θα πρέπει να ληφθεί σε Λαϊκή
Συνέλευση όλων των Οξυωτών, η οποία να πραγματοποιηθεί στο χωριό με ευθύνη του
Τοπικού Συμβουλίου και σε χρονική περίοδο που θα είναι δυνατή η συμμετοχή του
μεγαλύτερου δυνατού αριθμού Οξυωτών (π.χ. μήνας Αύγουστος). Της όποιας τέτοιας
απόφασης των Οξυωτών επιβάλλεται να προηγηθεί αρμοδίως λεπτομερής, ακριβής και
πλήρης ενημέρωσή τους, καθώς  θεωρούμε
(και γι’  αυτό λάβαμε υπόψη μας και διάφορες
συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων με συγχωριανούς μας), ότι εξαιτίας της μέχρι
σήμερα τακτικής των αρμοδίων φορέων και αρχών και παρά τις πρωτοβουλίες που
τελευταία αναλήφθηκαν, αντίστοιχη ενημέρωση δεν υφίσταται, τουλάχιστο σε βαθμό
τέτοιο, που να καθιστά την κοινωνία του χωριού «ώριμη» να δεχθεί τα παραπάνω
έργα.

      Καταλήξαμε
στην παραπάνω απόφαση με πλήρη συνείδηση και υπευθυνότητα, αναλογιζόμενοι τις
όποιες ευθύνες μας έναντι του χωριού μας και λαμβάνοντας υπόψη πως ανάλογου
είδους έργα, που, αδιαμφισβήτητα, συνοδεύονται και από πολλά και σημαντικά αρνητικά
στοιχεία, ούτε εγγυώνται την «ανάπτυξη» του χωριού μας αλλά ούτε και μονόδρομο
προς αυτή αποτελούν. Καλούμε, όμως, και όλους εκείνους που μέχρι σήμερα επέτρεψαν
ή συνέβαλαν να προχωρήσει η αδειοδότηση των προαναφερόμενων έργων μέχρι και το
σημείο που σήμερα αυτή βρίσκεται, κρατώντας όλους εμάς τους Οξυώτες σε πλήρη
άγνοια και αδιαφορώντας για την όποια γνώμη μας ή και τυχόν δικαιώματά μας, να αναλογιστούν
και αυτοί τις δικές τους ευθύνες για τις συνέπειες της ανωτέρω επιλογής τους και
να σταματήσουν να κατηγορούν και να συκοφαντούν αδίκως για το θέμα αυτό το
Σύλλογό μας και το Διοικητικό του Συμβούλιο.

       Έχουμε πλήρη γνώση για την «νομιμοποίηση» της
δημοτικής αρχής να διαχειρίζεται, μετά τους «Καποδίστρια» και  «Καλλικράτη», τις τύχες του χωριού μας και να
λαμβάνει τις όποιες σχετικές αποφάσεις αλλά εκτιμούμε πως, τουλάχιστο, για
παρόμοιας σημασίας ζητήματα, καμία τέτοια «νομιμοποίηση» δεν είναι δυνατό να
στηριχθεί και να ευδοκιμήσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, που θίγεται ή επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα.

      Κατόπιν όλων των παραπάνω, απευθύνουμε
έκκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους να λάβουν υπόψη τους τις ανωτέρω θέσεις μας
για τη συνέχεια της διαδικασίας αδειοδότησης των παραπάνω έργων, για την οποία
εκτιμούμε πως θα ήταν χρήσιμο και φρόνιμο να σταματήσει μέχρι να εκφραστεί,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, η σχετική βούληση των κατοίκων του χωριού. Στα μέλη μας
γνωστοποιούμε ότι, θα θέσουμε το ζήτημα στην επόμενη Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου μας, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει δοθεί λύση από Λαϊκή Συνέλευση Οξυωτών
και σύμφωνα με όσα παραπάνω θεωρούμε αναγκαία να τηρηθούν. 

 

Οι κυριότεροι από τους λόγους – προβληματισμούς που
οδήγησαν το ΔΣ του Συλλόγου στην παραπάνω απόφαση.

 

    Για όποιον ενδιαφέρεται σχετικά, παρακάτω παραθέτουμε και ορισμένους από τους πιο βασικούς λόγους – προβληματισμούς
μας, που οδήγησαν στην παραπάνω απόφασή μας :

 

    – Μας προκαλεί, λοιπόν, ιδιαίτερη εντύπωση,
προβληματισμό και πολλά ερωτηματικά η πλήρης αδιαφορία των εμπλεκόμενων τοπικών
αρχών (Δήμος, Τοπική Κοινότητα) απέναντι στα αλλεπάλληλα – από το έτος 2008 –
δημοσιεύματα και αιτήματα του Συλλόγου μας, με τα οποία ζητούσαμε να
ενημερωθούν οι συγχωριανοί μας για τα σχεδιαζόμενα στο χωριό μας «μικρά»
υδροηλεκτρικά, τις όποιες επιπτώσεις και συνέπειές τους για το χωριό, τα
προσδοκώμενα οφέλη, κ.λ.π., με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει για το θέμα αυτό
πλήρης, κατά τη γνώμη μας, αδιαφάνεια και άγνοια εκ μέρους των συγχωριανών μας.
Να αναφερθεί πως, με βάση σχετική επιστολή μίας εκ των ενδιαφερόμενων εταιριών,
ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
ενημερώνονταν ανελλιπώς για την πορεία των έργων. Η απάντηση που δόθηκε σε
σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής ημερίδας που ο Δήμος και το
Κοινοτικό Συμβούλιο Οξυάς πραγματοποίησαν στην Οξυά για το ζήτημα των
υδροηλεκτρικών (Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου), ότι, δηλαδή, μέχρι σήμερα δεν έχει
συντελεστεί καμία απολύτως εξέλιξη ως προς την υλοποίηση των έργων αυτών και
άρα δεν υπήρχε κάτι που έπρεπε να γνωστοποιηθεί, δε μπορεί να θεωρηθεί
πειστική, μια και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, με τις θετικές γνωμοδοτήσεις και του
Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, η αδειοδότηση των έργων αυτών έχει προχωρήσει
μέχρι σχεδόν τελικό στάδιο. Συγκεκριμένα, από τη σχετική νομοθεσία προκύπτει, ότι
εκείνο που ακόμα απομένει για τη λειτουργία των έργων είναι η σύναψη των
σχετικών συμβάσεων μεταξύ επενδυτικών εταιριών και αρμόδιων φορέων και η
έκδοση, στη συνέχεια, της αναγκαίας άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια γι’  αυτό αρχή.

        – Στην
ίδια ενημερωτική ημερίδα (28 Δεκεμβρίου 2014) ακούσαμε τον κο Δήμαρχο
Μουζακίου, να δηλώνει πως τίποτα το σημαντικό δεν έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα
για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων αλλά και να δεσμεύεται πως αυτά θα
υλοποιηθούν μόνο αν το θελήσουμε εμείς οι Οξυώτες, αναμένοντας, όπως είπε, την
απάντησή μας ως προς αυτό. Από την άλλη, όμως, τον ακούσαμε και να χαρακτηρίζει
τα συγκεκριμένα έργα «ώριμα». Τον ακούσαμε, ακόμα, να υπερθεματίζει σε
παρόμοιου είδους έργα και να παρέχει την πλήρη πολιτική του στήριξη σ’ αυτά,
ενώ από εφημερίδα αγροτικού περιεχομένου πανελλήνιας εμβέλειας («Παραγωγή»,
αριθμός φύλλου 104, σελ 34) πληροφορηθήκαμε και τις προθέσεις του για
συνεργασία με το Βιετνάμ σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και «η διαχείριση
των υδατικών πόρων» της περιοχής αλλά και η «συνεργασία για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές», αποφεύγοντας να αποσαφηνίσει σχετικά, όταν ρωτήθηκε από εκπρόσωπο του
Συλλόγου μας.  

        – Προβληματισμό και ερωτηματικά μας
προκαλεί και η προσπάθεια, κατά τη γνώμη μας, της Δημοτικής και Κοινοτικής
Αρχής για τη δημιουργία «τετελεσμένων» υπέρ της υλοποίησης των προαναφερόμενων
έργων, η οποία μπορεί να στοιχειοθετηθεί από τα παρακάτω :  

·      Τη δυναμική,
ομολογουμένως, προσπάθεια συγκεκριμένων προσώπων  να αποτρέψουν την πρωτοβουλία του Συλλόγου μας
να προβεί ο ίδιος σε ενημέρωση των μελών του αλλά και όποιου άλλου συγχωριανού
μας επιθυμούσε, για το ζήτημα των υδροηλεκτρικών, ενημέρωση που, τελικά, πραγματοποιήθηκε
από το Σύλλογό μας, την 9 Νοεμβρίου 2014 στο κέντρο του χωριού της Οξυάς, με
άριστα και καθοριστικά, όπως σήμερα διαπιστώνουμε, αποτελέσματα. Διευκρινίζεται
ότι στην ίδια ενημέρωση είχαν προσκληθεί να
συμμετάσχουν και να συμβάλουν
τόσο ο Δήμαρχος Μουζακίου και ο πρόεδρος της
Τοπικής κοινότητας Οξυάς, όσο και εκπρόσωπος μίας εκ των ενδιαφερόμενων
επενδυτικών εταιριών, οι οποίοι, όμως, δεν προσήλθαν.

·       Την απόπειρα των
ίδιων αρχών, να «καπελώσουν», όπως χαρακτηριστικά πληροφορηθήκαμε, την
προσπάθεια Συλλόγου απόδημων συγχωριανών μας να ενημερώσει και ο ίδιος στην
Αθήνα τους εκεί συγχωριανούς μας. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη απόπειρα
εκδηλώθηκε με την αναγγελία «Λαϊκής Συνέλευσης» στην Αθήνα, εκ μέρους του Δήμου
και της Τοπικής Κοινότητας, που, όμως, μετά και την αντίδραση του οικείου
Συλλόγου, δεν πραγματοποιήθηκε, τελικά.

·       Την πρωτοβουλία της Δημοτικής και Κοινοτικής
Αρχής (28 Δεκεμβρίου 2014) να ενημερώσουν και οι ίδιοι τους Οξυώτες για το
ζήτημα των μικρών υδροηλεκτρικών, που εκδηλώθηκε μόλις ενάμισι μήνα μετά την
αντίστοιχη πρωτοβουλία του Συλλόγου μας (9 Νοεμβρίου 2014), παρότι, με βάση
μαρτυρίες συγχωριανών μας, οι ίδιες Αρχές κατηγορούσαν το Σύλλογό μας για
βιασύνη και για πρωτοβουλία άνευ αντικειμένου. Οι ίδιοι ισχυρίζονταν ότι ουδείς
λόγος υφίσταται σήμερα για παρόμοια ενημέρωση και πως θα αναλάβουν ανάλογη πρωτοβουλία μόνο όταν ο «φάκελος του έργου
ωριμάσει». Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, αν σ’ αυτό το χρονικό διάστημα του μόλις
ενάμισι μήνα συντελέστηκε κάποια τόσο σημαντική εξέλιξη στην πορεία των έργων,
που εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί ή αν πίσω από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του
Δήμου και της Κοινότητας υποκρύπτεται κάποια άλλη, άγνωστη σε εμάς, σκοπιμότητα.

        – Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις του
Δημάρχου Μουζακίου, του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Οξυάς αλλά και των
εκπροσώπων των ενδιαφερόμενων εταιριών, κατά την ενημέρωση που οι ίδιοι
πραγματοποίησαν στην Οξυά, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014, το χωριό της Οξυάς
θα δικαιούται τα από το νόμο προβλεπόμενα ανταποδοτικά έργα και αντισταθμιστικά
οφέλη για τη λειτουργία των παραπάνω έργων, από κανέναν, όμως, δεν
προσδιορίστηκε με σαφήνεια ποια ακριβώς θα είναι αυτά, ώστε να αξιολογηθούν και
να συγκριθούν με τις όποιες αρνητικές για το χωριό μας επιπτώσεις από τα ίδια
έργα.

      – Για το υδροηλεκτρικό στη θέση «Μελίσσι», επισημαίνεται
ειδικότερα ότι το νερό του ποταμού της Οξυάς θα μεταφέρεται με αγωγούς μήκους τριών,
περίπου, χιλιομέτρων από το σημείο της υδροληψίας (κάτω από τα κτήματα «Παυλή»
στον οικισμό Διαλώνια) και θα καταλήγει στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος, ο οποίος, ωστόσο, θα τοποθετηθεί εκτός
ορίων της Τοπικής Κοινότητας Οξυάς
και
εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Πευκοφύτου
(διακόσια μέτρα πριν τη
γέφυρα «Βαένια»). Ως λογική συνέπεια τούτων είναι αφενός να περιορίζονται για
το χωριό μας τα όποια ανταποδοτικά έργα, αντισταθμιστικά οφέλη ή θέσεις
εργασίας ανακύψουν από την τυχόν λειτουργία του έργου, αφετέρου να στερούνται
οι Οξυώτες τη χρήση αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησης του νερού κατά μήκος
ολόκληρης, σχεδόν, της κοίτης του ποταμού εντός των ορίων του χωριού τους είτε
τώρα είτε μελλοντικά. Πειστικές εξηγήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη
συγκεκριμένη απόφαση δεν δόθηκαν από κανέναν αρμόδιο ή εμπλεκόμενο (Δήμος,
Τοπική Κοινότητα, ενδιαφερόμενη εταιρία), παρότι στη μελέτη του έργου αναφέρεται ότι για όλα τα παραπάνω έχουν συμφωνήσει
όλοι οι τοπικοί φορείς.

      – Ο ίδιος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος θα βρίσκεται πολύ κοντά σε κατοικίες Οξυωτών, παρά την πρόβλεψη της
σχετικής μελέτης για κατασκευή του εκτός κατοικημένης περιοχής, με ότι αυτό
συνεπάγεται για τους ενδεχόμενους κινδύνους στην υγεία των συγκεκριμένων συγχωριανών
μας. Κινδύνους τους οποίους δεν αποδέχονται μεν οι εκπρόσωποι των
ενδιαφερόμενων εταιριών αλλά αποδέχεται μεγάλη μερίδα ειδικών για το θέμα
επιστημόνων, Ελλήνων και ξένων.

    – Μέχρι τώρα στο χωριό μας εξακολουθούν
να παραμένουν εντελώς αναξιοποίητες οι όποιες άλλες δυνατότητες αυτό διαθέτει
για την ανάπτυξή του, όπως π.χ. ιχθυοκαλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες,
αρωματικά φυτά, ξυλεία, πέτρα, εκμετάλλευση φυσικής ομορφιάς (δάσος, ποτάμι),
κ.λ.π.,  και δεν είναι, κατά τη γνώμη μας
δυνατό, να στηρίζουμε την ανάπτυξη (;;;) του χωριού μας αποκλειστικά και μόνο
στην εγκατάσταση υδροηλεκτρικών, που ούτε
να την εγγυηθούν μπορούν αλλά και αρνητικές συνέπειες επιφέρουν σίγουρα.
Εδώ,
ας ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ότι, όπως και οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων
εταιριών παραδέχθηκαν, σε περίπτωση υλοποίησης του έργου δε θα είναι δυνατή στο
μέλλον η χρήση και η αξιοποίηση επιχειρηματικά του νερού από οποιονδήποτε Οξυώτη
ενδεχομένως επιθυμούσε να επιστρέψει και να το εκμεταλλευθεί,
δραστηριοποιούμενος επαγγελματικά στον τόπο του.

   – Το έργο θα λειτουργεί αυτόματα με ότι
αυτό συνεπάγεται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

   – Διαχειριστής
των όποιων εσόδων που αντιστοιχούν στο χωριό μας ως αντισταθμιστικά οφέλη από
τη λειτουργία του έργου θα είναι ο Δήμος, με ότι και πάλι αυτό συνεπάγεται για
τις πιθανότητες διάθεσης ή μη των εσόδων αυτών για αναπτυξιακά έργα στο χωριό
μας, όπως ο νόμος προβλέπει.

      – Στη μελέτη του έργου συμπεριλαμβάνονται
και έχουν αξιολογηθεί για την αδειοδότησή του στοιχεία για τα οποία διατηρούμε
πολλές επιφυλάξεις αναφορικά με την αντιστοιχία τους στη σημερινή
πραγματικότητα και για την περιοχή μας, όπως :

·       Τα στοιχεία που
αφορούν τις ενεργειακά αξιοποιήσιμες ποσότητες νερού, που αντιστοιχούν σε έτη κατά
πολύ προγενέστερα και συγκεκριμένα στα υδρολογικά έτη 1977-78 και 1986-87.

·       Τα στοιχεία που
αφορούν τις τελευταίες αναγκαίες για την αδειοδότηση του έργου μετρήσεις ύδατος
στο ποτάμι, που  αντιστοιχούν στο έτος 2006.

·         Για την απόδοση της
υδάτινης λεκάνης απορροής της περιοχής μας έχουν ληφθεί υπόψη αντίστοιχα
στοιχεία της περιοχής…. Μεσοχώρας Τρικάλων (!!!!!) και όχι ακριβή και πρόσφατα
στοιχεία της περιοχής μας.

     – Στο φάκελο του έργου εμφανίζονται δύο
έγγραφα με την ίδια «ταυτότητα» (ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου, κ.λ.π.), που,
όμως, εμφανίζουν διαφορετικά μεγέθη ως προς την αναγκαία οικολογική παροχή για
την κοίτη του ποταμού. Συγκεκριμένα, το ένα εξ’ αυτών εμφανίζει ως αναγκαία
οικολογική παροχή αυτή των 123 λίτρων νερού ανά δευτερόλεπτο και το άλλο τα 91
λίτρα ανά δευτερόλεπτο, με τις αποφάσεις των αρμοδίων αρχών να υιοθετούν τη
μικρότερη οικολογική παροχή, γεγονός που προβληματίζει τόσο ως προς την
αντικειμενικότητα όσο και ως προς τη νομιμότητα των ίδιων αποφάσεων.

      
Στη μελέτη του έργου περιλαμβάνονται στοιχεία που μαρτυρούν για πηγές κατά
μήκος όλης της κοίτης του ποταμού, που δήθεν θα εμπλουτίζουν την «οικολογική
παροχή», εξασφαλίζοντας την αναγκαία ποσότητα νερού για την επιβίωση της
χλωρίδας, πανίδας και ιχθυοπανίδας. Οι αντίστοιχες, ωστόσο, πηγές υφίστανται  σε πολύ λίγα και συγκεκριμένα σημεία της
κοίτης, ενώ κανείς δε μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα το νερό αυτών των
πηγών να προέρχεται από το ίδιο το νερό του ποταμού μας, γεγονός που θα
συνεπάγεται και την εξαφάνισή τους στην περίπτωση κατά την οποία το νερό του
ποταμού θα λείψει από την κοίτη του, για να μεταφερθεί  εντός αγωγών στον υδροηλεκτρικό σταθμό.

     – Παρά την πρόβλεψη της μελέτης για μη
παρακώληση της συγκοινωνίας μεταξύ κατοικημένων περιοχών, η ενδιαφερόμενη
εταιρία για την υλοποίηση του υδροηλεκτρικού έργου στη θέση «Μελίσσι» στοχεύει
στον αποκλεισμό του δρόμου Μουζάκι – Αγία Τριάδα για όλο το διάστημα
τοποθέτησης του αγωγού εντός του ίδιου δρόμου. Κατά το διάστημα αυτό η
επικοινωνία θα γίνεται με εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω οικισμού «Πλατάνια» και
κέντρου Οξυάς ή Πευκοφύτου, Κουτσικουρή, κ.λ.π., γεγονός που θα δημιουργήσει
προβλήματα σε πολλούς από τους κατοίκους της περιοχής για άγνωστο χρονικό
διάστημα.

     – Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου θα
εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της λειτουργίας αυτού η άρδευση όσων
κτημάτων αρδεύονται ή αρδεύονταν μέχρι σήμερα από το ποτάμι και με βάση τον όρο
αυτό έχει παρασχεθεί και η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης των υφιστάμενων
σήμερα αρδευτικών καναλιών. Ωστόσο, από τη μελέτη του έργου και τις μέχρι
σήμερα εκδοθείσες Πράξης αδειοδότησης έχουν παραληφθεί κτήματα που αρδεύονταν
παλαιότερα από το ποτάμι (π.χ. στον οικισμό Μελίσσι). Ακόμα, κτήματα των οποίων
η άρδευση εξακολουθεί να προβλέπεται (π.χ. αυτά του οικισμού «Βαένια»), αφενός
δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη στην οποία προστέθηκαν συμπληρωματικά,
αφετέρου η ποσότητα του νερού, που θα διοχετεύεται στα υφιστάμενα για την
άρδευσή τους αρδευτικά κανάλια δεν προσδιορίζεται και άρα δεν είναι δυνατό να
διαπιστωθεί αν το νερό που θα διατίθεται θα επαρκεί για την άρδευση των ίδιων κτημάτων. 

    – Σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα,
συμπεριλαμβανομένων και περιοχών γειτονικών σε μας, έχουν υψωθεί  ισχυρές φωνές και έχουν κηρυχθεί δικαστικοί
αγώνες κατά των «μικρών υδροηλεκτρικών», εξαιτίας κυρίως των δυσμενών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων αυτών, που δεν αντισταθμίζουν, όπως οι
τοπικές κοινωνίες υποστηρίζουν, τα όποια οφέλη, καθώς και από το γεγονός ότι οι
εταιρίες που επενδύουν σε αντίστοιχα έργα, εκ των υστέρων  δε συμμορφώνονται με τους όποιους όρους έχουν
αναλάβει να τηρήσουν. Υπάρχουν, ακόμα, καταγγελίες και διαπιστώσεις για εταιρίες που «ρουφάνε μέχρι σταγόνας»
το νερό των ρεμάτων και των ποταμών, το οποίο αγρότες χρησιμοποιούν για τη
γεωργία και την κτηνοτροφία, προκαλώντας, ταυτόχρονα, σοβαρές κι ανεπανόρθωτες
καταστροφές στο περιβάλλον, ενώ και στην Ευρώπη πολλές από τις χώρες που έχουν
πρωτοστατήσει στη λειτουργία παρόμοιων υδροηλεκτρικών, σήμερα σταμάτησαν να
χορηγούν νέες άδειες, προτιμώντας, όπως χαρακτηριστικά μπορεί κανείς να
διαπιστώσει, «να βλέπουν τα νερά των ποταμών τους να κυλούν ελεύθερα στις
κοίτες τους». 

 

                                                                              Σας
ευχαριστούμε

                                                         Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου